Kerkdiensten in de Goede Week voor Pasen

Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Eerste Paasdag
28-31 maart 2024

In de week voor Pasen vieren we jaarlijks de ‘heilige drie dagen’: veel diensten dicht op elkaar, maar er is dan ook veel te gedenken en te vieren. We lazen bijpassende gedeelten uit het evangelie en ook woorden van de profeet Jeremia.


Witte Donderdag 28 maart 19.30 uur gedenken we de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen, de Pesach-maaltijd die op een heel bijzondere manier voor hen en voor ons tot een bevrijdingsmaal wordt. We lezen de instelling van het avondmaal uit het Marcus-evangelie, en in Jeremia 23:1-8, de belofte voor het koningshuis van David. Uiteraard vieren we ook de Maaltijd van de Heer, zittend aan tafel. Muziek van orgel en piano (Ton Kodde en Harry Lichtendahl) begeleidt ons.


Goede Vrijdag 29 maart 19.30 uur wordt het grootste deel van de dienst gevormd door het lijdensverhaal uit het Marcus-evangelie. We lezen daarnaast Jeremia 2:4-13, over hoe wij, Gods volk, Hem telkens weer vergeten. Bij de kruishulde is er gelegenheid, voor wie dat wenst, letterlijk een moment stil te staan bij het kruis, en ons gevoel uit te drukken met een gebaar of het neerleggen van bloemen. U mag zelf een bloem meenemen, er zijn ook bloemen beschikbaar. Muzikale begeleiding is er van orgel en hobo (Thea Riesebos en Maud Sauer).


Stille Zaterdag 30 maart 21.00 uur begint de Paaswakedienst, in het bijna-donker en in stilte. Het binnendragen van de nieuwe Paaskaars, de lof van het licht, de lezingen uit het Eerste Testament, uit Genesis 1 en Jeremia 30:18-22, de doopgedachtenis, de lezing van het Paasevangelie én de viering van de Maaltijd van de Heer, nu als teken van hoop mét de Opgestane Heer, het is een feest van woorden, handelingen en muziek. Muzikaal wordt meegewerkt door het projectkoor o.l.v. Guusta Mathlener-Stoll, en orgel en piano (Ton Kodde en Harry Lichtendahl).


Zomertijd, klok een uur vooruit!

Pasen - het lege graf

Eerste Paasdag Zondag 31 maart 10.00 uur is er een feestelijke viering met Ton aan het orgel. Tineke Kleijwegt en Kees de Bree bespelen de trompet. Lees ook de meditatie uit het kerkblad en de Palmpasen verkondiging, van ds. Sibilla Verhagen.

31 mrt 2024

Paasontbijt

Iedereen, jong, oud en alles er tussenin, is van harte welkom bij het paasontbijt. Op Paaszondag 31 maart 8.30 uur (zomertijd!) in De Schutse. Kinderen kunnen paaseieren zoeken, die jongeren tijdens het ontbijt gaan verstoppen! Kortom: hoe meer zielen, hoe meer (Paas)vreugd. Graag voor donderdag even aanmelden, om de boodschappen.

Het is een traditie dat we samen ontbijten op Paasmorgen. Alleengaand, samen, met de kinderen: laat je verwennen, omdat alles voor je klaarstaat. Een mooie manier van omzien naar elkaar. We gaan aan tafel vanaf 8.30 uur in een buffetvorm. Weet je van harte welkom.


Namens Kijk de Kerk,
Ton Kodde
a.c.kodde@pkn-uithoorn.nl
06-39080136