Steun

vredesloper hartjes

Steun nodig?

Een luisterend oor, een bemoedigend woord of een helpende hand

Geef het aan als je behoefte hebt aan contact! Daar is ruimte voor.

In de kerk, bij onze predikanten, bij onze vrijwilligers kan je terecht voor steun. Hulp die je misschien niet zo makkelijk ergens anders vraagt. Niet dat we meer kunnen, of overal goed in zijn. We vinden het gewoon belangrijk om proberen te helpen als iemand het moeilijk heeft.

Steun nodig op geestelijk vlak, bij persoonlijke of geloofsvragen?
Behoefte aan een goed gesprek?
Pastoraat is een luisterend oor

Steun nodig bij een praktisch probleem?
Opzoek naar een doe-oplossing?
Diaconie helpt praktisch

Steun geven

Voldoening en zingeving – krijgen door geven

We willen en beloven heel wat, als kerk. We willen heel wat waar maken. Daar is iedereen bij nodig. Alle mensen die willen, kunnen ook iets. Ieder heeft wel een of ander talent of mogelijkheid om mee te helpen.

Steun elkaar
Laat je zien. In je buurt, je groep, in je kerk, in je dorp.
Aandacht voor elkaar

Steun financieel
Ons werk en dat van anderen die willen helpen.
Geef, schenk, doneer

Steun praktisch
Meedoen, meedenken, meehelpen? De diaconie weet de weg.
Meehelpen

Steun met spullen
Warme kleding voor asielzoekers, product van de maand voor de Voedselbank.

Pastoraat is een luisterend oor

Een goed gesprek

Heb je behoefte aan een goed gesprek over de grote of kleine dingen van het leven? Laat het ons gerust weten! Alle onderwerpen die jou bezighouden mogen in een pastoraal gesprek aan de orde komen. Wat er aan de orde komt, daar ga jij over. Ergens over praten kan het leven lichter voor je maken. Misschien verandert praten niets aan een situatie, maar het kan wel anders voor je gaan wegen. Dat helpt echt. Predikanten, ook dominees genoemd, weten iets over hoe mensen zijn. Over wat van waarde is het leven. We spreken mensen van alle leeftijden. Predikanten hebben een ambtsgeheim, dus dat betekent dat wat we van je horen vertrouwelijk blijft. Voor een pastoraal gesprek met één van de predikanten hoef je geen kerklid te zijn.
Vraag het gewoon.


Aandacht geven aan elkaar

Elkaar echt zien. Dat is de basis van pastorale zorg. Omzien naar elkaar gebeurt gelukkig veel, onder onze kerkleden. Dat is een sterk punt van onze gemeente. We proberen het ook vol te houden met een ‘pastoraal systeem’. Met ‘secties’ van wijken, contactpersonen, pastorale medewerkers, ouderlingen, en twee parttime predikanten.

Indeling wijken

Onze twee parttime predikanten zijn naar hun aanstelling verdeeld over de wijken, in secties. Bij twijfel bel je gewoon.

Sibilla is er voor pastorale zorg in
1 Amstelhoek
6-8 Zijdelwaard
9 Europarei e.o.
10 Legmeer Oost
13 Kootpark en Legmeer West

Joep is er voor pastorale zorg in
2 De Kwakel
3 Oude Dorp
4 Thamerdal
5 Dichtersbuurt
11-12 Meerwijk Oost en West
16 De Hemen

Deze verdeling is een verandering voor Amstelhoek, Dichtersbuurt, Kootpark en Legmeer West en De Hemen (sectie 1, 5, 13 en 16). Ook voor betrokken contactpersonen en voor beide predikanten. Joep laat aantal goede contacten los en begint nieuwe, Sibilla zal verder vertrouwd raken. Dit kost tijd en energie, maar met wat wederzijds begrip en geduld zal het vast lukken. 

ds. Joep Dubbink en ds. Sibilla Verhagen

Wil je helpen? Samen kunnen we een gemeente zijn met Aandacht voor elkaar
Meer lezen? ABCD van pastoraat en Omzien naar elkaar

Diaconie helpt praktisch

Daconie – wat is dat?

Diaconaat (kerkelijke maatschappelijke hulp) is een van de kerntaken van elke kerk. De letterlijke betekenis van diaconaat is ‘zich dienstbaar opstellen’ – hulp bieden aan iedereen die dit nodig heeft. De diaconie is een groep vrijwilligers in onze kerk die op allerlei manieren hulp verleent, financieel of praktisch. Ook stille hulp

Contact > Diaconie

Steun door diaconie in het binnenland

  • In de kerk
  • Jeugd
  • Ouderen
  • Armoede
  • Zieken
  • Mensen met een beperking

Steun door diaconie in het buitenland


Kijk! Diaconie in de kerk

Tijdens de kerkdiensten is er altijd een diaken als ambtsdrager aanwezig, wat zichtbaar is tijdens de diaconale collecte die in iedere kerkdienst op zondagmorgen wordt gehouden, en ook bij de toelichting op die collecte of als er aandacht wordt gevraagd voor diaconale zaken in de voorbede.

Avondmaal

Bij de viering van de Maaltijd van de Heer, een diaconale activiteit, delen de predikant en diakenen brood (door de predikant) en wijn (door de diakenen). Deze viering symboliseert onze onderlinge verbondenheid en die met de wereld. Daarbij willen wij niemand uitsluiten. Aangezien niet iedereen alcohol wil of mag gebruiken is er naast wijn ook druivensap. Niet iedereen kan gluten in het brood verdragen, glutenvrij brood is dan voor hun een prima alternatief.

Kerkradio

Diakenen verzorgen ook het plaatsen van een kerkradio thuis bij een gemeentelid. Hierdoor kan een gemeentelid die door ouderdom of tijdelijke ziekte niet naar de kerk kan komen, toch de kerkdienst met ons mee kan vieren.

Tips voor andere Hulp in Uithoorn


Steun?