Rouwgroep

7 jan 2020

Rouwgroep 2020

Rouwgroep – 1e keer op dinsdag 7 januari

Dinsdag 7 januari start om 14.00 uur een nieuw seizoen van de rouwgroep, bestemd voor mensen die recent een naaste verloren hebben. De bijeenkomst duurt tot 15.30 uur en wordt gehouden in De Burght, aan het Potgieterplein. Het doel van de Rouwgroep is: onderlinge steun door gesprekken over rouw, verdriet en troost, met lotgenoten en twee begeleiders (Elly van Rooden van de Emmaüsparochie en ds. Joep Dubbink). De kennismakingsbijeenkomst is al geweest, maar u kunt dinsdag 7 januari alsnog aansluiten. De volgende bijeenkomsten zijn eveneens op dinsdagmiddagen. Meer informatie bij de begeleiders, en van harte welkom! Elly van Rooden / Joep Dubbink.

Praten over rouw, verdriet en troost. In vertrouwen dat delen het verdriet weliswaar niet kan wegnemen, maar wel kan verzachten. Dat je elkaar kunt helpen om de weg weer te vinden.

Elkaar, want de praktijk leert dat lotgenoten elkaar veel sneller begrijpen dan anderen. Dat je aan een half woord genoeg hebt voor herkenning. Dat je valse en echte troost feilloos wet te onderscheiden.

De begeleiders Elly van Rooden en Joep Dubbink zijn dan ook niet degenen die de troost bieden. Ze reiken alleen een aantal thema’s aan. Ze begeleiden de bijeenkomsten met koffie en thee, een opening, een kaars, en tissues. De opzet is, elkaar te steunen. Daarbij hoort natuurlijk ook vertrouwen. Wat in de groep gebeurt, blijft binnen de groep.

De kennismakingsbijeenkomst is al geweest, maar als u die hebt gemist kunt u alsnog aansluiten. Alle bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagmiddagen, 14.00-15.30 uur, in De Burght. De eerste ‘echte’ bijeenkomst is op dinsdag 7 januari.

Van harte welkom!
Elly van Rooden / Joep Dubbink

Vragen? Meer informatie?

ds Joep Dubbink · predikant Protestantse Gemeente te Uithoorn · tel 0297 – 26 82 12 · e-mail j.dubbink@pkn-uithoorn.nl

Elly van Rooden · catechiste Emmaüsparochie · tel 0252 – 51 75 92 · e-mail pmmvanrooden@hetnet.nl