Paasproject

Kerkdiensten online in de Goede Week

Donderdag 9 april · Witte Donderdag · 19.30 uur · ds Joep Dubbink

Vrijdag 10 april · Goede Vrijdag · 19.30 uur · ds Florisca van Willegen

Zaterdag 11 april · Stille Zaterdag · 21.00 uur · ds Florisca van Willegen

Zondag 12 april · Pasen · 10.00 uur · ds Joep Dubbink

 

Licht van Pasen

ontsteek een kaars

Dit jaar vieren we Pasen anders dan anders. We zitten zoveel mogelijk thuis, alleen of met ons gezin. Contact maken en vieren doen we zoveel mogelijk ‘op afstand’. Juist voor deze paasdiensten, die zo gekenmerkt worden door symbolische handelingen is dat een gemis.  We weten niet hoe lang deze situatie nog zal duren.  Daarom is het belangrijk dat er steeds lichtpuntjes te zien zijn in het donker van deze tijd. Omzien naar elkaar is zo’n lichtpuntje. Maar rond Pasen kunnen we ook nog iets extra’s doen. Pasen is het feest van de overwinning van het licht op alle duisternis. De nacht voor Pasen kent een oud ritueel waarin licht vanuit de kerken verspreid wordt, licht als symbool van hoop, vertrouwen, vuur dat niet uit te doven is. Normaal verspreiden we dit licht door vanuit de kerk een kaarsje mee naar huis te nemen. Nu dit niet kan, willen we aansluiten bij een initiatief waar verschillende kerken in Nederland aan meedoen om toch het licht te verspreiden. Dit kun u doen door zaterdag 11 april om (net even voor) 21:00 uur een kaars op een zichtbare plek voor uw raam te zetten. Uiteraard op een eenvoudige en veilige manier, een elektrische kaars mag natuurlijk ook. Doet u mee?

 

Paasmorgen ook kerkdienst op RTV-NH

Behalve onze eigen online-kerkdienst om 10.00 uur via YouTube, wordt er op Paasochtend ook een dienst op TV. Op Paasmorgen wordt door RTV Noord-Holland een dienst uitgezonden vanuit de Ruïnekerk in Bergen, met professionele muzikanten als Britta Maria (zang) en Maurits Fondse (piano). Voorgangers zijn de plaatselijke predikant Engele Wijnsma en classispredikant Peter Verhoeff. Te volgen via tv kanaal 74 (Caiway) of kanaal 509 (KPN). Om geen plaatselijke diensten in de wielen te rijden, begint de dienst om 11.00 uur.

Een paasgroet terug vanuit het OLVG

Warme groet van Elsbeth Littooij

Pasen thuis!

PaasChallenge

Licht van Pasen – ontsteek een kaars

Verhaaltjes, liedjes en knutsels

Paasgroetenactie