Schuldhulpmaatje

Diaconie

SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje is het antwoord van de kerken op de toenemende schulden in Nederland. Landelijke kerken, christelijke organisaties en professionele organisaties werken samen. Vrijwilligers helpen mensen bij het oplossen van hun schulden en administratieve chaos. De maatjes helpen iedereen, ongeacht geloof, ras of levensovertuiging.

Met drie landelijke kerken biedt de organisatie begeleiding en ondersteuning. Bijvoorbeeld trainingen voor toekomstige vrijwilligers.

Ook wij als diaconie in Uithoorn worden met schuldenproblematiek geconfronteerd. Er is behoefte aan structurele begeleiding om weer uit de problemen te komen en het leven weer zelfstandig aan te kunnen.

We zijn daarom blij met het initiatief van de Protestantse Kerk in Hoofddorp. Centrale vraag: Is het zinvol en haalbaar om in de Haarlemmermeer een afdeling van SchuldHulpMaatje op te richten?

Als diaconie zijn we zeker vertegenwoordigd op deze avond. We nodigen graag iedereen die geïnteresseerd is, van harte uit om met ons mee te gaan. U hoeft hier beslist geen diaken voor te zijn! Hoe breder het draagvlak des te beter.