Over ons

Preek van de Leek

De ‘lekenpreken’ vinden plaats op zondagmiddag in De Schutse. Aanvang 16.00 uur. Na afloop is er gelegenheid tot napraten bij een drankje. De Preek van de Leek wordt mede mogelijk gemaakt door het Initiatievenfonds Uithoorn en De Kwakel.

15 mei

Dagmar Oudshoorn

Na Marion van Berkum en Bob Berkemeier komt Dagmar Oudshoorn ‘preken’! Ze is 49, Nederlands/Surinaams, groeide op in Goes. Van haar moeder kreeg ze een opvoeding waarin maatschappelijke betrokkenheid centraal stond. Strijden tegen onrecht en ongelijkheid en je inzetten voor de maatschappij, door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen, zijn sterke waarden die Dagmar heeft meegekregen. Ze werd geleerd anderen te behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden, een ander te respecteren en niet te (ver)oordelen.

Iets wat ook gedurende haar werkzame leven een rode draad in haar carrière is gebleven. Als burgemeester, als commissaris der Politie, als directeur van Amnesty maar ook in een nevenfunctie als voorzitter van het adviescollege van de regering Dialoog slavernijverleden, maar ook als persoon van kleur. Ze vindt het belangrijk zich in te zetten voor een maatschappij zonder discriminatie en racisme. Er is nog een lange weg te gaan maar zonder tegenstellingen groter te maken. Vanuit verbinding wil Dagmar u in de Preek van de Leek meenemen door onze gedeelde geschiedenis. Via het slavernijverleden naar hedendaagse ongelijkheid binnen onze maatschappij. Is het verleden ook wel echt verleden tijd?

Van harte welkom op zondagmiddag 15 mei in De Schutse, aanvang 16.00 uur. Er zijn twee inzamelingen, een bestemd voor Amnesty International en een bestemd ter bestrijding van de onkosten. Na afloop is er gelegenheid na te praten bij een hapje en drankje.

Bedankt

Hartelijke dank allemaal, dat ik in mijn Preek van de Leek aandacht mocht schenken aan het werk van Stichting Corantijn in Suriname. En dat het mogelijk is de dienst digitaal te volgen. Hierdoor konden velen van verre toch live mee aanzitten. Er is gul gegeven. In totaal mocht Stichting Corantijn € 1.415,50 ontvangen voor het opknappen van een school. Hiermee kunnen bijna twee klaslokalen aangepakt worden! Indien gewenst kom ik graag ‘ns terug om te laten zien wat er met die bijdrage is gedaan. Via stichting-corantijn.nl kun je ons volgen.

Hartelijke groeten namens het bestuur,
Marion van Berkum
secretaris Stichting Corantijn