15 sept

Startzondag

Intekenen voor Startzondag

15 september Startzondag voor het nieuwe seizoen! Na de dienst, de koffie en allerlei activiteiten, gaan we met elkaar eten. Heel graag jullie bijdrage in natura hiervoor! Zodat het met recht een gezamenlijke lunch wordt. Het hoeft niet ingewikkeld, liever niet zelfs. We hebben al een en ander toegezegd gekregen, maar lang niet genoeg, dus er ligt wederom een intekenlijst achterin de kerk, waarop ook staat wat nog nodig is.

Henriette Wezelman en Joep Dubbink.

Zondag 15 september – STARTZONDAG

Deze zondag beginnen we officieel het kerkelijk seizoen met een dienst en activiteiten eromheen. Altijd fijn om elkaar weer te ontmoeten en weer te bedenken, waar we mee bezig zijn.

Het wordt meer dan een dienst alleen, er zijn bijdragen van verschillende kanten.

  • Vooraf, vanaf 9.30 uur, worden al liederen ingestudeerd door een ad hoc zanggroep, waar u zomaar aan mee mag meedoen, zonder opgave.
  • In de dienst is het verhaal van David en Goliath aan bod, uit 1 Samuël 17: een spannend verhaal, dat verteld wordt, bezongen, bepreekt en verwerkt, ook voor verschillende leeftijden: er is kindernevendienst en jeugdkapel, ook al is het geen tweede of vierde zondag van de maand.
  • Na de dienst is er natuurlijk koffie, thee en limonade. We gaan dan meteen aan de slag in diverse workshops. Er is iets voor iedereen: een fotoworkshop (hoeft u niets voor te kunnen en niets voor mee te nemen), er kan nagepraat worden over de preek, er is een workshop in samenwerking met Amnesty, er kan een meditatieve wandeling gemaakt worden en er zijn activiteiten voor kinderen en jongeren.
  • Intussen worden door de jongeren van Provider en Jeugdkapel producten verkocht ten behoeve van de Actie Schoenmaatje van Edukans – denk aan uw portemonnee!
  • Om ongeveer 12.30 uur wordt de dag afgesloten met een gezamenlijke lunch. Eén workshop bestaat uit het voorbereiden van die lunch, het voltooien en klaarzetten van bijdragen van hopelijk veel gemeente­leden. Daarvoor kunt u intekenen op een lijst die zondag 1 en 8 september in de kerk ligt. U kunt iets lekkers klaarmaken, maar het hoeft niet ingewikkeld, iedereen kan meedoen: ook een stokbrood of een stukje kaas is welkom!

De eindtijd van de startzondag is ongeveer 13.15 uur en we gaan ervan uit dat er genoeg mensen meehelpen met afwassen en opruimen. We hopen velen van u te zien op 15 september.

 

Presentatie groepen uit de gemeente

Op startzondag wordt vaak iets gepresenteerd over wat er in de kerk allemaal te doen is. Nu hebben wij zoveel activiteiten en werkgroepen in onze gemeente (de complete lijst omvat er meer dan 30!) dat dat op één zondag geen doen is. We smeren dat uit over de weken na Startzondag: aan een aantal groepen is gevraagd bij de mededelingen in een paar minuten iets over zichzelf en hun activiteit te vertellen. Het is een aanbod, er hoeft niks, en elke groep die niet gevraagd is mag ook, die hoeft zich maar te melden bij de scriba. De diaconie bijt op 15 september het spits af, daarna komt wekelijks een andere groep aan bod, zodat u na enige tijd weer een aardig beeld hebt van wat we allemaal doen.

De voorbereidingsgroep