Startzondag uitgesteld

We hadden goede hoop dat de anderhalve meter maatregel na 1 september van de baan zou zijn, maar zover is het helaas nog niet. Er mag wel steeds iets meer, zo hebben we weer de maaltijd van de Heer kunnen vieren, maar niet alles is al toegestaan.

Als werkgroep die de startzondag voorbereidt, hadden we voor de vakantie al gesteld: we hebben hele mooie plannen voor de start van het nieuwe seizoen, maar we gaan geen startzondag houden als niet iedereen die dat wil, erbij kan zijn. De geplande datum van 12 september komt dus te vroeg. Zodra we af zijn van het maximale aantal gemeenteleden dat op zondag bij de dienst aanwezig mag zijn, houden we een feestelijke gemeentezondag om dat te vieren. De plannen worden verder uitgewerkt, en zodra er een datum is voor die feestelijke dienst, hoort u dat uiteraard en we hopen dan met velen van u die hernieuwde ontmoeting te vieren.

Wordt vervolgd!

Namens de werkgroep
Liesbeth Geudeke

Meedoen? Tips?