Paaskaars maken

terugblik

Bezinning en verdieping

Een persoonlijke paaskaars maken

Ieder jaar in de Paaswakedienst op Stille Zaterdag wordt de nieuwe paaskaars, het Licht van Christus, de kerk binnen gedragen. Het donker van de Goede Vrijdag mag en kan immers niet het laatste woord zijn. Het gebruik van de paaskaars gaat terug op een eeuwenlange traditie. Al in de tijd van Augustinus werd de paaskaars in de Paasnacht brandend de kerk binnengebracht. Ook in onze protestantse kerk heeft de paaskaars zijn herintrede gedaan en is sindsdien niet meer weg te denken.

De paaskaars is een grote kaars, traditioneel versierd met het kruis, de Griekse letters Alfa en Omega (als eerste en laatste letter van het alfabet, begin en einde) en het jaartal. Daarnaast zijn er tal van andere symbolen mogelijk als versiering van de paaskaars, bijvoorbeeld een regenboog als symbool van het verbond, een duif, het paaslam, een vissersboot met netten vol vis, brood en wijn, vijf broden en twee vissen.

In 2019, enkele dagen voor Paaszaterdag, hebben we zelf een eigen paaskaars gemaakt. Verschillende symbolen passeerden de revue, daarna werd uitgelegd hoe we zelf met het materiaal (witte of crême kaars, gekleurde was en wasstiften) werken. Iedereen ging aan de slag om zelf een kaars te maken die recht doet aan de eigen manier van geloven. Deze kaarsen speelden een rol spelen in de Paaswake op Stille Zaterdag, en gingen daarna uiteraard mee naar huis, als huis-paaskaars.

bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl

Negen zelfgemaakte paaskaarsen voor Pasen 2019

Met jongeren gemaakte paaskaarsen voor Pasen 2013