Stage

zondag 13 juni 2021 namen we in de kerkdienst afscheid van stagiair Jesse de Bruin

okt 2023

Bevestiging en intrede Jesse de Bruin

Jesse de Bruin, die in het seizoen 2020-2021 in onze gemeente stage liep als predikant-in-opleiding, heeft een beroep gekregen en aangenomen. Op zondag 15 oktober 2023 werd hij bevestigd als predikant in de Johannescentrumgemeente in Utrecht-Overvecht. Wij wensen Jesse van harte geluk, veel goeds en zegen in zijn werk als predikant van een ‘eigen’ gemeente!


juni 2021

Interview met stagiair Jesse de Bruin

Hij is 24 jaar. Doet de predikantsopleiding aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam. Groeide op in Amsterdam-Zuidoost en woont daar nu nog in de wijk Holendrecht. Voelt zich Amsterdammer. Dit interview vond plaats omdat zijn stage hier eind mei voorbij is. Dan wil je wel een paar dingen weten.

 

Vertel iets over je voorgeschiedenis en hoe je tot de keuze theologie kwam.

Zijn middelbare school was het Cygnus Gymnasium in Amsterdam-Oost. Daar waren het vooral de talen Grieks en Latijn die met hun literatuur boeiden. Natuurkunde en biologie met atomen, cellen, dieren- en plantensoorten waren aan hem niet besteed. Hij is dus een echte ‘alpha’.

Toen voor een studie gekozen moest worden was het moeilijk. Nederlands? Frans? Geschiedenis? Klassieke talen? Met zijn ouders ging hij al vroeg naar de Keizersgrachtkerk in Amsterdam. Daar waren experimentele diensten en de leeshuizen: samen uit de Bijbel lezen. De teksten en verhalen: wat doe je er mee? Dat heeft hem gevormd: het filosofische, het denken erover. Al in de derde klas van het gymnasium gaf een profieltest theologie aan. En dat is het geworden. Met liefde spreekt Jesse over zijn ouders die hem de ruimte gaven om zelf keuzes te maken en daar nog steeds achter staan.

 

Theologie als studie; de opleiding tot predikant. Hoe gaat dat, wat leer je?

De Amsterdammer koos voor Groningen bij een hoogleraar die veel met klassieke talen bezig was. Ook zijn keuze voor zelfstandigheid, even wèg van huis. Na een jaar toch terug naar Amsterdam. Hermeneutiek: de uitleg van de geschreven teksten. Toen gekozen voor de predikantsopleiding met natuurlijk de dogmatiek: hoe denk je over wat je gelooft. Uitleg van vrijzinnig tot orthodox; je leert die met elkaar in gesprek te brengen en om binnen verschillend denken een eigen positie te kiezen. Heel waardevol.

 

Het geloof. De boodschap die je uit wil dragen. We lazen je paasoverweging in Op Weg en beluisterden de dienst met Wiebelief.

Bij het vak economie op school begonnen zijn vragen al. Ons economisch systeem met zijn marktdenken lost de armoedeproblemen niet op. Je gaat nadenken  over de zin van het leven, jouw rol en identiteit. Je leest de Bijbel en ontdekt: geen geschiedenisboek maar het zijn verhalen die gestalte kunnen krijgen in jouw leven. De kernvraag is niet of iets echt zo gebeurd is, maar: wat doet het verhaal met jou? De boodschap die zich in jou vestigt en groeit. Die ook jou verandert. Dat wil hij uitdragen. Het verhaal van de opstanding wordt pas echt waar als die werkelijkheid wordt in jouw leven. De dienst met Wiebelief over aardse schatten die vergaan en ‘maak je geen zorgen’. Durf kwetsbaar te zijn maar blijf zoeken en voel je door het Woord aangesproken. Je lééft!

 

Je stage nu klaar: wat zijn je ervaringen? Er is een paar keer geboeid naar je preek geluisterd. Preken: leer je dat ook? En predikant worden blijft je ideaal?

Over het preken. Er zijn colleges die je leren de Bijbelse boodschap in een preek te vertalen. Het preken zelf wordt door de studenten onderling flink geoefend. Jesse heeft ook veel geleerd van de Keizersgrachtkerk: zelf lezingen houden en: verstaanbaar! Kijken; rustig spreken en gecontroleerd bewegen.

Zijn stage. Hij is bezig er ‘chocola van te maken’, zijn ervaringen op papier te zetten. Hij heeft deze periode als zeer leerzaam ervaren. Meedenken over beleid zoals: hoe gaan we om met het pastoraat. Het voorgaan in de diensten, de vele contacten. Uitvaarten en doopdiensten: de vormgeving en wat houdt mensen dan bezig. Je leert dat ook bij de studie; hoe breng je mensen samen. Hoe verenig je de functies van een dominee: pastor, voorganger, leraar. En wat voor hem heel wezenlijk is: hij heeft in deze periode ervaren dat je in dit werk gewoon jezelf mag zijn en je niet met anderen hoeft te meten. De warmte die hij ondervond heeft zeker bijgedragen aan het absolute voornemen predikant te worden. Nog een jaartje, dan is het zo ver.

 

Afsluiting. Nog tijd voor je hobby’s?

Toen hij zich destijds als stagiair in Op Weg voorstelde noemde hij er een aantal: poëzie, samen koken, zaalvoetbal. Ze zijn gebleven. En kamerplantjes leggen nog steeds het loodje; ook dat is niet veranderd. Dat heb je als biologie met al die plantjes, zaden en vruchten al vroeg niet echt je belangstelling heeft. Terwijl de Bijbel er wel veel mee doet…

We sluiten af. Deze zeer oude man had een fijne ontmoeting met een veelbelovende jongeling. Wenste hem Gods zegen toe.

Job Dienske


Stage Jesse de Bruin afgerond

De stage die Jesse in onze gemeente gelopen heeft is, als u dit leest, alweer bijna ten einde. Het is duidelijk dat die stage vanwege de coronacrisis een behoorlijk andere invulling heeft gekregen dan onder normale omstandigheden. Hij heeft gelukkig veel wél kunnen doen, voorgaan in diensten, gesprekskringen leiden, mensen bezoeken, maar hij is minder een ‘bekend gezicht’ bij ons allen geworden, omdat we elkaar überhaupt veel minder ontmoet hebben in dit seizoen. Niettemin hebben we hem leren kennen als een innemend mens, een bedachtzaam theoloog, iemand die kan luisteren. maar ook wel degelijk zijn eigen inbreng heeft.. Hier alvast veel dank! Succes gewenst met de afronding van je studie en Gods zegen op je levenspad!

ds Joep Dubbink


Komt er nog ‘ns een Emmaüswandeling? Omzien naar elkaar gebeurt gelukkig al veel. Wiebelief wil vast nog ‘ns een dienst mee voorbereiden.