Projectkoor

En dan is het zomaar weer Pasen geweest… Het Projectkoor verleende dit jaar haar medewerking een de dienst op Stille Zaterdag. We reperteerden vier keer wekelijks een uur tot Pasen.

Tot zings in De Schutse!

Guusta Mathlener-Stoll
g.mathlener-stoll@pkn-uithoorn.com

veertigdagentijd