Over ons

Over De Schutse

In onze kerk is altijd wat te doen! Vind rust, inspiratie, troost in een viering, ontmoeting bij de koffie, inzicht door een cursus, een lezing over maatschappij, geloof en Bijbel, kringen. Van Bezinning en verdieping tot KerkCafé. Er is zelfs zaalverhuur voor je eigen evenement of bijeenkomst.

Kennismaken

De Protestantse Gemeente te Uithoorn is een warme kerkelijke gemeenschap, met predikanten waar je bij terecht kunt, als je dat wil.

De Schutse is een plek om God te ervaren, een veilige plek voor …
· overdenking, gebed en muziek in een kerkdienst
· een kaars aansteken op zondagochtend · denken en praten over God en geloof
· je geloof ontwikkelen op je eigen manier

· goede gesprekken · samen koffie drinken · momenten van rust
· inzicht en inspiratie · vrolijkheid en troost · zijn zoals je bent

Hier vindt niemand het vreemd als je over geloof praat. Of als je op zoek bent naar God, of naar de zin van het leven. We hebben hier aandacht voor elkaar. We zoeken samen naar het goede. Hier vind je een plek waar je je geloof op je eigen manier kunt ontwikkelen. Waar je dankbaar kunt zijn voor wat we ontvangen en waar je dat met anderen kunt delen.

Download de PDF folder Altijd welkom in De SchutseWe heten iedereen welkom in De Schutse. We maken graag kennis en stellen ons voor. Vraag gerust naar onze folder, of download de PDF

Nieuwsgierig? Kijk in de Kalender en kom een keer langs, of mail of bel.

Welcome in English

Our church services are in Dutch, but please feel welcome!
Read our Welcome-pkn-uithoorn.pdf

Of lees dit welkom als Nederlandse brief. Deze brief ligt ook in het folderrek in de hal van de kerk. Geef ‘m gerust aan iemand mee! Welkom-brief-pkn-uithoorn.pdf

Welkom, of wil je eerst meer lezen?

Onze Protestantse Gemeente te Uithoorn hoort bij de Protestantse Kerk in Nederland, het grootste protestantse kerkgenootschap in Nederland.

Kerkdienst

Elke zondag is er van 10.00-11.00 uur een kerkdienst in De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn (bij winkelcentrum Zijdelwaard). De viering is ook online te volgen. Na de kerkdienst is er ontmoeting, met koffie en thee, ook hartelijk welkom!

Steun en contact

Ds. Sibilla Verhagen en Ds. Joep Dubbink zijn onze predikanten. Voor contact of pastorale steun zijn er ook vrijwilligers. In de wijken van Uithoorn houden ouderlingen, contactpersonen en kerkelijke medewerkers contact met kerkleden.

Activiteiten

Er zijn allerlei activiteiten door de week, deze zijn vrij toegankelijk en voor elke leeftijd. Het meeste vindt plaats in ons kerkgebouw De Schutse. Het programmaboekje Bezinning en Verdieping vind je ook in de hal. Kijk maar eens in de Kalender!

Nieuwtjes

De Zondagsbrief krijg je voor de kerkdienst, kerkblad Op Weg komt ongeveer eens per maand uit. Met de belangrijkste informatie over wat er in de gemeente gebeurt. Gratis bezorging vraag je ons kerkelijk bureau of met emailnieuws krijg je ze digitaal.

Meer betrokken

Wil je meer betrokken worden bij de gemeente? Meld je als vriend van de gemeentebij ons kerkelijk bureau. Als je gedoopt bent, of belijdenis hebt gedaan (in een andere kerk) kun je waarschijnlijk ook lid worden. Vraag gerust één van de predikanten. Ook als je nog niet gedoopt bent, maar dit wel wenst.

Kerkbezoeker, gemeentelid, vriend

Als lid of vriend word je opgenomen in het pastoraat van onze gemeente, ontvang je het kerkblad, kan je gebruik maken van De Schutse App, ben je welkom op vergaderingen van de gemeente en ontvang je een verzoek voor een – vrijwillige – bijdrage. Als lid kun je deelnemen aan verkiezingen van de leden van de kerkenraad en ben je ook zelf verkiesbaar.

We hopen dat je je thuis voelt in onze gemeente!

Historie

Geschiedenis van Protestantse Gemeente te Uithoorn

Er is van alles te vertellen: over een kerkje dat in het veen wegzakte en over een uniek ontwerp van Rietveld. Over de bouw en sluiting van kerken. Kortom: de geschiedenis van de Protestantse Gemeente te Uithoorn en haar voorgangers de Hervormde Gemeente Uithoorn en de Gereformeerde Kerk Uithoorn die in 2006 fuseerden tot Protestantse Gemeente te Uithoorn. Er is meer > Download de pdf Historie Protestantse Gemeente te Uithoorn.pdf

Heeft u voorwerpen of foto’s over Uithoorns kerkelijke historie?

Organisatie

Wie doet wat?

Veel enthousiaste mensen zorgen samen voor het reilen en zeilen in de Protestantse Gemeente te Uithoorn. Dat doen zij in het bestuur en in allerlei werkgroepen. Iedereen naar wat hij kan en hoeveel tijd hij heeft. Er zijn drie betaalde krachten: twee parttime predikanten en één koster. Er is meer >

Beleid

Hoe willen we met elkaar kerk zijn in Uithoorn en De Kwakel? Welke keuzes maken we? Daar gaat het om in beleidsplannen en visiestukken. Allemaal niet doel op zich, maar hulpmiddelen om samen na te denken over kerk zijn in deze tijd. Nieuwsgierig? Lees verder in de pdf’s en Uit de Kerkenraad

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Uithoorn

Informatie, inspiratiebronnen, werkwijze, organisatie van de PGU

Plaatselijke regeling

Volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk moet we beschikken over een Plaatselijke regeling

Oecumene

Samenwerken met andere kerken

We werken graag samen met andere kerken, da’s oecumene. Zo mogelijk met de rooms-katholieke Emmaüsparochie De Burght en parochie St. Jans Geboorte in De Kwakel. We hebben soms contact met de Evangelische Christen Gemeenschap in Uithoorn en zo nu en dan met de Al Irchaad moskee. De Schutse wordt verhuurd aan de Indonesische Perki-gemeente. Onze activiteiten van Bezinning en verdieping verwelkomen graag niet-of-anders-kerkelijken. Probeer KerkCafé of Godly Play ook eens!