Meehelpen

Andere taak? Wie schuift aan? >

Niet veel tijd? Klusjes >

Meedoen, meedenken, meehelpen maakt het mogelijk

De leukste manier om bij de kerk betrokken te zijn, is om er actief aan mee te doen!

Natuurlijk op een manier die je past. Want dan geeft vrijwilligerswerk veel plezier. En betrokkenheid, contact met anderen, voldoening, persoonlijke ontwikkeling. Meer weten? Neem contact op en we kijken samen waar je belangstelling voor hebt.

Er zijn allerlei klussen en taken in de kerk. Op bezoek gaan bij mensen, schilderen, administratie, website onderhouden, jeugdwerk, redactie van kerkblad, koffie schenken op zondag of donderdag en nog veel meer.

Kijk ‘ns verder bij vrijwilligers

Geen Diaconie meer!?

We zijn heel erg blij met de toezegging van Trudy dat zij onze groep vanaf januari wil komen versterken. Wie volgt? Het is mooi, leuk en bevredigend werk en je hoeft er niet meer tijd in te steken dan je beschikbaar hebt. Het is wel zo dat vele handen licht werk maken.

Het werk van een vrijwilliger (diaken, ouderling, etc) geeft ook veel, meer dan alleen verplichtingen. Je staat midden in een wereld (de kerk) waar heel veel gebeurt. Je leert veel mensen (beter) kennen. Het is fijn om samen een resultaat te bereiken. Het geeft positieve energie en kan een verrijking zijn van je leven.
Veel mensen zien op tegen ‘het bekleden van een ambt‘. De indruk bestaat dat er veel vergaderd wordt (dat valt erg mee) en dat je verplicht bent vier jaar uit te dienen. Dat laatste klopt ook niet: je kunt altijd eerder stoppen, als het niet meer gaat of als je ineens veel andere verplichtingen hebt, of om welke andere reden dan ook.

Meld je aan als diaken!

Bij de Diaconie >


Wie helpt Wereldwinkel de Aardnood?

Het bestuur van Wereldwinkel de Aardnood is druk bezig geweest met het verstrekken van informatie over het toekomstperspectief van de wereldwinkel in Uithoorn. Ex-medewerkers, klanten, bedrijven, winkeliers-verenigingen, politieke partijen, makelaars, vrijwilligersorganisaties, kerken, maatschappelijke groeperingen zijn benaderd. Op verschillende plekken zijn folders gelegd en de Nieuwe Meerbode en het Witte Weekblad hebben er ruime aandacht aan geschonken.

Maar helaas heeft dit nog niet tot een doorbraak geleid. Een geschikte, betaalbare locatie is nog niet gevonden en wat zeker zo belangrijk is: erg weinig mensen hebben zich aangemeld om een herstart mogelijk te maken. Zonder nieuwelingen is een doorstart volgens het bestuur niet mogelijk.

Vandaar nog eenmaal een oproep aan iedereen die de Wereldwinkel een goed hart toedraagt. Reageer naar uithoorn.wereldwinkels@gmail.com of telefonisch naar ons bestuurslid Loes Kiès, 06-15021393.


ThamerThuis

Ondersteunen in de laatste levensfase. Iets voor u? >