Over ons

Preek van de Leek

Zondagmiddag 9 februari, 8 maart en 29 maart, om 16.00 uur in De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn.

Drie nieuwe Preken-van-de-Leek in het voorjaar van 2020

Het is opnieuw gelukt om drie Bekende Plaatsgenoten bereid te vinden voor te gaan in een zogeheten preek-van-de-leekdienst in De Schutse. Het zijn Bob Berkemeier, Ilse Hogerwerf en Marion van Berkum. Zij hebben het op zich durven nemen een kerkdienst te ontwerpen en uit te voeren, zonder dat ze dominee zijn. En alle andere plaatsgenoten zijn van harte uitgenodigd dat eens mee te maken.

De Preek van de Leek is een initiatief van enkele leden van de Protestantse Gemeente Uithoorn. In zo’n preek-van-de-leekdienst verbindt de leek een Bijbelverhaal met wat haar of hem in het leven in beweging brengt. Ook het programma of de liturgie, dus de liederen, gebeden en de collecte voor een goed doel worden door de leek bepaald en uitgekozen. Na vijf series van drie diensten sinds 2015 komt er in het voorjaar van 2020 weer een nieuwe reeks van drie Preken van de Leek. Bob Berkemeier bestijgt op zondag 9 februari de kansel. Ilse Hogerwerf doet dat op 8 maart en Marion van Berkum op zondag 29 maart. Steeds om 16.00 uur in kerkgebouw De Schutse. Na afloop is er bij een drankje en een hapje gelegenheid om na te praten.

Namens de werkgroep Preek-van-de-leek, Johan Burger

preekvandeleekuithoorn.nl


Wat is Preek van de Leek?

De gedachte achter de Preek van de Leek is dat de Bijbel niet alleen van de kerk is, maar van iedereen. Een ieder kan erdoor geraakt en geïnspireerd worden. Je hoeft geen dominee te zijn om te preken of een inspirerend verhaal te houden. In de Preek van de Leek verbindt een leek zijn of haar passie met een Bijbelverhaal binnen het kader van een vrij vormgegeven kerkdienst.

De leken zijn niet uitgekozen om hun geloofsovertuiging of kerkelijkheid, maar omdat ze iets te melden hebben. Na drie succesvolle seizoenen organiseren we ook in 2018 weer drie Preken van de Leek in Uithoorn.

We hopen op belangstellenden van binnen en buiten de kerk, die benieuwd zijn naar deze andere vorm van kerk-zijn.