Samen zingen

Bezinning en Verdieping

10 okt

Samen zingen!

Samen Zingen, samen weer beginnen

Dinsdag 10 oktober is de tweede dinsdag van de maand en dus gaan we Samen Zingen! in De Schutse. Om 9.45 uur is er koffie en iets na tienen gaan we naar de piano. Harry begeleidt ons zoals immer, we zien er naar uit om weer te beginnen. Iedereen is welkom, zangstem is niet nodig! Je kan later aanschuiven of eerder weggaan als je (ongeveer) 11.45 uur te laat vindt worden. Namens allen, Harry en Henriette. 

Al jaren

Sinds jaar en dag wordt er in De Schutse gezongen op elke tweede dinsdag van de maand. Dit zangmoment is ooit begonnen door ds. Wim Hortensius, zo rond 1998. Na zijn vertrek is het voortgezet door ds. Sophie Bloemert en sinds 2005 door Henriëtte Wezelman. Ger Lagendijk was vanaf het begin tot een paar jaar geleden onze vaste pianist, na zijn vertrek kwam Harry Lichtendahl. Het groepje veranderde regelmatig van samenstelling en telt nu ongeveer zeven mensen. Daarmee veranderde ook de vorm.

Liederen, teksten en gedachten

Bij het zingen rond de piano wisselen we ook van gedachten over teksten van liederen. We zingen uit ons eigen Liedboek een vertrouwd geliefd lied, maar ook een nieuw onbekend lied gaan we aan. Meestal zingen we rond een thema of de feesten. Ook andere tradities komen langs – Taizé, Iona, liederen uit verre landen. Natuurlijk kun je een lied opgeven, altijd goed.

Vanaf 9.45 uur is de koffie klaar en rond 10.00 uur beginnen we met een kleine warming up. We gaan door tot 11.30 uur, kan wat uitlopen, maar je kunt altijd eerder weggaan, of later komen! We zingen in informele gezellige sfeer, er is ruimte voor delen van gedachten en gevoelens naar aanleiding van een lied en je hoeft geen zangstem te hebben. We zijn in een klein gemeenteverband bijeen. Wees van harte welkom!

Harry Lichtendahl, piano
Henriëtte Wezelman, zangleiding
h.wezelman@pkn-uithoorn.nl
06-43064132

KijkdeKerk

Samen zingen …

goed voor

je stemming

je adem

je conditie

je contacten

je geloof