15 sept

Startzondag

 

Het is fijn om elkaar na de zomerperiode weer te zien en spreken en gezamenlijk weer met hernieuwde energie aan een nieuw kerkelijk seizoen te beginnen. Dat doen we zoals gebruikelijk met een ‘startzondag’, dit jaar op 15 september. Een dag waarop er volop de gelegenheid is om samen te vieren, elkaar uitgebreid te ontmoeten en (beter) te leren kennen: jonger of ouder, betrokken of minder betrokken, iedereen is van harte welkom!

Het Bijbelgedeelte voor deze zondag is 1 Samuel 17:31-58, het iconische verhaal van de kleine David die het opneemt tegen de reus Goliath. Zowel tijdens de dienst als daarna zullen we op diverse manieren met dit verhaal aan de slag gaan.

Om half 10 beginnen we met liederen oefenen voor iedereen die mee wil doen met het startzondag-koor. De dienst begint zoals gebruikelijk om 10:00. Na de dienst zetten we de startzondag voort met een keuzeprogramma van verschillende activiteiten: denkers of doeners, van de allerkleinsten tot aan de minder mobiele oudere – voor iedereen zit er iets bij. Na afloop van de activiteiten ontmoeten we elkaar weer bij de gezamenlijke lunch.

In de volgende Op Weg kunt u meer lezen over de activiteiten, voor nu is het voldoende om de datum vast in uw agenda te noteren.

De dag zal er globaal als volgt uitzien:

  • 09:30 liederen oefenen
  • 10:00 gezamenlijke viering, met aansluitend koffie, thee en limonade
  • 11:30-12:30 uiteen in diverse workshops
  • 12:30-13:15 gezamenlijke lunch

Als u vragen of ideeën hebt, of mee wilt helpen, richt u dan tot een van beide predikanten. Graag tot ziens bij de startzondag!

De voorbereidingsgroep