Religie in de Joodse stadsroman

Bezinning en Verdieping

16 jan

De verbeelding van religie in de Amsterdams-Joodse stadsroman
1900-1940

Rond 1900 maakten romans met een Joodse achtergrond furore in Nederland. Boeken van auteurs als Herman Heijermans, Israël Querido en Carry van Bruggen. Heijermans trok de aandacht met zijn verhaal ’n Jodenstreek (1892, literair tijdschrift De Gids). Daarna publiceerde hij Diamantstad (1904), een roman over de Amsterdamse diamantwerkers. Querido belichtte ook de wereld van de diamantwerkers, in Levensgang (1899-1901). Hij boekte succes met De Jordaan, Amsterdamsch epos (1912-1924). Carry van Bruggen, zus van dichter/schrijver Jacob Israël de Haan, portretteerde de Joodse wereld in haar romans, zoals Het Joodje (1910). De verlatene (1910) draait om conflicten in een gezin waarin de jongere generatie zich afkeert van het orthodox-Joodse geloof. Een thema dat ook in andere Joodse romans voorkomt.

In haar lezing laat Jacqueline Bel (universitair hoofddocent moderne Nederlandse letterkunde aan de VU) zien dat de Joodse stadsroman in de eerste helft van de twintigste eeuw een belangrijk en gewaardeerd literaire genre was. Daarbij zal ze zich in het bijzonder richten op de manier waarop het (orthodox-)Joodse geloof in deze werken wordt verbeeld.

Deze avond van Bezinning en Verdieping vindt plaats op woensdag 16 januari om 20.00 uur in De Schutse. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur. Van harte welkom!

Als u graag wilt komen, maar problemen heeft met vervoer, geef dan even een berichtje naar bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl, dan wordt u gehaald en thuis gebracht.