Steun

vredesloper hartjes

Steun nodig?

Een luisterend oor, een bemoedigend woord of een helpende hand

Geef het aan als u behoefte hebt aan contact! Ook in deze tijden is daar ruimte voor.

In de kerk, bij onze predikanten, bij onze vrijwilligers kan je terecht voor steun. Hulp die je misschien niet zo makkelijk ergens anders vraagt. Niet dat we meer kunnen, of overal goed in zijn. We vinden het gewoon belangrijk om proberen te helpen als iemand het moeilijk heeft.

Steun nodig op geestelijk vlak, bij persoonlijke of geloofsvragen? Pastoraat is een luisterend oor >

Steun nodig bij een praktisch probleem met een doe-oplossing? Diaconie helpt praktisch >

Steun geven

Voldoening en zingeving – krijgen door geven

We willen en beloven heel wat, als kerk. We willen heel wat waar maken. Daar is iedereen bij nodig. Alle mensen die willen, kunnen ook iets. Ieder heeft wel een of ander talent of mogelijkheid om mee te helpen.

Steun elkaar
Laat je zien. In je buurt, je groep, in je kerk, in je dorp. Omzien naar elkaar >

Steun financieel
Ons werk en dat van anderen die willen helpen. Geef, schenk, doneer >

Steun als vrijwilliger
Meedoen, meedenken, meehelpen maakt het mogelijk. Meehelpen >

Pastoraat is een luisterend oor

Pastoraat in praktijkZorg voor elkaar


Aandacht geven aan elkaar

Elkaar echt zien. Dat is de basis van pastorale zorg. Omzien naar elkaar gebeurt gelukkig op grote schaal onder onze kerkleden. Dat is een sterk punt van deze gemeente.

Daarnaast is er een ‘pastoraal systeem’. Met ‘secties’ van wijken, contactpersonen, pastorale medewerkers, ouderlingen, en twee parttime predikanten.

Herindeling secties

Bij het verdelen van het werk tussen de predikanten is opnieuw gekeken naar de leeftijdsverdeling per sectie. Het blijkt dat één sectie veel gemeenteleden van 75 jaar en ouder heeft. Dat is een groep die veel pastorale aandacht behoeft. Sibilla zou juist extra aandacht aan de jongere generaties besteden. Dat kan met een verschuiving van secties tussen de beide predikanten. Er zal een nieuwe indeling van de secties gemaakt worden die in overeenstemming is met de aanstelling van de predikanten. In Op Weg komt de precieze indeling. Bij twijfel bel je gewoon.

Laat het ons weten

Taken worden tussen de predikanten verdeeld. Mogelijk is er wat minder ruimte voor ‘onderhoudspastoraat’. De dominee was gewend met enige regelmaat mensen te bezoeken, zonder directe aanleiding. Wees ervan overtuigd dat er bij een vraag naar bezoek altijd ruimte gemaakt wordt door vrijwilligers en predikanten. Heb je daar behoefte aan, wacht dan niet af, maar laat het ons weten! Er is meer >

Diaconie helpt praktisch

Daconie – wat is dat?

Diaconaat (kerkelijke maatschappelijke hulp) is een van de kerntaken van elke kerk. De letterlijke betekenis van diaconaat is ‘zich dienstbaar opstellen’ – hulp bieden aan iedereen die dit nodig heeft. De diaconie is een groep vrijwilligers in onze kerk die op allerlei manieren hulp verleent, financieel of praktisch.

De diaconie heeft hulp nodig! Wie helpt? >

Contact > Diaconie

Steun door diaconie in het binnenland

  • In de kerk
  • Jeugd
  • Ouderen
  • Armoede
  • Zieken
  • Mensen met een beperking

Steun door diaconie in het buitenland

Kijk! Diaconie in de kerk

Tijdens de kerkdiensten is er altijd een diaken als ambtsdrager aanwezig, wat zichtbaar is tijdens de diaconale collecte die in iedere kerkdienst op zondagmorgen wordt gehouden, en ook bij de toelichting op die collecte of als er aandacht wordt gevraagd voor diaconale zaken in de voorbede.

Avondmaal

Bij de viering van de Maaltijd van de Heer, een diaconale activiteit, delen de predikant en diakenen brood (door de predikant) en wijn (door de diakenen). Deze viering symboliseert onze onderlinge verbondenheid en die met de wereld. Daarbij willen wij niemand uitsluiten. Aangezien niet iedereen alcohol wil of mag gebruiken is er naast wijn ook druivensap. Niet iedereen kan gluten in het brood verdragen, glutenvrij brood is dan voor hun een prima alternatief.

Kerkradio

Diakenen verzorgen ook het plaatsen van een kerkradio thuis bij een gemeentelid. Hierdoor kan een gemeentelid die door ouderdom of tijdelijke ziekte niet naar de kerk kan komen, toch de kerkdienst met ons mee kan vieren.