Senioren

Seniorenmiddagen

Seniorenmiddagen

Op donderdag 12 oktober is onze seniorenmiddag en ontmoeten we ds. Lieke van Zanden. Zij is geestelijk verzorgster in Het Hoge Heem. Lieke zal wat over zichzelf vertellen, over wat ze belangrijk en niet belangrijk vindt als geestelijke verzorgster in relatie met het samen-kerk-zijn. Zij gaat daar graag het gesprek over aan en is nieuwsgierig naar wie jullie zijn en wat jullie vinden.

Wij nodigen jullie dan ook van harte uit voor deze ontmoeting! We beginnen om 14.00 uur, koffie en thee staan klaar.

Elke tweede donderdagmiddag van de maand is er seniorenmiddag gepland, in de maanden oktober 2023 tot en met april 2024.

12 okt 2023            Lieke van Zanden Kennismaken

9 nov 2023             Mariska van Vliet Bloemschikken

14 dec 2023           Joep Dubbink Kerstviering met lunch

11 jan 2024            Spelletjesmiddag

8 feb 2024              Caro Houtkoop

14 mrt 2024

11 apr 2024            Bingo met High Tea

Met vriendelijke groet namens de seniorencommissie,
Co Beunder tel. 0297-565904
Loes Willems tel. 0297-560384

Veertig jaar seniorenmiddagen en ouderenreisjes

Diakenen worden benoemd voor vier jaar. Dan komt nadrukkelijk de vraag: Kan en wil ik nog door voor een volgende periode? Sommige taken binnen onze gemeente worden verricht zonder zo’n vastgestelde periode. Veel gemeenteleden vervullen zo’n taak bewonderenswaardig trouw en soms buitensporig lang.

Een van die gemeenteleden is Co Beunder. In de jaren tachtig ging ze als diaken meehelpen met het organiseren van de seniorenmiddagen en de ouderenreis. Ze is daar nooit meer weggegaan. Toen ze geen diaken meer was, bleef ze dit werk met hart en ziel doen en werd er de drijvende kracht van.

In het kader van goed-zorgen-voor-de-vrijwilligers worden allerlei werkgroepen af en toe uitgenodigd bij de kerkenraad, het moderamen, de kerkrentmeesters of de diaconie om te horen hoe het met hun werk gaat en of er wensen zijn. Zo kwamen Co Beunder en Loes Willems bij de diaconie vertellen over de seniorenmiddagen en de stamppottenreis, over de creatieve oplossingen die ze bedachten in de coronatijd en over de plannen voor de toekomst.

De volgende dag was de afsluiting van het lopende seizoen met een feestelijke High Tea. Daar kon Rietje Rustema Co Beunder een boeket aanbieden namens de diaconie, dus ook namens u, ter gelegenheid van haar ruim veertigjarig jubileum en bedanken voor haar tomeloze en trouwe inzet.

Henk Mathlener

Weeksluiting in Het Hoge Heem

Senioren – busreis