Meehelpen

Corona hulp >

Niet veel tijd? Klusjes >

Meedoen, meedenken, meehelpen maakt het mogelijk

De leukste manier om bij de kerk betrokken te zijn, is om er actief aan mee te doen!

Natuurlijk op een manier die je past. Want dan geeft vrijwilligerswerk veel plezier. En betrokkenheid, contact met anderen, voldoening, persoonlijke ontwikkeling. Meer weten? Neem contact op en we kijken samen waar je belangstelling voor hebt.

Er zijn allerlei klussen en taken in de kerk. Op bezoek gaan bij mensen, schilderen, administratie, website onderhouden, jeugdwerk, redactie van kerkblad, koffie schenken op zondag of donderdag en nog veel meer.

Kijk ‘ns verder bij vrijwilligers

Help de Diaconie

Denk niet te snel dat u voor dit werk niet geschikt zult zijn. We kunnen als diaconie net zo ver springen als onze polsstok lang is. En iedere diaken kan zoveel doen als hij of zij aankan. Maar we kunnen wel meer aan met meer mensen. En samen overleggend kom je vaak op meer en betere ideeën. Het is voor het diaconale werk en ook voor de organisatie van onze kerk belangrijk, dat we niet alleen kunnen beschikken over mensen die op afroep even willen bijspringen. Dat is ook heel fijn en nuttig. Maar voor de ervaring en continuïteit is het nodig dat er ook mensen zijn, die zich voor wat langere tijd beschikbaar willen stellen en die ook mee willen denken en beslissen over de niet-diaconale activiteiten van onze kerk. Kortom, laat het de komende tijd nog eens op u inwerken. En….wie weet?

Henk Mathlener

Meld je aan als diaken!

Bij de Diaconie >


Wie helpt Wereldwinkel de Aardnood?

Het bestuur van Wereldwinkel de Aardnood is druk bezig geweest met het verstrekken van informatie over het toekomstperspectief van de wereldwinkel in Uithoorn. Ex-medewerkers, klanten, bedrijven, winkeliers-verenigingen, politieke partijen, makelaars, vrijwilligersorganisaties, kerken, maatschappelijke groeperingen zijn benaderd. Op verschillende plekken zijn folders gelegd en de Nieuwe Meerbode en het Witte Weekblad hebben er ruime aandacht aan geschonken.

Maar helaas heeft dit nog niet tot een doorbraak geleid. Een geschikte, betaalbare locatie is nog niet gevonden en wat zeker zo belangrijk is: erg weinig mensen hebben zich aangemeld om een herstart mogelijk te maken. Zonder nieuwelingen is een doorstart volgens het bestuur niet mogelijk.

Vandaar nog eenmaal een oproep aan iedereen die de Wereldwinkel een goed hart toedraagt. Reageer naar uithoorn.wereldwinkels@gmail.com of telefonisch naar ons bestuurslid Loes Kiès, 06-15021393.


ThamerThuis

Ondersteunen in de laatste levensfase. Iets voor u? >