Paasgroet

26 feb

Paasgroeten

De Protestantse Kerk Nederland maakte paasgroeten voor gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis, maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. ‘Het beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken. Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw begin.’

Ook onze gemeente deed mee aan de Paasgroetenactie. Beschreven paasgroetenkaarten werden vanuit de PKN verdeeld worden over penitentiaire inrichtingen.

Bemoedigend

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Al weet je niet precies wie de kaart ontvangt, je mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerde erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Hartelijk dank!

Het college van diakenen

Lees meer op protestantsekerk.nl

 

veertigdagentijd