SOVA

Collecte voor de SOVA

Zondag, derde Advent, is de diaconale collecte bestemd voor de Stichting Ondersteuning Vluchtelingen Amstelland. Dit steunfonds, opgericht in 2005, verstrekt giften en leningen aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning, die in de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen huisvesting hebben gekregen. De bijdragen uit het fonds worden onder andere gebruikt voor het betalen van kosten in verband met gezinshereniging (tegemoetkoming in de kosten van vliegtickets), onvoorziene medische kosten en enkele malen aan de kosten voor (beroeps)opleidingen. De laatste twee jaar zijn we geconfronteerd met een sterk toenemend aantal aanvragen rondom gezinsherenigingen. U begrijpt dat de SOVA hierdoor wel een extra steuntje kan gebruiken. Daarom bevelen wij deze collecte van harte bij u aan.

Namens de diaconie, Mieneke Schotanus