Over ons

zondag 17 maart om 16.00 uur in De Schutse

Marianne Klinkenberg

Praten over de dood is praten over het leven

Marianne Klinkenberg is vrijwillig bestuursvoorzitter van de Stichting ThamerThuis, een organisatie die vrijwilligers inzet bij mensen in de palliatieve fase. Daarnaast werkt zij als adviseur palliatieve zorg. Als bekende plaatsgenoot gaat ze de tweede preek-van-de-leek van dit voorjaar verzorgen. Dat is een kerkdienst die helemaal bedacht is en geleid wordt door iemand die geen dominee is en die zelfs geen kerkganger of gelovige hoeft te zijn. Tegelijk zijn alle andere plaatsgenoten van harte welkom om dat eens mee te maken.

Marianne koos als thema voor haar lekenpreek: ‘Praten over de dood is praten over het leven.’ Dat lijkt een onmogelijke gelijkstelling, want het eerste is toch iets heel anders dan het tweede? Maar praten over het eigen levenseinde kan alleen bij leven gebeuren. Juist in de persoonlijke houding tegenover het sterven komt heel veel samen van wat iemand werkelijk van waarde vindt.

Zo wordt ook begrijpelijk, dat het van belang is daarover in de laatste levensfase met de huisarts, met zorgverleners en met verwanten in gesprek te gaan. Tijdig daarover met elkaar praten en elkaar daarin goed verstaan maakt het loslaten van het leven en aanvaarding van het einde lichter en waardiger.

Het gaat om leven toevoegen aan de dagen en niet om dagen toevoegen aan het leven’, zoals op de website van de stichting te lezen is. Met korte filmpjes in de dienst van zondagmiddag 17 maart hoopt Marianne dit thema te illustreren. De toegang is vrij en iedereen is van harte welkom. Na afloop kunt u bij een hapje en een drankje napraten.


Terugblik op Preek van de Leek 20 januari

Veel mensen menen me te kennen, maar dat is alleen herkennen

In de eerste ogenblikken van zijn preek-van-de-leekdienst moest het Chris van Zantwijk van het hart dat hij lang geaarzeld had om te voldoen aan het verzoek van de werkgroep om zo’n dienst te verzorgen. En dat hij tot op dat moment, zondagmiddag 20 januari, nog steeds heel onzeker en gespannen was over de uitkomst van zijn toezegging. Al was hij er wel zeker van dat hij zonder de ondersteuning van Mieke Freeke en Joep Dubbink in elk geval niet zover gekomen zou zijn als nu. Daarbij mocht hij ook nog rekenen op de medewerking van het koor van Ferdinand (en Judith) Beuse! Grote waardering kreeg vervolgens het solo gezongen Bist du bei mir van J.S. Bach.

Niet alleen in het eerste boek van de Bijbel, Genesis, is sprake van de ‘boom des levens’ in het paradijselijke thuis van de eerste mensen, zo liet Chris van Zantwijk horen. Als Adam en Eva er echter uit verdreven zijn, wordt de weg ernaartoe versperd door een engel met een vlammend zwaard. Ook in Spreuken wordt deze boom genoemd en daar heel nauw verbonden met wijsheid en rechtvaardigheid. Zelfs in Openbaring komt deze boom voor en daar mag ieder ervan eten die oren heeft om te horen wat ‘de Geest tegen de gemeenten zegt’. De weg terug naar de paradijselijke Levensboom uit Genesis is daar weer vrij.

Na het swingende My life is in Your hands, gezongen door het koor, trok Chris van Zantwijk er op het podium een stoel bij voor zijn eigenlijke preek.

Alsof de toegang tot het paradijs hem ontzegd werd, zo ervoer Chris van Zantwijk – jaren terug – zijn huwelijkscrisis. Net als in Genesis werd de weg naar zijn ‘thuis’ voor hem versperd. Van huis wèg, dat was wat er voor hem overschoot. En als hij dan toch van huis moest, dan gelijk maar zo ver mogelijk. Het werd een grote reis door verschillende landen van Latijns-Amerika. En daar was het hem gegeven op een dag een taxichauffeur te ontmoeten: Diego. Met Diego kwam Chris op vertrouwelijke voet te staan en het zou voor het leven van Chris een beslissende ontmoeting zijn, zo bleek later. Diego’s verdiensten op de taxi liepen zover terug dat hij zich genoodzaakt zag een opleiding te gaan volgen die hem betere perspectieven op een broodwinning zou geven en hij vroeg Chris om die opleiding voor hem te financieren. Chris was daartoe graag bereid – al ging hij niet zover ook nog te voldoen aan een tweede verzoek. Tot schaamte van Chris, slaagde Diego er echter in zijn opleiding te voltooien en zich daarmee een behoorlijk bestaan te verschaffen. Het contact met Diego is gebleven en met dankbaarheid ziet Chris daarop terug. En er is ook reden voor dankbaarheid voor al die andere ontmoetingen die hij op zijn reis mocht hebben en voor het ‘thuis’ dat hij met zijn huidige vrouw en kinderen mag ervaren.

In het daarna gezongen Softly and tenderly komen de regels voor: Come home, come home/ Ye who are weary come home. Na het dankgebed en het Onze Vader was er een collecte, bestemd voor het Leger des Heils, afdeling Osdorp-Slotermeer, dat een thuis wil bieden voor mensen die dat niet vanzelfsprekend hebben.

Voor het slotlied was de keus gevallen op To my Father’s house.


Preek van de Leek

In het voorjaar van 2019 is er een Preek van Leek op zondagmiddag 20 januari, 17 maart en 14 april, telkens om 16.00 uur in De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn.

2019: opnieuw drie lekenprekers in de schutse!

Bent u er al een beetje benieuwd? Of, wanneer en van wie er weer een preek-van-de-leek te verwachten is? Wij laten graag weten: Chris van Zantwijk (makelaar), Marianne Klinkenberg (adviseur palliatieve zorg) en Jan-Willem Dienske (rector) zijn bereid gevonden als niet-dominees toch in ‘de houten broek’ te stappen.

Op 20 januari is de beurt aan Chris van Zantwijk. Als thema heeft hij gekozen voor ‘thuis’. Elke bewoner verwacht van haar of zijn huis, dat het ook een écht thuis is. Hoe verschillend verder ook, de vervulling van de wens dat een huis veiligheid en vrijheid schept voor zijn bewoner(s), maakt die woning tot een thuis. Dit thema hoopt Chris van Zantwijk te kunnen verbinden met het Bijbelse paradijs, het thuis voor de eerste mensen.

De Preek van de Leek vindt plaats in De Schutse. Aanvang 16.00 uur. Na afloop kunt u bij een hapje en een drankje napraten.

preekvandeleekuithoorn.nl

Download de pdf folder Preek-van-de-leek2019folder >


Wat is Preek van de Leek?

De gedachte achter de Preek van de Leek is dat de Bijbel niet alleen van de kerk is, maar van iedereen. Een ieder kan erdoor geraakt en geïnspireerd worden. Je hoeft geen dominee te zijn om te preken of een inspirerend verhaal te houden. In de Preek van de Leek verbindt een leek zijn of haar passie met een Bijbelverhaal binnen het kader van een vrij vormgegeven kerkdienst.

De leken zijn niet uitgekozen om hun geloofsovertuiging of kerkelijkheid, maar omdat ze iets te melden hebben. Na drie succesvolle seizoenen organiseren we ook in 2018 weer drie Preken van de Leek in Uithoorn.

We hopen op belangstellenden van binnen en buiten de kerk, die benieuwd zijn naar deze andere vorm van kerk-zijn.