Startzondag

Alvast vooruitkijken naar 16 september

De lente is nu echt begonnen en we kijken al weer vooruit… In de zomer ligt er van alles stil. Alle vergaderingen en allerlei activiteiten stoppen voor een tijdje. Gelukkig kunnen we op zondag altijd naar de kerk en bijvoorbeeld op donderdagochtend koffiedrinken in De Schutse. Na de zomer barsten alle activiteiten weer los. Dan is er traditioneel een startzondag. Een zondag waarop we elkaar weer ontmoeten en wat uitgebreider de tijd daarvoor nemen. Hoe we dat doen? Dat wisselt per jaar. Vorig jaar konden we kiezen uit een paar activiteiten na de kerkdienst. Het gaf een gezellige reuring in De Schutse en mooie ontmoetingen. Wat wordt het dit jaar? Dat mag u zeggen: doe mee met de voorbereiding. Doe mee en maak er iets moois van met elkaar. Een klein groepje kan iets bedenken en voor de verdere uitwerking anderen erbij betrekken zodat het voor iedereen haalbaar en prettig is. Meer weten of gelijk aanmelden om mee te doen, kan via Marianne Mak, m.mak@pkn-uithoorn.nl.