Privacy

Privacyverklaring

van de Protestantse Gemeente te Uithoorn
van de Protestantse Kerk in Nederland

Lees ‘m hier als PDF
Privacyverklaring-PGU-201910.pdf >

Lees onze Privacyverklaring

In 2018 is een wet aangenomen die de belangen van burgers op het gebied van privacy beter beschermt, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gegevensbeheerders zijn verplicht gegevens veilig te bewaren en gegevens uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn afgegeven. Ook het recht op inzage in gegevens is gewaarborgd in de wet. Aan de andere kant mag het recht op inzage bijvoorbeeld het recht van een ander niet schaden.

Ook onze kerk heeft met deze wet te maken. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn en dat ze alleen gebruikt worden voor het beoogde doel. We maken daarvoor al geruime tijd gebruik van PUCO waar gegevens veilig bewaard worden. Daarnaast hebben ambtsdragers en andere vrijwilligers een geheimhoudingsplicht.

In 2019 heeft de kerkenraad ingestemd met een nieuwe Privacyverklaring. Daarin is te vinden hoe wij omgaan met gegevens. Van harte uitgenodigd om deze te bekijken! Privacyverklaring-PGU-201910.pdf >

Vragen? Stel ze gerust!

Website cookies

koffie(Niet bij de koffie.) Informatie die naar je computer wordt gestuurd om ‘m te herkennen. Zo weten we wat het meest gelezen wordt – zonder website bezoekers persoonlijk te identificeren, hoor. Wij gebruiken Google Analytics met:

  • website-cookies
  • bewerkersovereenkomst met Google
  • geanonimiseerde IP-adressen
  • de kortste bewaartermijn, 14 maanden
  • ZONDER gegevens delen
  • ZONDER combinatie van andere Google-diensten

Uitzending op YouTube en Kerkomroep

Onze kerkdiensten worden opgenomen. Helemaal voorin de kerk kom je wellicht in beeld. (Kinderen alleen na toestemming van ouders/verzorgers.) De kerkdiensten zijn live te zien, en tot een week erna op YouTube. Zonder inloggen en aanmelden kan je opnamen tot zes maanden op Kerkomroep.nl terugkijken of opslaan. Lees ons protocol privacy-uitzending-kerkdienst-202208.pdf

Emailnieuws met MailChimp van Intuit

Emailnieuws versturen we met MailChimp van Intuit. Zij voldoen aan Europese privacy wetgeving, maar hun kleine lettertjes zijn in het Engels. MailChimp werkt samen met social media (zoals Facebook). Ze verzamelen met hen zoveel mogelijk kennis over bezoekers, voor adverteerders op allerlei websites. Wij kunnen met MailChimp gratis mailings versturen, alleen aan wie ervoor is aangemeld, en onafhankelijk van andere gegevens van kerkleden.

De Schutse App door Donkey Mobile

Wij maken gebruik van een app van Donkey Mobile. Zo kunnen kerkleden elkaar snel vinden en communiceren in groepen. Persoonlijke gegevens (in elk geval het e-mailadres) worden door de deelnemers zelf toegevoegd, of op hun verzoek door onze app-beheerder. Kerkleden kunnen deze gegevens bekijken en contact met elkaar opnemen. Vragen? Stel ze gerust aan Willem Biesheuvel of lees meer op donkeymobile.app

Zondagsbrief

In verband met de privacy worden adressen van gemeenteleden niet genoemd tijdens de zondagse viering, ook niet in de Zondagsbrief. Details van rouwberichten kunnen we doorgeven in De Schutse App. Als je een adres nodig hebt, vraag scriba Suzanne Hermans. Dat geldt ook als je vragen hebt over dit beleid.