Over ons

Preek van de Leek

In de brochure van Bezinning & Verdieping staan drie geplande Preken. Preek van de Leek heeft alle bijeenkomsten van moeten afblazen en uitstellen. De commissie heeft overigens dringend nieuwe mensen nodig om door te kunnen blijven gaan. We houden u op de hoogte via deze website, het kerkblad en de Zondagsbrief.

Het begon in 2015 als een initiatief van enkele leden van de Protestantse Gemeente van Uithoorn. Nu is het een telkens in het voorjaar terugkomende gebeurtenis. Niet een dominee, maar een leek verzorgt een kerkdienst. Zij of hij hoeft ook geen gelovige of kerkganger te zijn. De liturgie, zeg maar het programma, dus de liederen, gebeden en collectes zijn allemaal de zorg en de keuze van de leek. Iemand met een zekere bekendheid in onze regio. Met een inspirerend (levens)verhaal dat die leek kan verbinden met een verhaal of andere tekst uit de Bijbel. Zo ontstaat iedere keer weer een sterk door de persoon van de leek gekleurde bijeenkomst. Telkens anders en daardoor heel spannend.

Commissie Preek van de Leek