Terugblik Pasen

Terugblik

Indrukwekkende Paasviering 2019

Ik had het voorrecht om drie Paasdiensten bij te wonen.

Goede Vrijdag was plechtig en ingetogen met het kruis gedrapeerd met een purperen doek, waar in stilte en reflectie bloemen werden neergelegd. De Paaskaars werd gedoofd.

Stille Zaterdag/ Paaswake was symbolisch en indrukwekkend.

Prachtige liederen gezongen door het koor Caritas en passende Bijbelteksten gelezen en liederen gezongen door de gemeente. De preek door ds. Joep Dubbink was meeslepend. Het kruis was gedrapeerd in wit – symbolisch bron van licht!

De jongeren van Provider verleenden hun dienst bij het aansteken van de vele kaarsen van de gemeente aan de Paaskaars die binnen gebracht was aan het begin van de dienst. De kerk gloeide van het prachtige licht van Gods aanwezigheid. Er was ook de symbolische dienst van Schrift en Tafel.

Na afloop kon iedereen een kaars meenemen en weer aansteken bij de uitgang.

Paasochtend- de viering van Zijn Opstanding!

Prachtige dienst met iedereen vrolijk versierd met een narcis. De kerk was vol. Het Paasprojectkoor o.l.v. Guusta Mathlener zong mooie, passende nummers en de preek door Ds. Caro Houtkoop was ontroerend.

De boodschap van deze vieringen is hoop en een bron van licht voor ons allemaal!

Na vier repetities zong het koor tijdens de paasdienst, begeleid door Ton Kodde op vleugel en orgel, verschillende liederen, zelfs in het Spaans.

Dirigente Guusta werd beloond met een prachtige bos rozen.

Diana James

 

Bijen zaad

Eerste Paasdag hebben kinderen zakjes met zaad uitgedeeld om thuis te zaaien. Het zaadmengsel is voor bloemen waar bijen gek op zijn.

We zouden het leuk vinden om te weten hoe het zaad bij u in de tuin of in een bloembak is opgekomen. Wilt u een foto maken als het zaad in bloei staat? Graag ontvangen wij foto’s via kindernevendienst@pkn-uithoorn.nl

Wij willen een collage maken van ingezonden foto’s, om te laten zien hoe mooi de bloemen zijn geworden en of de bijen er ook van hebben genoten. We hopen op veel mooie foto’s!

De Kindernevendienst

Halleluja

de heer is waarlijk opgestaan

Het ’Halleluja’ was met de Pasen weer volop te horen. In de Paasdienst klonk het luidkeels bij de gemeentezang en door het projectkoor, bij ‘Nederland Zingt’ op de televisie, zelfs hoorde ik het een keer in de wandelgangen van een van de winkelcentra.

Maar ook onlangs bij een uitvaart klonk tussen de toespraken het ‘Halleluja’ van Leonard Cohen. Bij de tekst van dat lied heb ik een minder positief gevoel, maar dat gezongen refrein bleef in ons hoofd hangen en op de thuisreis zongen Marianne en ik in de auto het mooie refrein uit volle borst.

Dat bracht mij op het idee om eens uit te zoeken: wat betekent dat ‘Halleluja’ nu precies. Ik beleefde het altijd als een enthousiaste uitroep over de opstanding van Jezus. Maar bij raadpleging van Google bleek dat iets anders te zijn. De ‘H’ aan het begin hoort eigenlijk aan het eind te staan en dan zijn het twee Hebreeuwse woorden, namelijk  ‘Allelu’ en ‘Jah’.

‘Allelu’ betekent dan ‘prijs’ en ‘Jah’ is een afkorting van ‘Jahwe’ en betekent ‘God’. Dus als we zingen ‘Halleluja’ zingen we: ‘Prijs God’. Wat zingen we dat graag voluit. Die ontdekking vond ik zo aardig dat ik er behoefte aan had u dat te vertellen.

Anton van Hilten