Startzondag

Zondag 16 september 2017

De dienst op startzondag krijgt dit keer een ander karakter dan anders. Vanaf 10.00 uur wordt de dienst eerst ingevuld in groepen, door gemeenteleden. Om 11.00 uur wordt de dienst gehouden, en aansluitend is er vanaf ongeveer 12.00 uur een gezamenlijke lunch. Voor die lunch liggen intekenlijsten klaar, waarop u kunt aangeven wat u wilt meenemen. Het wordt een dienst voor de hele gemeente, van jong tot oud(er). Van harte welkom!

Vieren doen we samen

Op 16 september begint het ‘kerkelijk seizoen’ officieel. De meeste mensen zijn terug van vakantie, het is fijn om elkaar weer te zien en te spreken, en samen te beginnen. We doen dat op een manier die ons met elkaar aan het werk en in gesprek brengt rond een Bijbelverhaal en met een dienst voor jong en oud.

Anders dan anders is de dienst van tevoren nog niet af; deze wordt op zondagochtend door iedereen die dat wil samen gemaakt. Dat is een uitdaging maar we denken dat het kan – er is natuurlijk wel iets voorbereid.

Vanaf 9.30 uur is er koffie en thee. Om 10.00 uur verzamelen we in de kerk, maar dan begint de dienst nog niet. We lezen het verhaal dat onze schriftlezing zal zijn, Marcus 9:14-29, een intens verhaal dat veel kan oproepen. Er volgt een korte instructie en dan gaan we in grotere en kleinere groepen de kerkdienst invulling geven:

  1. Kerkzaal: liederen instuderen met Ton Kodde.
  2. Zaal 4: ‘Meelezen op zondagochtend’, praten over de preek, met ds. Joep Dubbink.
  3. Zaal 2: Gebeden uitzoeken / bedenken, met ds. Florisca van Willegen.
  4. Jeugdruimte: plaatjes voor op de beamer maken met Lego, met Freddy Hentzen en Co Walinga.
  5. Gemeentezaal: het verhaal nagespeeld in actuele setting, met Antoine van Mulukom en Annemieke Westerheijde.
  6. Achterin de kerk: liturgisch bloemschikken, met Alie Veldman en Henriëtte Wezelman.

Coördinatie crèche: Astrid Verburg. Coördinatie kindernevendienst: Mieke van Amerom.

Voor u nu denkt: ‘O, maar dat kan ik helemaal niet, dat durf ik niet’… Niemand hoeft iets te doen tegen zijn of haar zin. Toeschouwer zijn mag ook!

Tegen 11.00 uur luiden we de klok, is er orgelspel en vieren we de dienst die we samen voorbereid hebben. Als u alleen maar de dienst wilt bijwonen en niet het ‘voorprogramma’, bent u rond die tijd van harte welkom. Om ongeveer 12.00 uur is de dienst afgelopen en is er ruimte voor napraten en ontmoeting. Hoe kan dat beter dan bij een gezamenlijke maaltijd: een lunch die bestaat uit wat ieder meebrengt. De laatste twee zondagen van tevoren zullen lijsten in de kerk liggen, waarop u kunt aangeven wat u mee wilt nemen. Dat is niet verplicht, de praktijk leert dat er altijd genoeg is waar gedeeld wordt. De eindtijd is rond 13.00 uur.

We hopen dat u in bent voor deze anders-dan-anders aanpak. Als u vragen hebt, of ideeën, of mee wilt helpen, richt u dan tot een van beide predikanten. Graag tot ziens bij de startzondag!

De voorbereidingsgroep