Rouwgroep

8 feb

Rouwgroep

Na twee verloren seizoenen weer een serie bijeenkomsten rondom rouw en verdriet. De ‘rouwgroep’, bestemd voor mensen die kort of langer geleden een naaste verloren en nog de pijn daarvan voelen. Daarover praten met lotgenoten kan helpen, zo is de ervaring.

Kennismakingsbijeenkomst

De eerste datum is dinsdag 8 februari, van 14.00 tot 15.30 uur in De Schutse. U bent van harte welkom. Als u zich al opgaf krijgt u bericht, en u kunt zich nog opgeven bij ondergetekenden.

Wie iemand in de nabije omgeving verliest, iemand die je lief was, komt terecht in een situatie van gemis en verdriet. Ieder gaat daar op eigen wijze mee om, maar veel mensen hebben de behoefte om erover te praten en hun verdriet te delen. ‘Gedeelde smart is halve smart’, dat spreekwoord is werkelijk waar. We willen in oecumenisch verband weer een aantal bijeenkomsten houden. We noemen dat ‘rouwgroep’ en werken volgens een vast stramien:

  • een kennismakingsbijeenkomst
  • vijf maandelijkse bijeenkomsten
  • naar behoefte een afsluitende bijeenkomst

De afgelopen twee jaar moesten de meeste bijeenkomsten helaas vervallen. Mensen die al eerder een stukje van een rouwgroep meemaakten zijn natuurlijk opnieuw welkom! De bijeenkomsten worden geleid door Elly van Rooden, catechiste bij de RK parochies van Uithoorn, De Kwakel en omstreken, en door Joep Dubbink. Iedereen is welkom, ongeacht of u gelovig bent, tot een kerk behoort, en zo ja, tot welke. Natuurlijk kan het gesprek wel gaan over de rol die geloof en levensbeschouwing spelen bij het verwerken van een verlies. Het doel van de rouwgroep is, ervaringen te delen en herkenning te vinden bij lotgenoten. Binnen de groep is ruimte om alles wat je tegenkomt bij het verdergaan na het verlies van een dierbare te bespreken. Natuurlijk zijn mensen verschillend en verwerkt ieder verdriet op zijn of haar eigen manier, maar zeg niet te gauw ‘dat is niks voor mij’. Kom eens vrijblijvend naar de informatie- en kennismakingsbijeenkomst, en kijk of deze vorm u aanspreekt. Voor informatie kunt u terecht bij ondergetekenden. Zoals bij alle bijeenkomsten gelden de coronaregels.

Vragen? Meer informatie?

ds Joep Dubbink
predikant Protestantse Gemeente te Uithoorn
tel 0297 – 26 82 12
e-mail j.dubbink@pkn-uithoorn.nl

Elly van Rooden
catechiste Emmaüsparochie en omliggende parochies
tel 0252 – 51 75 92
e-mail pmmvanrooden@hetnet.nl