Bezinning en Verdieping

Samen zingen!

heeft zomerpauze

Vanaf 10 september is elke tweede dinsdag van de maand iedereen welkom om te komen zingen in De Schutse. Er komt natuurlijk een aankondiging, zie ook het nieuwe programma Bezinning en Verdieping!

Liederen, teksten en gedachten

Bij het zingen rond de piano wisselen we ook van gedachten over teksten van liederen. We zingen uit ons eigen Liedboek een vertrouwd geliefd lied, maar ook een nieuw onbekend lied gaan we aan. Meestal zingen we rond een thema of de feesten. Ook andere tradities komen langs – Taizé, Iona, liederen uit verre landen. Natuurlijk kun je een lied opgeven, altijd goed.

Vanaf 9.45 uur is de koffie klaar en rond 10.00 uur beginnen we met een kleine warming up. We gaan door tot 11.45 uur, maar je kunt altijd eerder weggaan, of later komen! We zingen in informele gezellige sfeer, er is ruimte voor delen van gedachten en gevoelens naar aanleiding van een lied en je hoeft geen zangstem te hebben. We zijn in een klein gemeenteverband bijeen. Wees van harte welkom!

Harry Lichtendahl, piano
Henriëtte Wezelman, zangleiding
h.wezelman@pkn-uithoorn.nl
06-43064132

KijkdeKerk

Samen zingen …

goed voor

je stemming

je adem

je conditie

je contacten

je geloof