Over ons

Preek van de Leek

Na in het voorjaar twee keer een Preek van de Leek te hebben moeten annuleren, hopen we u op 21 februari en 21 maart weer te ontmoeten. Uiteraard is dit onder voorbehoud en afhankelijk van de coronarichtlijnen van het RIVM.

We houden u op de hoogte via de website, het kerkblad en de zondagsbrief.

In de brochure van Bezinning & Verdieping staat de datum van 10 januari vermeld, deze zondag zal er geen Preek van de Leek zijn.

Commissie Preek van de Leek

Het begon in 2015 als een initiatief van enkele leden van de Protestantse Gemeente van Uithoorn. Nu is het een telkens in het voorjaar terugkomende gebeurtenis. Niet een dominee, maar een leek verzorgt een kerkdienst. Zij of hij hoeft ook geen gelovige of kerkganger te zijn. De liturgie, zeg maar het programma, dus de liederen, gebeden en collectes zijn allemaal de zorg en de keuze van de leek. Iemand met een zekere bekendheid in onze regio. Met een inspirerend (levens)verhaal dat die leek kan verbinden met een verhaal of andere tekst uit de Bijbel. Zo ontstaat iedere keer weer een sterk door de persoon van de leek gekleurde bijeenkomst. Telkens anders en daardoor heel spannend. Op zondagmiddag 21 februari, 21 maart en (onder voorbehoud) 11 april 2021, om 16.00 uur, zullen opnieuw drie bekende plaatsgenoten de kansel opgaan in De Schutse. Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een hapje en een drankje.