Meehelpen

Meedoen, meedenken, meehelpen maakt het mogelijk

De leukste manier om bij de kerk betrokken te zijn, is om er actief aan mee te doen!

Natuurlijk op een manier die je past. Want dan geeft vrijwilligerswerk veel plezier. En betrokkenheid, contact met anderen, voldoening, persoonlijke ontwikkeling. Meer weten? Neem contact op en we kijken samen waar je belangstelling voor hebt.

Er zijn allerlei klussen en taken in de kerk. Op bezoek gaan bij mensen, schilderen, administratie, website onderhouden, jeugdwerk, redactie van kerkblad, koffie schenken op zondag of donderdag en nog veel meer.

Kijk ‘ns verder bij vrijwilligers

Gezocht en gevonden

Goed nieuws! Cees van Duren verleent al veel hand-en-spandiensten in De Schutse. Hij gaat nu officieel het college van kerkrentmeesters versterken (als niet-ouderling). Hij neemt het stokje over van Jan Bos. Ook is iemand in beeld die penningmeester voor de kerkrentmeesters wil worden. Dit komt nog in de kerkenraad, dus we kunnen er hier nog geen naam aan koppelen. Hopelijk kan dat de volgende keer.

Penningmeester gezocht

Is er nog iemand die van cijfers houdt of zich daar wel in wil verdiepen? We zoeken ook een penningmeester voor de diaconie. Aan Martin Joosse kunt u al uw vragen stellen: wat houdt het precies in, hoeveel tijd kost het? m.joosse@pkn-uithoorn.nl Er is een administrateur voor alle bijdragen, dat scheelt alvast veel werk.

Vrijwilligers gezocht voor ‘Omzien naar elkaar’

Bent u meer iemand die graag met mensen in gesprek gaat? Dan bent u zeer welkom als ouderling, pastoraal medewerker of contactpersoon. ‘Omzien naar elkaar’ is een van de mooie kanten van onze kerk, daar hebben we elkaar voor nodig én daar hebben we mensen voor nodig die dat organiseren en die op bezoek gaan. Meer weten, neem dan contact op met een van onze predikanten: f.vanwillegen@pkn-uithoorn.nl of j.dubbink@pkn-uithoorn.nl.

Er zijn ook tijdelijke klussen, zoals iets bedenken en/of organiseren voor de startzondag. Hier leest u elders meer over.

Wie helpt wereldwinkel de aardnood?

Het bestuur van Wereldwinkel de Aardnood is druk bezig geweest met het verstrekken van informatie over het toekomstperspectief van de wereldwinkel in Uithoorn. Ex-medewerkers, klanten, bedrijven, winkeliers-verenigingen, politieke partijen, makelaars, vrijwilligersorganisaties, kerken, maatschappelijke groeperingen zijn benaderd. Op verschillende plekken zijn folders gelegd en de Nieuwe Meerbode en het Witte Weekblad hebben er ruime aandacht aan geschonken.

Maar helaas heeft dit nog niet tot een doorbraak geleid. Een geschikte, betaalbare locatie is nog niet gevonden en wat zeker zo belangrijk is: erg weinig mensen hebben zich aangemeld om een herstart mogelijk te maken. Zonder nieuwelingen is een doorstart volgens het bestuur niet mogelijk.

Vandaar nog eenmaal een oproep aan iedereen die de Wereldwinkel een goed hart toedraagt. Reageer naar uithoorn.wereldwinkels@gmail.com of telefonisch naar ons bestuurslid Loes Kiès, 06-15021393.

Wij zoeken:

1)   Mensen die kunnen bemiddelen bij het vinden van een goede en betaalbare winkelruimte.

2)   Mensen die in staat zijn bij verenigingen en scholen informatie te verstrekken over Wereldwinkels en Fair Trade.

3)   Mensen die een bijdrage aan vernieuwingen kunnen leveren, door mee te denken over het assortiment, nieuwe doelgroepen,

       nieuwe PR-mogelijkheden, (online) marketing, de Website, Facebook… En ook: mensen die in het bestuur willen plaats nemen.

4)   Mensen die zitting willen nemen in een op te richten werkgroep met het doel ook van Uithoorn een Fair Trade Gemeente te maken.

Het bestuur hoopt dat zich binnen enkele weken alsnog voldoende personen aanmelden voor een herstart van onze Wereldwinkel in Uithoorn.