Over ons

Preek van de Leek

De Preek-van-de-Leek van 9 februari ging niet door vanwege de storm Ciara. Als er mogelijkheid gevonden wordt om deze in te halen, lees je het hier! Jurist en koordirigent Bob Berkemeier zou met ‘The Seaside Singers’ het spits afbijten met De kracht van muziek.

UITGESTELD

Goed voor jezelf – egoïstisch?

Bruggenbouwer en creatief organisator, Marion van Berkum (1959), gaat voor in de Preek-van-de-Leek van 29 maart. Haar ouders, mensen met een groot sociaal hart en levenservaring, hebben haar gevormd tot de mens die ze geworden is. Een vorming die erop aangelegd was de ander altijd en overal voor te laten gaan op jezelf. Altijd een stapje terugzetten; maar als dat nu eens ten koste van jezelf gaat? Zover, dat je niet eens meer goed in staat bent voor de ander iets te betekenen, doordat je jezelf helemaal hebt weggecijferd?

Marion leerde echter dat ze eerst goed voor zichzelf moest zorgen om er pas dan echt voor de ander te kunnen zijn. Positief zoals ze in het leven staat, stak ze haar handen uit de mouwen. In haar vrijwilligerswerk en in haar dagelijks werk komt het aan op het zorgen voor de kwetsbare medemens. Natuurlijk kun je dit doen door een girootje uit te schrijven met het idee dat het zo wel goed komt. Maar dat is Marion niet genoeg en daar mag het wat haar betreft dan ook niet bij blijven. Daadwerkelijk iets voor een ander doen, dàt geeft haar pas voldoening.

In haar vrije tijd is Marion graag creatief bezig, onder meer door te schilderen. Dat alles maakt haar niet tot een heilige. Mocht je soms denken: ‘Nou, nou, ze lijkt wel een engel …’, zet er gerust een ’b’ voor!

Preek van de Leek niet op 29 maart – wordt verplaatst, mogelijk naar volgend seizoen.

Drie nieuwe Preken-van-de-Leek in het voorjaar van 2020

Het is opnieuw gelukt om drie Bekende Plaatsgenoten bereid te vinden voor te gaan in een zogeheten preek-van-de-leekdienst in De Schutse. Het zijn Bob Berkemeier, Ilse Hogerwerf en Marion van Berkum. Zij hebben het op zich durven nemen een kerkdienst te ontwerpen en uit te voeren, zonder dat ze dominee zijn. En alle andere plaatsgenoten zijn van harte uitgenodigd dat eens mee te maken.

De Preek van de Leek is een initiatief van enkele leden van de Protestantse Gemeente Uithoorn. In zo’n preek-van-de-leekdienst verbindt de leek een Bijbelverhaal met wat haar of hem in het leven in beweging brengt. Ook het programma of de liturgie, dus de liederen, gebeden en de collecte voor een goed doel worden door de leek bepaald en uitgekozen. Na vijf series van drie diensten sinds 2015 komt er in het voorjaar van 2020 weer een nieuwe reeks van drie Preken van de Leek. Bob Berkemeier bestijgt op zondag 9 februari de kansel. Ilse Hogerwerf doet dat op 8 maart en Marion van Berkum op zondag 29 maart. Steeds om 16.00 uur in kerkgebouw De Schutse. Na afloop is er bij een drankje en een hapje gelegenheid om na te praten.

Namens de werkgroep Preek-van-de-leek, Johan Burger

preekvandeleekuithoorn.nl


Wat is Preek van de Leek?

De gedachte achter de Preek van de Leek is dat de Bijbel niet alleen van de kerk is, maar van iedereen. Een ieder kan erdoor geraakt en geïnspireerd worden. Je hoeft geen dominee te zijn om te preken of een inspirerend verhaal te houden. In de Preek van de Leek verbindt een leek zijn of haar passie met een Bijbelverhaal binnen het kader van een vrij vormgegeven kerkdienst.

De leken zijn niet uitgekozen om hun geloofsovertuiging of kerkelijkheid, maar omdat ze iets te melden hebben. Na drie succesvolle seizoenen organiseren we ook in 2018 weer drie Preken van de Leek in Uithoorn.

We hopen op belangstellenden van binnen en buiten de kerk, die benieuwd zijn naar deze andere vorm van kerk-zijn.