Privacy

Privacyverklaring

van de Protestantse Gemeente te Uithoorn
van de Protestantse Kerk in Nederland

Lees ‘m hier als PDF
Privacyverklaring-PGU-201910.pdf >

We doen ons best,
maar we houden het niet kort


 

 

Lees onze Privacyverklaring

In 2018 is een wet aangenomen die de belangen van burgers op het gebied van privacy beter beschermt, de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG). Gegevensbeheerders zijn verplicht gegevens veilig te bewaren en gegevens uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn afgegeven. Ook het recht op inzage in gegevens is gewaarborgd in de wet. Aan de andere kant mag het recht op inzage bijvoorbeeld het recht van een ander niet schaden.

Ook onze kerk heeft met deze wet te maken. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn en dat ze alleen gebruikt worden voor het beoogde doel. We maken daarvoor al geruime tijd gebruik van PUCO waar gegevens veilig bewaard worden. Daarnaast hebben ambtsdragers en andere vrijwilligers een geheimhoudingsplicht.

In 2019 heeft de kerkenraad ingestemd met een nieuwe Privacyverklaring. Daarin is te vinden hoe wij omgaan met gegevens. Van harte uitgenodigd om deze te bekijken! Privacyverklaring-PGU-201910.pdf >

Joke Bos, scriba

Vragen? Stel ze gerust!

 

Website cookies

koffie(Niet bij de koffie.) Informatie die naar je computer wordt gestuurd om ‘m te herkennen. Zo weten we wat het meest gelezen wordt – zonder website bezoekers persoonlijk te identificeren, hoor. Wij gebruiken

Google Analytics

  • website-cookies
  • bewerkersovereenkomst met Google
  • geanonimiseerde IP-adressen
  • de kortste bewaartermijn, 14 maanden
  • ZONDER ‘gegevens delen’
  • ZONDER combinatie van andere Google-diensten

YouTube

Onze kerkdiensten worden opgenomen. Live te zien, of tot een week achteraf op YouTube. Alleen helemaal voorin de kerk kom je wellicht in beeld. Geluidsopnamen staan langer op Kerkomroep.nl

 

MailChimp

Emailnieuws versturen we met MailChimp. Zij voldoen aan de Europese privacy wetgeving. Helaas zijn hun kleine lettertjes zijn in het Engels. MailChimp werkt met social media platforms (zoals Facebook) om te adverteren op andere websites, en deelt met hen gegevens  van bezoekers. MailChimp en partners verzamelen je web-browse-activiteit om gericht te adverteren.

Zondagsbrief

In verband met de privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is besloten om voortaan de adressen van gemeenteleden niet meer te noemen tijdens de zondagse viering. Ook op de Zondagsbrief worden geen adressen van gemeenteleden meer genoemd. Als je een adres nodig hebt, vraag het scriba Joke Bos. Dat geldt ook als je vragen hebt over dit beleid.