Rouwgroep

8 dec

Rouwgroep

VOORAANKONDIGING

Begin volgend jaar start opnieuw een serie bijeenkomsten van de rouwgroep, bedoeld voor mensen die in de afgelopen tijd een naaste aan de dood verloren hebben. In Op Weg volgt meer informatie over opzet en werkwijze. We melden vast de datum van de kennismakingsbijeenkomst. Op dinsdag 8 december om 14.00 uur bent u van harte welkom in De Schutse voor meer informatie en kennismaking met anderen die overwegen mee te doen. We doen dat met inachtneming van alle coronaregels, daarom graag opgave van tevoren bij ondergetekenden.

Zij dit in het afgelopen jaar een geliefde verloren krijgen, voor zover we daarvan op de hoogte zijn, een persoonlijke uitnodiging.

Elly van Rooden, catechiste Emmaüsparochie, en ds. Joep Dubbink

Vragen? Meer informatie?

ds Joep Dubbink · predikant Protestantse Gemeente te Uithoorn · tel 0297 – 26 82 12 · e-mail j.dubbink@pkn-uithoorn.nl

Elly van Rooden · catechiste Emmaüsparochie · tel 0252 – 51 75 92 · e-mail pmmvanrooden@hetnet.nl