Sobere maaltijd

6 mrt

Bezinning en verdieping

Sobere maaltijd

woensdag 6 maart 2019 (Aswoensdag)
18.00 – 19.00 uur in De Burght

. Ook 27 maart en 10 april

Tijdens de veertigdagentijd bent u in de gelegenheid om deel te nemen aan drie maaltijden in oecumenisch verband. Het eten is sober en de meeropbrengst van 21 wat u anders thuis aan kosten kwijt zou zijn, wordt ingezameld. We proberen op deze manier praktisch vorm te geven aan ons christenzijn en solidair te zijn met mensen die het minder hebben. In 2019 is de opbrengst voor een project van de Vastenaktie. Meestal geven we door middel van een dvd ook informatie over het project. Zo zie je maar weer dat het nuttige heel goed kan samen gaan met het aangename! Het mooie is ook dat elke maaltijd, mede door de verschillende locaties De Kwakel, De Burght en De Schutse, weer een eigen publiek en kleur heeft. Zeer geschikt ook om met het gezin aan deel te nemen. Gewoon eens een keer doen. Van harte welkom op één of meerdere maaltijden!

Namens de werkgroep, Marlies van der Lelij tel. 0297-567848