Startzondag met Nieuw Kerkelijk Peil

Een bijzondere startzondag! 

Voor de zomer hebben we al aangekondigd in gesprek te willen over de vraag hoe we in de toekomst gemeente willen zijn.  

Enquête

We willen dat gesprek openen door gebruik te maken van Nieuw Kerkelijk Peil. Door het invullen van een enquête (door onze gemeenteleden) wordt duidelijk wat de sterke punten zijn van onze gemeente en welke verlangens er leven. Wat geeft ons energie en wat inspireert ons? Hoe kunnen vanuit wat we in huis hebben, voluit kerk zijn en toekomst gerichte keuzes maken? 

In gesprek

Die enquête is meer dan het invullen van een vragenformulier alleen. We gaan tijdens de dienst twee aan twee met elkaar in gesprek over die vragen. Om te ontdekken wat we samen en ieder voor zich belangrijk vinden. Over geloof, over onze gemeente, over pastorale zorg en over (onze) kinderen. Iedereen vult wel een eigen formulier in, maar steeds nadat de vraag met de gesprekspartner is besproken. Iedereen vanaf 15 jaar kan meedoen. 

 

Uitkomst

Vrijdag 23 september zijn alle ingevulde formulieren verstuurd naar de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), voor de verwerking van alle formulieren (papieren en online versie). De kerkenraad zal eind oktober het verslag bespreken en daarna ook met de gemeente bespreken wat de uitkomsten zijn en hoe we daarmee aan de slag willen en kunnen. 

Deed je mee? Dankjewel alvast!