Sobere maaltijd

Bezinning en verdieping

6 apr

Sobere maaltijden

Sobere maaltijd in De Kwakel

Op woensdag 6 april bent u van 18.00 tot 19.00 uur harte welkom in de ontmoetingsruimte van de Parochie in De Kwakel. In deze Vastentijd eten we met elkaar een sobere maaltijd en zijn we solidair met degenen voor wie een goede en gezonde maaltijd niet vanzelfsprekend is. Dit doen we door teksten, zang en gesprekken. Er wordt gesproken over en gecollecteerd voor het project van de Vasten-actie Je land is je leven. Wilt u zich wel even opgeven van te voren? Dat kan tot en met zondag 3 april, via een telefoontje naar het secretariaat: 0297-561203, e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl
Peter Lucas