Meehelpen

Meedoen, meedenken, meehelpen maakt het mogelijk

De leukste manier om bij de kerk betrokken te zijn, is om er actief aan mee te doen!

Natuurlijk op een manier die je past. Want dan geeft vrijwilligerswerk veel plezier. En betrokkenheid, contact met anderen, voldoening, persoonlijke ontwikkeling. Meer weten? Neem contact op en we kijken samen waar je belangstelling voor hebt.

Er zijn allerlei klussen en taken in de kerk. Op bezoek gaan bij mensen, schilderen, administratie, website onderhouden, jeugdwerk, redactie van kerkblad, koffie schenken op zondag of donderdag en nog veel meer.

Kijk ‘ns verder bij vrijwilligers

Gezocht en gevonden

Contactpersonen gevonden en gezocht

Met Pinksteren deed ds. Joep Dubbink een vlammende oproep voor contactpersonen in diverse secties, waaronder het Hoge Heem. Ik kan u gelukkig melden dat er zich inderdaad een aantal nieuwe vrijwilligers gemeld hebben, voornamelijk voor het Hoge Heem. Gelukkig is ons team nu zodanig aangevuld, dat we ook aan nieuwe bewoners een contactpersoon kunnen toewijzen. Daar zijn we erg blij mee en we wensen ook vreugde en goede ontmoetingen toe.

Voor verschillende secties kunnen we echter nog altijd diverse mensen gebruiken. Wilt u meer weten over de taken of tijdsbesteding van een contactpersoon? Of zou u het juist leuk vinden om een sectieteam te versterken met een meer administratieve taak? Dan ga ik graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Ds. Florisca van Willegen

Er zijn ook tijdelijke klussen, zoals iets bedenken en/of organiseren voor de startzondag.

Wie helpt wereldwinkel de aardnood?

Het bestuur van Wereldwinkel de Aardnood is druk bezig geweest met het verstrekken van informatie over het toekomstperspectief van de wereldwinkel in Uithoorn. Ex-medewerkers, klanten, bedrijven, winkeliers-verenigingen, politieke partijen, makelaars, vrijwilligersorganisaties, kerken, maatschappelijke groeperingen zijn benaderd. Op verschillende plekken zijn folders gelegd en de Nieuwe Meerbode en het Witte Weekblad hebben er ruime aandacht aan geschonken.

Maar helaas heeft dit nog niet tot een doorbraak geleid. Een geschikte, betaalbare locatie is nog niet gevonden en wat zeker zo belangrijk is: erg weinig mensen hebben zich aangemeld om een herstart mogelijk te maken. Zonder nieuwelingen is een doorstart volgens het bestuur niet mogelijk.

Vandaar nog eenmaal een oproep aan iedereen die de Wereldwinkel een goed hart toedraagt. Reageer naar uithoorn.wereldwinkels@gmail.com of telefonisch naar ons bestuurslid Loes Kiès, 06-15021393.

Wij zoeken:

1)   Mensen die kunnen bemiddelen bij het vinden van een goede en betaalbare winkelruimte.

2)   Mensen die in staat zijn bij verenigingen en scholen informatie te verstrekken over Wereldwinkels en Fair Trade.

3)   Mensen die een bijdrage aan vernieuwingen kunnen leveren, door mee te denken over het assortiment, nieuwe doelgroepen,

       nieuwe PR-mogelijkheden, (online) marketing, de Website, Facebook… En ook: mensen die in het bestuur willen plaats nemen.

4)   Mensen die zitting willen nemen in een op te richten werkgroep met het doel ook van Uithoorn een Fair Trade Gemeente te maken.

Het bestuur hoopt dat zich binnen enkele weken alsnog voldoende personen aanmelden voor een herstart van onze Wereldwinkel in Uithoorn.