Zondag 15 september 10.00 uur in De Schutse

Startzondag

Het geheim van De Schutse?

De startzondag is op 15 september. Het wordt een feestelijke viering want Jewan Kodde doet belijdenis. Verder gaan we ons met de voorbereidingsgroep verdiepen in het geheim van De Schutse. In februari hebben de kerkgangers onder ons in een gezinsviering waarin collega Joep Dubbink voorging, briefjes in een schatkist gedaan. Wie weet wat deze schat ons voor september gaat opleveren. Het programma na de viering is voor jong en oud en wordt vanuit de diaconie opgezet door Trudy Joosse en Klazien Veldhuis. De financiële opbrengst daarvan is voor Rwanda. Die andere wat minder grijpbaardere maar minstens zo waardevolle opbrengst van samen zijn, is voor allen die meedoen.