Over ons

Preek van de Leek

In het voorjaar van 2019 is er een Preek van Leek op zondagmiddag 20 januari, 17 maart en 14 april, telkens om 16.00 uur in De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn.

2019: opnieuw drie lekenprekers in de schutse!

Bent u er al een beetje benieuwd? Of, wanneer en van wie er weer een preek-van-de-leek te verwachten is? Wij laten graag weten: Chris van Zantwijk (makelaar), Marianne Klinkenberg (adviseur palliatieve zorg) en Jan-Willem Dienske (rector) zijn bereid gevonden als niet-dominees toch in ‘de houten broek’ te stappen.

Op 20 januari is de beurt aan Chris van Zantwijk. Als thema heeft hij gekozen voor ‘thuis’. Elke bewoner verwacht van haar of zijn huis, dat het ook een écht thuis is. Hoe verschillend verder ook, de vervulling van de wens dat een huis veiligheid en vrijheid schept voor zijn bewoner(s), maakt die woning tot een thuis. Dit thema hoopt Chris van Zantwijk te kunnen verbinden met het Bijbelse paradijs, het thuis voor de eerste mensen.

De Preek van de Leek vindt plaats in De Schutse. Aanvang 16.00 uur. Na afloop kunt u bij een hapje en een drankje napraten.

preekvandeleekuithoorn.nl

Download de pdf folder Preek-van-de-leek2019folder >

Wat is Preek van de Leek?

De gedachte achter de Preek van de Leek is dat de Bijbel niet alleen van de kerk is, maar van iedereen. Een ieder kan erdoor geraakt en geïnspireerd worden. Je hoeft geen dominee te zijn om te preken of een inspirerend verhaal te houden. In de Preek van de Leek verbindt een leek zijn of haar passie met een Bijbelverhaal binnen het kader van een vrij vormgegeven kerkdienst.

De leken zijn niet uitgekozen om hun geloofsovertuiging of kerkelijkheid, maar omdat ze iets te melden hebben. Na drie succesvolle seizoenen organiseren we ook in 2018 weer drie Preken van de Leek in Uithoorn.

We hopen op belangstellenden van binnen en buiten de kerk, die benieuwd zijn naar deze andere vorm van kerk-zijn.