Sobere maaltijd

Bezinning en verdieping

Sobere maaltijd

Sobere maaltijden in Uithoorn en De Kwakel 2020

Tijdens de veertigdagentijd ben je welkom bij drie sobere maaltijden! Samen stilstaan bij het voedsel en de welvaart die we tot onze beschikking hebben. Een moment solidair zijn, met de mensen die dit niet hebben.

Ook door iets te geven, want er wordt gecollecteerd. Dit jaar is de opbrengst voor het Kerk in Actie-project ‘Sta op!’ In veertig dagen wordt er gecollecteerd voor zeven verschillende projecten van over de hele wereld.

Geïnspireerd door Jezus willen we opstaan tegen onrecht en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vastzit in armoede of moeilijke omstandigheden. Door iets van onze welvaart te delen. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op!

De maaltijd in De Burght is geweest, de data van de komende twee maaltijden zijn woensdag 11 maart in De Schutse (deze maaltijd wordt door onze jongeren voorbereid), en woensdag 25 maart in de St. Jans Geboorte De Kwakel. De maaltijden zijn van 18:00 tot 19:00 uur. Heel geschikt ook om met het gezin aan deel te nemen. Een mooi vastenmoment voor jezelf en voor iedereen die je hiervoor wil uitnodigen! Doe je mee? Van harte welkom op één of meerdere maaltijden!

Opgave vooraf is gewenst!