Over ons

Preek van de Leek

Het begon in 2015 als een initiatief van enkele leden van de Protestantse Gemeente van Uithoorn. Nu is het een telkens in het voorjaar terugkomende gebeurtenis. Niet een dominee, maar een leek verzorgt een kerkdienst. Zij of hij hoeft ook geen gelovige of kerkganger te zijn. De liturgie, zeg maar het programma, dus de liederen, gebeden en collectes zijn allemaal de zorg en de keuze van de leek. Iemand met een zekere bekendheid in onze regio. Met een inspirerend (levens)verhaal dat die leek kan verbinden met een verhaal of andere tekst uit de Bijbel. Zo ontstaat iedere keer weer een sterk door de persoon van de leek gekleurde bijeenkomst. Telkens anders en daardoor heel spannend. Op zondagmiddag 10 januari, 21 februari en 21 maart 2021, om 16.00 uur, zullen opnieuw drie bekende plaatsgenoten de kansel opgaan in De Schutse. Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een hapje en een drankje.