Vrijwilligers

Niet veel tijd? Klusjes >

Een gewone zondagmorgen

Zo’n tachtig tot honderd kerkgangers zijn voor de kerkdienst in De Schutse. Wist je dat bijna twintig vrijwilligers betrokken zijn bij de dienst en de voorbereiding? Je hoort en ziet de voorganger, de koster, de organist, de leiding van de kindernevendienst, de ouderling en diaken van dienst.

De zondagsbrief werd je uitgereikt door de gastvrouw, nadat de redacteur de brief had samengesteld en een derde betrokkene hem had vermenigvuldigd en op zo’n twintigtal adressen bezorgd. De bloemen zijn aangeleverd en in een vaas geschikt door een lid van de bloemengroep en deze brengt ze na de dienst weg. Of nog weer iemand ander doet dat. De aandachtswand is ondertussen ook op orde gebracht door één van de ‘aandachtswanders’.

Boven bij het orgel zijn de videoregisseur, de beamerpresentator en de geluidsman (of -vrouw) aan het werk.

Natuurlijk wilt u koffie of thee na de dienst, daarvoor zijn drie koffiezetters in de keuken druk bezig. Volgende zondag is er gewoon weer een andere ploeg.

‘Geweldig, zoveel vrijwilligers’, zei een kerkrentmeester, ‘Stel je eens voor dat het allemaal betaalde krachten zouden zijn. Dan konden we heel gauw de kerk sluiten!’


De diaconie heeft hulp nodig! Wie helpt ons?

In de diaconie organiseren we praktische hulp, zonder veel vergaderen. Je kunt kiezen voor een vaste (deel)taak, of af-en-toe bijstaan. We zoeken mensen om op een klein team te kunnen terugvallen. We zijn erg blij met elke kandidaat!

Kleine, regelmatige taken waarbij we je assistentie vragen

Daarnaast hebben we behoefte aan mensen die we voor incidentele klusjes kunnen vragen, daarbij valt te denken aan:

  • vervoer naar het ziekenhuis
  • eenmalige huishoudelijke hulp
  • hulp bij een klus die men zelf niet (meer) kan uitvoeren

Het scheelt heel veel tijd als we weten wie we waarvoor kunnen vragen. Nu kost het soms tien telefoontjes om iemand te vinden.

Natuurlijk blijven we zoeken naar mensen die het ambt van diaken willen vervullen en met ons de verantwoordelijkheid voor diaconie in brede zin willen blijven dragen! Voor ons allen geldt: vele handen maken licht werk!

Meld je aan als diaken!

Bij de Diaconie >


jeugdwerkJeugdwerk

Doe mee en leer onze kinderen en jongeren kennen! Er is meer >


Nieuwsgierig?

Wat onze vrijwilligers zoal tegenkomen lees je Achter de schermen >

Denk je: ik kan best ook een steentje bijdragen aan het kerkelijk werk?
Tip je predikant, de scriba, een ouderling of contactpersoon! >