Rouwgroep

dec 2020

Rouwgroep

Het plan was opnieuw een serie bijeenkomsten te starten van de rouwgroep, bedoeld voor mensen die in de afgelopen tijd een naaste aan de dood verloren hebben. In Op Weg stond informatie over opzet en werkwijze. De kennismakingsbijeenkomst was gepland op 8 december 2020, met inachtneming van alle coronaregels.

Zij die in het afgelopen jaar een geliefde verloren, voor zover we daarvan op de hoogte waren, kregen een persoonlijke uitnodiging.

Elly van Rooden, catechiste Emmaüsparochie, en ds. Joep Dubbink

Vragen? Meer informatie?

ds Joep Dubbink · predikant Protestantse Gemeente te Uithoorn · tel 0297 – 26 82 12 · e-mail j.dubbink@pkn-uithoorn.nl

Elly van Rooden · catechiste Emmaüsparochie · tel 0252 – 51 75 92 · e-mail pmmvanrooden@hetnet.nl

 

Over de Rouwgroep

Verlies maakt deel uit van ons leven. Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood van iemand die je lief is. Wie met zo’n groot verlies geconfronteerd wordt, staat voor de moeilijke taak daarmee verder te leven. Of je wilt of niet, je moet op weg in het ‘land van het verlies’, waar je de weg niet kent en waar alle oriëntatiepunten ontbreken.

Vijf bijeenkomsten voor mensen, die het afgelopen jaar een dierbare verloren hebben. Het kan hierbij gaan om een partner, ouder of kind. Het doel van de Rouwgroep is om ervaringen te delen en herkenning te vinden bij lotgenoten.

Binnen de groep is ruimte om alles wat je tegenkomt bij het verdergaan na het verlies van je dierbare te bespreken. Veel mensen ervaren het meedoen aan zo’n Rouwgroep als helend: ‘Het is fijn om te ervaren hoe anderen met hun verdriet omgaan. Dit geeft steun, inzicht en soms ook richting aan mijn eigen rouwproces’. Of u gelovig bent of lid van een kerkgenootschap maakt hierbij niet uit.

Het doel van de Rouwgroep is: onderlinge steun door gesprekken over rouw, verdriet en troost, met lotgenoten en twee begeleiders.

Praten over rouw, verdriet en troost. In vertrouwen dat delen het verdriet weliswaar niet kan wegnemen, maar wel kan verzachten. Dat je elkaar kunt helpen om de weg weer te vinden.

Elkaar, want de praktijk leert dat lotgenoten elkaar veel sneller begrijpen dan anderen. Dat je aan een half woord genoeg hebt voor herkenning. Dat je valse en echte troost feilloos wet te onderscheiden.

De begeleiders zijn dan ook niet degenen die de troost bieden. Ze reiken alleen een aantal thema’s aan. Ze begeleiden de bijeenkomsten met koffie en thee, een opening, een kaars, en tissues. De opzet is, elkaar te steunen. Daarbij hoort natuurlijk ook vertrouwen. Wat in de groep gebeurt, blijft binnen de groep.