Pieter Oberholzer

terugblik

Begin jaren negentig was ds. Pieter Oberholzer onze gemeentepredikant. Hij is daarna weer terug gegaan naar zijn geboorteland Zuid-Afrika en heeft daar de organisatie IAM (Inclusive Affirming Ministries) opgezet. Pieter is, na zijn pensionering, nog steeds als adviseur actief, andere predikanten hebben zijn werk overgenomen.

IAM heeft een visie van geloofsgemeenschappen in Afrika waar ieder mens welkom is, ook mensen die niet hetero zijn, maar lesbisch of gay. IAM werkt aan deze visie met programma’s die de LGBTI-gemeenschap, ouders, familie en vrienden en mensen met hiv of aids ondersteunen. Met deze programma’s en met dialoog wordt er gebouwd aan gastvrije, bevestigende en inclusieve geloofsgemeenschappen.

De Stichting Bijzonder Pastoraat Kaapstad, evenals Kerk in Actie en ICCO, ondersteunt het werk van de organisatie IAM vanuit Nederland. Als Diaconie ondersteunen wij, dankzij u, dit werk van harte. In een kerk is ieder mens welkom.

Pieter was in mei 2018 een paar dagen in Nederland en kwam ook naar Uithoorn. Hij stelde ons voor aan de nieuwe directeur van IAM, Rev Ecclesia de Lange.

Namens het College van Diakenen,
Martin Joosse
tel. 564519

I AM Inclusive & Affirming Ministries
iam.org.za

Stichting Bijzonder Pastoraat Kaapstad
ANBI gegevens