Over ons

Preek van de Leek

De ‘lekenpreken’ vonden plaats in De Schutse, van 2015 tot 2022. Acht seizoenen met elk drie laagdrempelige vieringen door bijzondere dorpsgenoten. Steeds een goed gevulde kerk met heel andere opiniemakers als voorganger. De Preek van de Leek werd mede mogelijk gemaakt door het Initiatievenfonds Uithoorn en De Kwakel. Het idee kwam naar Uithoorn van preekvandeleek.nl

15 mei 2022

Dagmar Oudshoorn

Na Marion van Berkum en Bob Berkemeier kwam Dagmar Oudshoorn ‘preken’! Ze is 49, Nederlands/Surinaams, groeide op in Goes. Van haar moeder kreeg ze een opvoeding waarin maatschappelijke betrokkenheid centraal stond. Strijden tegen onrecht en ongelijkheid en je inzetten voor de maatschappij, door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen, zijn sterke waarden die Dagmar heeft meegekregen. Ze werd geleerd anderen te behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden, een ander te respecteren en niet te (ver)oordelen.

Iets wat ook gedurende haar werkzame leven een rode draad in haar carrière is gebleven. Als burgemeester, als commissaris der Politie, als directeur van Amnesty maar ook in een nevenfunctie als voorzitter van het adviescollege van de regering Dialoog slavernijverleden, maar ook als persoon van kleur. Ze vindt het belangrijk zich in te zetten voor een maatschappij zonder discriminatie en racisme. Er is nog een lange weg te gaan maar zonder tegenstellingen groter te maken. Vanuit verbinding nam Dagmar ons in de Preek van de Leek mee door onze gedeelde geschiedenis. Via het slavernijverleden naar hedendaagse ongelijkheid binnen onze maatschappij. Is het verleden ook wel echt verleden tijd?

Er waren twee inzamelingen, een bestemd voor Amnesty International en een bestemd ter bestrijding van de onkosten.

Bedankt

Hartelijke dank allemaal, dat ik in mijn Preek van de Leek aandacht mocht schenken aan het werk van Stichting Corantijn in Suriname. En dat het mogelijk was om de dienst digitaal te volgen. Hierdoor konden velen van verre toch live mee aanzitten. Er is gul gegeven. In totaal mocht Stichting Corantijn € 1.415,50 ontvangen voor het opknappen van een school. Hiermee kunnen bijna twee klaslokalen aangepakt worden! Indien gewenst kom ik graag ‘ns terug, om te laten zien wat er met die bijdrage is gedaan. Via stichting-corantijn.nl kun je ons volgen.

Hartelijke groeten namens het bestuur,
Marion van Berkum
secretaris Stichting Corantijn