Steun

vredesloper hartjes

Steun nodig?

Een luisterend oor, een bemoedigend woord of een helpende hand

In de kerk, bij onze predikanten, bij onze vrijwilligers kan je terecht voor steun. Hulp die je misschien niet zo makkelijk ergens anders vraagt. Niet dat we meer kunnen, of overal goed in zijn. We vinden het gewoon belangrijk om proberen te helpen als iemand het moeilijk heeft.

Steun nodig op geestelijk vlak, bij persoonlijke of geloofsvragen? Pastoraat is een luisterend oor >

Steun nodig bij een praktisch probleem met een doe-oplossing? Diaconie helpt praktisch >

Steun geven

Voldoening en zingeving – krijgen door geven

We willen en beloven heel wat, als kerk. We willen heel wat waar maken. Daar is iedereen bij nodig. Alle mensen die willen, kunnen ook iets. Ieder heeft wel een of ander talent of mogelijkheid om mee te helpen.

Steun elkaar – laat je zien. In je buurt, je groep, in je kerk, in je dorp. Omzien naar elkaar >

Steun financieel – ons werk en dat van anderen die willen helpen. Geef, schenk, doneer >

Steun als vrijwilliger – Meedoen, meedenken, meehelpen maakt het mogelijk. Meehelpen >

Pastoraat is een luisterend oor

Pastoraat in corona-tijden

Verschillende gemeenteleden hebben op verschillende manier last in de corona-crisis. Sommigen hebben te maken met uitgestelde medische behandelingen, heel frustrerend als je letterlijk al een tijd ‘rondkrukt’. Voor anderen begint de eenzaamheid nu echt zorgelijk te worden. Zie naar elkaar om, voor zover dat gaat!

Wat huisbezoek betreft houd ik de regel aan: ja, indien nodig. Die noodzaak hoeft niet alleen levensbedreigende ziekte te zijn, maar kan ook de dringende behoefte aan een gesprek, of de drukkende eenzaamheid zijn. Maar bezoekjes bij mensen die verder genoeg contacten hebben, dat laat ik even liggen want ik wil de kans dat ik anderen besmet wel zo klein mogelijk houden.

Maar bellen kan altijd! Ik ben veel thuis, dat scheelt, weliswaar geregeld aan het video-vergaderen, maar dan bel ik u terug.
ds Joep Dubbink


Pastoraat in praktijk – zorg voor elkaar
door ds Caro Houtkoop


Aandacht geven aan elkaar – Dat is de basis van pastorale zorg. Omzien naar elkaar gebeurt gelukkig op grote schaal onder onze gemeenteleden. Dat is een sterk punt van deze gemeente. Daarnaast is er een ‘pastoraal systeem’. Met secties van wijken, contactpersonen, pastorale medewerkers, ouderlingen, twee parttime predikanten en een kerkelijk werker.

Ds. Joep Dubbink verzorgt de secties

  • 1 (Amstelhoek), 2 (De Kwakel), 3 en 4 (Oude Dorp en Thamerdal) en 11 en 12 (Meerwijk).

Ds. Caro Houtkoop verzorgt de secties

  • 5-10, 13 en 16, ten noorden van de busbaan: de Dichtersbuurt, Legmeer en Legmeer-West, en Zijdelwaard inclusief gemeenteleden in De Hemen.

Soms loopt de grens niet zo precies. Bij twijfel bel je gewoon Joep of Caro.

In totaal is de personele bezetting minder dan eerst. Dus worden taken tussen beide predikanten verdeeld. Mogelijk is er daardoor wat minder ruimte voor ‘onderhoudspastoraat’. De dominee was gewend met enige regelmaat mensen te bezoeken zonder directe aanleiding. Wees ervan overtuigd dat er bij een vraag naar bezoek altijd ruimte gemaakt wordt door kerkelijk werker en predikant. Heb je daar behoefte aan, wacht dan niet af maar laat het ons weten! Er is meer >

ds. Joep Dubbink, ds. Caro Houtkoop 

Diaconie helpt praktisch

Daconie – wat is dat?

Diaconaat (kerkelijke maatschappelijke hulp) is een van de kerntaken van elke kerk. De letterlijke betekenis van diaconaat is ‘zich dienstbaar opstellen’ – hulp bieden aan iedereen die dit nodig heeft. De diaconie is een groep vrijwilligers in onze kerk die op allerlei manieren hulp verleent, financieel of praktisch.

De diaconie heeft hulp nodig! Wie helpt? >

Steun door diaconie in het binnenland

  • In de kerk
  • Jeugd
  • Ouderen
  • Armoede
  • Zieken
  • Mensen met een beperking

Steun door diaconie in het buitenland

Kijk! Diaconie in de kerk

Tijdens de kerkdiensten is er altijd een diaken als ambtsdrager aanwezig, wat zichtbaar is tijdens de diaconale collecte die in iedere kerkdienst op zondagmorgen wordt gehouden, en ook bij de toelichting op die collecte of als er aandacht wordt gevraagd voor diaconale zaken in de voorbede.

Avondmaal

Bij de viering van de Maaltijd van de Heer, een diaconale activiteit, delen de predikant en diakenen brood (door de predikant) en wijn (door de diakenen). Deze viering symboliseert onze onderlinge verbondenheid en die met de wereld. Daarbij willen wij niemand uitsluiten. Aangezien niet iedereen alcohol wil of mag gebruiken is er naast wijn ook druivensap. Niet iedereen kan gluten in het brood verdragen, glutenvrij brood is dan voor hun een prima alternatief.

Kerkradio

Diakenen verzorgen ook het plaatsen van een kerkradio thuis bij een gemeentelid. Hierdoor kan een gemeentelid die door ouderdom of tijdelijke ziekte niet naar de kerk kan komen, toch de kerkdienst met ons mee kan vieren.