Ring Hoofddorp

Terugblik

Drie keer interessant in Ring Hoofddorp

Voor geïnteresseerde gemeenteleden zijn er binnenkort drie bijeenkomsten die voor de gemeenten in de Ring Hoofddorp interessant én relevant kunnen zijn. Er is ruimte genoeg voor belangstellenden van buiten de gemeentegrenzen:

Dinsdag 15 oktober 2019
Erik Borgman
Geloof in de publieke ruimte
De ontkerkelijking zet geleidelijk aan door, maar bovenal is in de publieke ruimte weinig begrip of aandacht voor wat gelovigen beweegt. Kerken zijn nog steeds grote maatschappelijke organisaties, maar ze worden in Nederland, anders dan in andere Europese landen, nauwelijks als serieuze gesprekspartners gezien in het maatschappelijk debat. Aanvang 20.00 uur in De Schutse.

Donderdag 17 oktober 2019
Kees van der Zwaard
De dag dat God tien jaar werd
Dit is een voorstelling die plaatsvindt in de Doopsgezinde kerk aan de Zijdstraat 55 in Aalsmeer. Aanvang 20.00 uur. Kaarten €5,- inclusief koffie/thee. Meer informatie: www.dgaalsmeer.nl

Donderdag 28 november 2019
Alfred Slomp
God in de supermarkt
Superwaar! Deze avond gaat over het maken van keuzes als we onze boodschappen doen: lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk of eerlijk voor de producent? Aanvang 19.45 uur in De Schutse.

Joke Bos, scriba