Schuldhulpmaatje

Diaconie

Schuldhulpmaatje

SchuldHulpMaatje Nederland is een samenwerkingsverband van landelijke kerken, christelijke organisaties en professionele organisaties. SchuldHulpMaatje is het antwoord van de kerken op de toenemende schuldenproblematiek. De vrijwilligers helpen mensen bij het oplossen van hun schulden en administratieve chaos. De maatjes helpen iedereen, ongeacht geloof, ras of levensovertuiging.

Na het vormen van een breed diaconaal platform met drie kerken kan de landelijke organisatie begeleiding en ondersteuning bieden met bijvoorbeeld trainingen voor toekomstige vrijwilligers.

Ook wij als diaconie worden met schuldenproblematiek geconfronteerd en zien dat er behoefte is aan structurele begeleiding om weer uit de problemen te komen en het leven weer zelfstandig aan te kunnen.

We zijn daarom blij met het initiatief van de Protestantse Kerk in Hoofddorp, die op woensdagavond 28 november om 20.00 uur in de Ark, Muiderbos 36 in Hoofddorp een avond organiseert waar de landelijk relatiebeheerder SchuldHulpMaatje een presentatie geeft. Centrale vraag van de avond luidt: zou het zinvol en haalbaar zijn om in de Haarlemmermeer een afdeling van SchuldHulpMaatje op te richten?

Als diaconie zijn we zeker vertegenwoordigd op deze avond. Maar we nodigen graag iedereen die geïnteresseerd is in deze problematiek van harte uit om met ons mee te gaan . U hoeft hier beslist geen diaken voor te zijn! Hoe breder het draagvlak des te beter.

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u op eigen gelegenheid gaan. Maar gezamenlijk rijden is natuurlijk wel zo gezellig en milieuvriendelijk. U kunt Rietje Rustema, 0297-224193 /0646485531 bellen als u mee wilt rijden of meer informatie wilt.

Namens de diaconie, Rietje Rustema-Zielhuis