Vrijwilligers

Meedoen?

Lees de vacaturekrant! Download vacaturekrant maart 2018.pdf

U hebt het vast gemerkt: we hebben de laatste tijd wat meer aandacht aan vrijwilligers besteed met de interviews hier in Op Weg (die ook op de website staan), de bijeenkomst na de dienst op 11 maart, de posters in de hal van De Schutse, de rubriek ‘gezocht en gevonden’ in het kerkblad. Op vrijdag 8 juni volgt de bedankavond voor vrijwilligers met de voorstelling van Kees Posthumus. Veel mensen zijn actief als vrijwilliger binnen onze kerk, maar we kunnen niet om de vacatures heen. Er zijn nogal wat open plekken gevallen binnen het pastoraat en de diaconie. Contactpersonen, ouderlingen, pastoraal medewerkers en diakenen, ze zijn allemaal even welkom. Wilt u wel eens weten wat het inhoudt en of het iets voor u is? Geef het door, we vertellen er graag over.

Binnen het College van Kerkrentmeesters neemt Piet Vingerling, de huidige penningmeester, in september het voorzitterschap over van Rob Voskamp die wel aanblijft als ouderling-kerkrentmeester.

Marianne Mak

Meedoen… in de kerk

Met elkaar bouwen we aan de kerk

‘Fijn om je met je eigen mogelijkheden voor de kerk in te zetten.’

Vrijwilligerswerk? Waarom eigenlijk? Omdat het u veel geeft. Of misschien wel heel gewoon omdat de kerk u nodig heeft. Met elkaar bouwen we immers aan de kerk. Hieronder vindt u allerlei redenen om in de kerk mee te gaan doen en wat u kunt doen. Of u doet al actief mee en misschien wilt u iets anders of iets extra’s gaan doen? Lees dan ook verder.

Wat krijgt u als vrijwilliger:

 • gezelligheid en plezier
 • mooie ontmoetingen
 • talenten ontwikkelen
 • Werkervaring
 • iets nieuws leren
 • prettige invulling van de dag
 • nieuwe mensen leren kennen
 • waardering van anderen
 • betrokkenheid bij elkaar en bij de kerk
 • Workshops bijvoorbeeld voor jeugdwerk

 ‘Bij bezoekjes komt het tot verrassende gesprekken.
Heel verrijkend, ook voor mijzelf.’

 

Vertel ons uw talenten

U hebt meer talenten dan u denkt! Hieronder ziet u voor welke taken we mensen zoeken, maar u kunt natuurlijk ook vertellen wat u graag doet. Er is vast wel een plek waar uw talent tot zijn recht kan komen en waar mensen er blij mee zijn. Geef het door!

‘Je bent de schakel tussen mensen en kerk, bij vreugde en verdriet.’

Wat kunt u gaan doen?

U kunt in de kerk op allerlei plekken als vrijwilliger aan de slag. Hieronder ziet u activiteiten waar op dit moment mensen zeer welkom zijn.

 • Jeugdwerk
  Ontdek de leefwereld van kinderen, jongeren en ga met hen de ontdekkingstocht van het geloof aan. Op zondag met crèche, kindernevendienst of jeugdkapel, of in de week met allerlei activiteiten.
 • Penningmeesters voor kerk en diaconie

Wordt u blij van cijfers en bent u nauwkeurig? Wij zoeken penningmeesters… Er zijn administrateurs voor de dagelijks boekhouding.

 • Contactpersonen: u brengt een kerst/paasgroet en kerkbalans bij een aantal mensen en gaat bij sommigen op bezoek. Veel vrijheid om zelf in te vullen qua tijd.
 • Ouderling/pastoraal medewerker

U bent een luisterend oor voor een aantal gemeenteleden, samen met contactpersonen. Ouderlingen doen mee in de kerkenraad.

 • Diakenen: voor praktische en financiële hulp dichtbij of ver weg. Diakenen doen mee in de kerkenraad.
 • Koffie schenken na de viering op zondag

‘De teamgeest maakt het werk fijn:
je doet het samen en je kunt op elkaar bouwen.’

Marianne Mak · 0297 540195 · m.mak@pkn-uithoorn.nl

Van en voor vrijwilligers

Informatie nodig als vrijwilliger? Roosters, medelingen, tips, uitwisseling tussen de groepen…
Login op e-mail cloud puco.pkn-uithoorn.nl

Nieuwsgierig?

Job Dienske interviewt vrijwilligers die onze kerk mogelijk maken.

interview met een vrijwilliger van onze kerk

Ronald

koffiesoos en basiscatechese

Ronald Meijles is bioloog, weet alles van de genetica van planten. Zijn werk: bloemenveredelaar bij een kwekerij.

Ronald, vertel iets over jezelf en je geschiedenis.

Hij studeerde in Wageningen; daar leerde hij medestudente Judith kennen, nu zijn vrouw. Hun kerkelijk milieu was nogal divers. Ronald zelf komt uit een zeer betrokken en traditioneel gereformeerd nest. Zo’n twintig jaar geleden kochten ze een huis in Uithoorn. Ze besloten bewust in de kerk actief te zijn. Dat bleek geen verkeerde beslissing. Mensen ontmoeten, het sociale gebeuren: daar gaat het in de kerk om. De studie beleef je als wetenschapper rationeel. Het geloof ervaart hij als een ervaring vanuit het hart, als geschenk. Er is in de kerk veel veranderd, maar wat is het fijn dat je nu in de kerk variatie en verschillen accepteert.

Velen van ons kennen je als de man achter de balie bij de het koffiedrinken, zondags na de dienst. Dat klopt?

Ja, hij coördineert de koffiesoos. Hij maakt de roosters voor de ruim twintig (!) medewerkers: elke zondag zijn er drie nodig; ook zijn vrouw doet mee. De ontmoeting met gemeenteleden na de dienst is heel waardevol: je ziet elkaar, je deelt de gemeenschap met elkaar. Vaak kom je ook zelf (wilt u nog een tweede kopje?) tot gesprekken.

Je doet ook mee aan de basiscatechese: jongeren van zo’n 8 tot 12 jaar iets vertellen over kerk en geloof? 

Elk seizoen is er een cursus: in het najaar een blok van zes lessen; in de winter een tweede.

Het aantal deelnemende jongeren zit rond de tien. Voor elk blok zijn er twee begeleiders. Uit materiaal van PKN Nederland heeft Hanna Oosterlee een goed bruikbaar programma gemaakt. Onderwerpen zijn onder meer het kerkelijk jaar, de feestdagen, functies in de kerk en de organisatie. Wat vind je in de kerkzaal; wie zijn God en Jezus en wat beteken zij voor ons? Ronald doet zijn groep (deze winter) samen met Cathérine Verviers. Zij heeft voor deze groep het programma van Hanna verder aangepast. Hij zegt: het is fijn iets over te dragen van wat je zelf beleeft; te laten zien wat eigenlijk een kerk is. Het is verrassend hoe kinderen soms met eigen dingen komen. Wellicht veredelt Ronald ook met dit werk prachtige bloempjes (dat zei hij niet, maar dacht schrijver dezes).

Twee totaal verschillende taken dus?

Nee: de twee dingen die hij doet, liggen in elkaars verlengde. Je probeert kinderen bij te brengen hoe je met het geloof en elkaar omgaat, niet alleen in de kerk. Accepteer jezelf, je mag er zijn zoals je bent; ga positief met elkaar om. Je kunt iets voor anderen betekenen.

Al dat kerkelijk werk tijdrovend?

De organisatie van de koffiesoos vraagt met zo veel medewerkers nauwelijks tijd. De basiscatechese kost zes middagen per jaar. Die kan hij in de winter vrij maken, omdat het op de kwekerij dan even rustig is. Er blijft echt genoeg tijd voor volleybal en andere hobby’s. Bewijs: in zijn tuin toont hij het berkenhout dat klaar ligt voor bewerking. Zijn overtuiging en boodschap: doe in de kerk gewoon ergens aan mee; het verrijkt jezelf.

interview met een vrijwilliger van onze kerk

Diana

contactpersoon

Diana is al meer dan 20 jaar contactpersoon. We kennen haar ook als collectante. Diana komt uit kleurrijk Jamaica en volgde in Engeland de opleiding verloskunde. Op vakantie in Oostenrijk was er een jongen uit Uithoorn. Zo kwam zij hier terecht. Getrouwd in De Schutse. Daar werd ook hun zoon gedoopt en sedertdien is De Schutse haar kerk. Haar outfit altijd feestelijk.

Je werkt in Ziekenhuis Amstelland. Vertel.

Al bijna 30 jaar is ze obstetric verpleegkundige op de afdeling Verloskunde (obstetric is Engels voor verloskundig). Het gaat dan om begeleiding van de vrouw die bevalt. Na de bevalling is er de zorg voor moeder en kind. Bij een bevalling kunnen er complicaties zijn met gevolgen voor de conditie van moeder of kind. Dat kan spanningen geven waarvoor verpleegkundigen als zij getraind zijn. Het blijft prachtig werk; het is een voorrecht het wonder van de geboorte steeds opnieuw mee te maken.

Wat doet een contactpersoon?

Je bent de schakel tussen kerk en mensen. Het is vooral bezoekwerk, vaak bij ouderen. Meestal op afspraak, maar soms ook spontaan. Haar wijk is Meerwijk Oost; speciaal de flats aan de Schans. Ze woont er dichtbij. Je bent er als er iets te vieren is. Maar ook bij zorgen en verdriet. ’t Gaat niet om zware gesprekken. Soms sta je samen gewoon even in de keuken wat op te ruimen. Maar je bent er wel namens de kerk. Bij uitvaartdiensten is er soms de rol van ouderling. Je voelt je vaak een zorgzame dochter voor wie je ouders hadden kunnen zijn.

Onze kerk, de sfeer. En kan je het werk combineren met een full time baan met avonddiensten?

Ja, haar jeugd was Jamaica. De vele kerken daar zondags overvol. Uitbundig zingen en veel muziek. Elk op zijn/haar paasbest. Haar kerk daar was die van de baptisten. De compleet andere sfeer in Uithoorn moest wel even wennen. Maar ‘home’ is wat je er zelf van maakt. Het gaat erom de boodschap van het Evangelie uit te dragen en er voor elkaar te zijn. Woon je in Uithoorn dan doe je dat daar. Ze citeert de recente meditatie van Anton van Hilten in Op Weg: een lichtbron zijn. Daar gaat het om. En dat kerkelijk werk naast een full time baan? Het kan heel goed maar je moet natuurlijk wel een beetje kunnen plannen. En voor wat je graag wil en jou zelf verrijkt schep je vanzelf ruimte. En wat je ook blij maakt: er zijn zo veel mensen in onze kerk die wel ergens mee bezig zijn.

Je hebt een grote passie; en een bijna 90-jarige moeder ver weg?

Ze zingt al 15 jaar met veel passie en plezier in het Gospelkoor United; Rob van Dijk dirigent.

Elke week repeteren. Vaak zijn er optredens in een kerkdienst of een zorginstelling. Heerlijk om je met zingen uit te kunnen leven. Zeker in zo’n koor en met zo’n dirigent.

Jamaica zal nooit uit haar leven verdwijnen. Binnenkort gaat zij met pensioen. Zij zal dan zeker wat vaker naar haar moeder in Florida kunnen en dan ook Jamaica aandoen.

interview met een vrijwilliger van onze kerk

Eva

pastoraal ouderling

Eva is transferverpleegkundige; bekijkt waar een ziekenhuispatiënt die ontslagen wordt maar nazorg behoeft naar toe kan. Of welke hulp nodig is.

Pastoraal ouderling. Wat houdt dat in en wat beweegt je?

Onze gemeente kent er een aantal. Voor haar zelf (wijk 4) zijn er drie taken. Het bezoeken van gemeenteleden. Coördinatie van de contactpersonen met hun bezoekwerk. En, bewust ook, als lid van de kerkenraad kerkbestuurder zijn. Daar meedenken over beleid.

Wat haar beweegt? Je bent met je geloof bezig; wat betekent dat in het leven van jou en anderen. Door actief mee te doen ervaar je verbondenheid en betrokkenheid. Bij bezoekjes komt het tot verrassende gesprekken. Heel verrijkend ook voor jezelf.

Is het werk zwaar en tijdrovend?

Nee, niet zwaar maar natuurlijk is er tijd mee gemoeid. Bestuurlijk meedoen betekent eens per twee maanden een kerkenraadsvergadering. Voor haar was ’t een enorme gewaarwording: samen nadenken over hoe je kerk wil zijn, fijne sfeer, alles goed georganiseerd, taken prima verdeeld. Heel inspirerend. Het pastoraat en de huisbezoeken: er moet af en toe vergaderd worden maar er is grote flexibiliteit bij ’t invullen en de tijdbesteding. Eva is ook actief in ander vrijwilligerswerk, o.m. de maatschappelijke  vrouwenbeweging Passage. Ruimte is er ook om te lezen: haar boekenkasten zijn overvol maar hoe moeilijk is het om boeken weg te doen. Tijd wordt ook genomen voor het genieten van de prachtige omgeving: wandelend en fietsend ervaren wat er op je weg komt. De dingen over je heen laten komen. Zo beleeft ze ook haar geloof. Je moest veel loslaten, maar hoe bevrijdend is dat! De Bijbelverhalen die actueel blijven en steeds opnieuw verteld worden. Graag dus op zondag naar de kerk.

Blij met onze kerk in Uithoorn?

Zij groeide op in zeer orthodox Kampen. Zij en haar man Dick woonden vele jaren in Waverveen, hij onderwijzer. Acht jaar geleden verhuisden zij naar Uithoorn. De kinderen waren de deur al uit; er zijn inmiddels kleinkinderen. Bewust werd gekozen voor kerkelijk actief zijn. Dick werd jeugdouderling; overleed vijf  jaar geleden helaas aan kanker. Groot verdriet, maar ‘hoe mooi is wat je overhoudt’. Dankbaar koestert Eva de herinneringen. Fijn nu zelf in de kerk mee te kunnen doen en de warme mantel om je heen te ervaren van zo veel fijne en lieve mensen. Al die vrijwilligers in onze kerk: dat is het echte omzien naar elkaar. En hoe goed en mooi dat onze kerk zich vooral ook naar buiten wil laten zien.

We kijken bij ’t weggaan nog even uit het raam. Beneden ligt Het Spoorhuis, pas van binnen verbouwd. Naar rechts het uitzicht op de Amstel; de route naar haar werk in Amstelveen loopt er langs. Elke keer weer een belevenis.

interview met een vrijwilliger van onze kerk

Rob

voorzitter College van Kerkrentmeesters (CvK)

Rob is maritiem deskundige bij een concern op dat gebied. Hij onderzoekt bijvoorbeeld scheepsrampen.

Nu al 8 jaar voorzitter van het CvK. Hoe kwam je daar terecht en wat houdt jouw functie in?

De toenmalige voorzitter heeft hem benaderd. Rob was kort daar vóór betrokken geweest bij de verbouwing van De Schutse. De zakelijke kant van het kerkelijk  gebeuren ligt hem: financieel beheer, maar ook de techniek. Rob ziet zich als teamleider. Er is een prima samenwerking en taakverdeling van en met penningmeester Piet Vingerling, administrateur Dick Hoogendoorn en secretaris Herman Veldman. Beheer van gebouwen en verhuur is geheel aan Nico v.d. Horst toevertrouwd. Voor de organisatie van het feitelijk onderhoud van kerken en pastorieën is Jan Bos verantwoordelijk. Het is vooral de teamgeest die het werk fijn maakt: je doet het samen en kunt op elkaar bouwen. Rob wil dat graag benadrukken.

Om in de termen van jouw beroep te blijven: Onze kerk een zinkend schip?

Neen. Natuurlijk zijn er financiële zorgen, maar er zijn genoeg liquide middelen en bezit is er in de gebouwen. Financieel beheer is vooruitkijken,  problemen oplossen en zo nodig drastische maatregelen  nemen. Ja, soms kan het heel moeilijk zijn. Denk maar aan de Thamerkerk. En vergeet ook niet: het gaat niet alleen om ‘beheer van bakstenen’ want je bent ook werkgever en verantwoordelijk voor salarissen.

Eindeloos vergaderen en dan ook nog q.q. ouderling? Hoe kan het naast een drukke baan?

Het vergaderen valt mee dankzij de goede taakverdeling. Wel vraagt ook het overleg met andere instanties zoals de overheid tijd. De kerkorde van PKN schrijft voor dat een aantal leden van het CvK ambtsdrager is. Volgens rooster dus de functie van ouderling van dienst. Maar je ziet hem op zondag ook vaak door de kerk benen als er een microfoonprobleem is. Hij een nogal bezig baasje?  Rob lacht maar ontkent het niet. Wel zijn verzuchting dat de techniek steeds complexer wordt.

Ben je een gemakkelijk mens? En: is er iets waar jij nu al met veel plezier op terugkijkt? En dan ook nog: wie volgt jou ooit op?

Spontaan, nu al zijn mooiste terugblik: de zonnepanelen op het kerkdak. Dank aan de gemeenteleden! Samen met Herman ging hij het dak op. We kunnen nu zelfs de buurt elektra leveren. Hij een gemakkelijk mens?  Nee, loop hem liever niet voor de voeten. Zijn motto: ga niet dwarsliggen; doe de dingen samen. Opvolging is nu niet aan de orde, maar zijn functie vraagt gemiddeld niet meer dan 4 uur per week. Best op te brengen en het is fijn om je met je eigen mogelijkheden voor de kerk in te zetten.

Ook tijd en belangstelling voor een ander over? Neem contact op en we kijken samen wat je kan doen.