Pastoraat in praktijk

zorg voor elkaar

Zorg voor en om elkaar!

Wat gebeurt er veel in onze gemeente. Ik zie hoe mensen voor elkaar zorgen, praktisch en met een luisterend oor. Ik zie vriendschappen en oprechte belangstelling voor elkaar. Er worden bergen (werk) verzet en meestal nog met veel plezier ook.

Kerstkaarten weggebracht, attenties ingepakt, soep gekookt, cakes gebakken, kerststallen met liefde neergezet en zorgvuldig weer opgeruimd, verhalen gedeeld, opnames gemaakt en nog heel veel meer. Ik hoor hoe mensen elkaar opvangen, te eten vragen of op de koffie. Kerk op haar best, denk ik dan.

Het is ook een gemeente met een groot hart. Waar men durft aan te kloppen in tijden van nood. En bij verdriet, eenzaamheid of het verlies van een geliefde. Zo gedenken wij deze maand twee mensen die als vriend met onze kerk verbonden waren. Beiden stelden het bezoek vanuit onze kerk zeer op prijs en vertelden hun kinderen daarover.

Er gebeurt een heleboel. Binnen de gemeente worstelen velen met ziekte of met de beperkingen en klachten die meekomen met het ouder worden. Met vallen en moeten revalideren, met chronische pijn of een falend geheugen, met afhankelijkheid en het moeten wachten op hulp. Niet iedereen wil altijd met name genoemd worden. Hoeft ook niet. Ook bij hen hoor ik dat er naar hen omgekeken wordt. Dank daarvoor.

ds Caro Houtkoop

Namens de werkgroep Pastoraat
P.S. Wat zou het leuk zijn als u door middel van een telefoontje, een briefje of een mailtje naar uw ouderling, contactpersoon of predikant zou reageren op deze rubriek!

Lees ook nog

Omzien naar elkaar

terugblik Wijkbijeenkomsten