Vrijwilligers

De diaconie heeft hulp nodig! Wie helpt ons?

Het lijkt er op dat we als diaconie ons werk niet meer kunnen doen zoals we gewend zijn. Als er niets verandert, zijn we met veel te weinig mensen om alle taken uit te voeren!

Er resten ons twee mogelijkheden: we laten het zo en dan gebeurt er niets of heel weinig. Of wij vormen teams van diaconale medewerkers. Deze teams  worden dan gecoördineerd door de diaconie. Op de diaconievergadering worden de organisatorische zaken doorgesproken, zodat diaconale medewerkers niet tot nauwelijks hoeven te vergaderen. Diaconale medewerkers zouden een vaste taak op zich kunnen nemen of zich beschikbaar stellen voor incidentele hulp. We zoeken mensen om zo’n team te vormen.

Kleine, regelmatige taken waarbij we uw assistentie vragen

Daarnaast hebben we behoefte aan mensen die we voor incidentele zaken kunnen vragen, daarbij valt te denken aan:

 • autovervoer naar het ziekenhuis,
 • eenmalige huishoudelijke hulp,
 • hulp bij een klus die men zelf niet (meer) kan uitvoeren.

Het scheelt heel veel tijd als we weten wie we waarvoor kunnen vragen. Nu kost het soms tien telefoontjes om iemand te vinden.

We zullen een lijst bij de ingang van de kerkzaal leggen waarop u zich op kunt geven voor een activiteit die u ligt. Als u meer inlichtingen wilt, kunt u ons op zondag aanspreken: Rietje Rustema (224193) of Fred van de Water (566377).

Natuurlijk blijven we zoeken naar mensen die het ambt van diaken willen vervullen en met ons de verantwoordelijkheid voor diaconie in brede zin willen blijven dragen! Voor ons allen geldt: vele handen maken licht werk!

Uw diaconie


Jeugdwerk

Doe mee en leer onze kinderen en jongeren kennen! Er is meer >


Schoonschrijver (v/m) gevraagd

Een leuk klusje dat voldoening biedt voor wie het goed kan! Voor het schrijven van onder andere doopkaarten zoek ik iemand met een mooi handschrift. Echte kalligrafie is nog mooier, maar hoeft niet persé. Het gaat om enkele keren per jaar. Je kunt het doen op het moment dat het je schikt. Ik hoor graag suggesties.

Ds. Joep Dubbink


Meedoen… in de kerk

Met elkaar bouwen we aan de kerk

‘Fijn om je met je eigen mogelijkheden voor de kerk in te zetten.’

Vrijwilligerswerk? Waarom eigenlijk? Omdat het u veel geeft. Of misschien wel heel gewoon omdat de kerk u nodig heeft. Met elkaar bouwen we immers aan de kerk. Hieronder vindt u allerlei redenen om in de kerk mee te gaan doen en wat u kunt doen. Of u doet al actief mee en misschien wilt u iets anders of iets extra’s gaan doen? Lees dan ook verder.

Wat krijgt u als vrijwilliger:

 • gezelligheid en plezier
 • mooie ontmoetingen
 • talenten ontwikkelen
 • Werkervaring
 • iets nieuws leren
 • prettige invulling van de dag
 • nieuwe mensen leren kennen
 • waardering van anderen
 • betrokkenheid bij elkaar en bij de kerk
 • Workshops bijvoorbeeld voor jeugdwerk

 ‘Bij bezoekjes komt het tot verrassende gesprekken.
Heel verrijkend, ook voor mijzelf.’

 

Vertel ons uw talenten

U hebt meer talenten dan u denkt! Hieronder ziet u voor welke taken we mensen zoeken, maar u kunt natuurlijk ook vertellen wat u graag doet. Er is vast wel een plek waar uw talent tot zijn recht kan komen en waar mensen er blij mee zijn. Geef het door!

‘Je bent de schakel tussen mensen en kerk, bij vreugde en verdriet.’

Wat kunt u gaan doen?

U kunt in de kerk op allerlei plekken als vrijwilliger aan de slag. Hieronder ziet u activiteiten waar op dit moment mensen zeer welkom zijn.

 • Jeugdwerk
  Ontdek de leefwereld van kinderen, jongeren en ga met hen de ontdekkingstocht van het geloof aan. Op zondag met crèche, kindernevendienst of jeugdkapel, of in de week met allerlei activiteiten.
 • Penningmeesters voor kerk en diaconie

Wordt u blij van cijfers en bent u nauwkeurig? Wij zoeken penningmeesters… Er zijn administrateurs voor de dagelijks boekhouding.

 • Contactpersonen: u brengt een kerst/paasgroet en kerkbalans bij een aantal mensen en gaat bij sommigen op bezoek. Veel vrijheid om zelf in te vullen qua tijd.
 • Ouderling/pastoraal medewerker

U bent een luisterend oor voor een aantal gemeenteleden, samen met contactpersonen. Ouderlingen doen mee in de kerkenraad.

 • Diakenen: voor praktische en financiële hulp dichtbij of ver weg. Diakenen doen mee in de kerkenraad.
 • Koffie schenken na de viering op zondag

‘De teamgeest maakt het werk fijn:
je doet het samen en je kunt op elkaar bouwen.’

Marianne

Ook tijd en belangstelling voor een ander over? Neem contact op en we kijken samen wat je kan doen.


Informatie nodig als vrijwilliger? Roosters, medelingen, tips, uitwisseling tussen de groepen…
Login op e-mail cloud puco.pkn-uithoorn.nl


Nieuwsgierig?

Job Dienske interviewt vrijwilligers die onze kerk mogelijk maken.

interview met een vrijwilliger van onze kerk

Joke

scriba

In 2015 kwam Joke vanuit Amstelveen hier wonen. Haar eerste huwelijk hield niet lang stand, maar naast haar 80% baan voedde zij alleen twee prachtige zonen op. Zij was als arbeidsrechtjurist werkzaam bij het GAK (later UWV) in Amsterdam. Willem Biesheuvel als partner was al lang in beeld. Na hun huwelijk, 4 jaar geleden, vond hij het mooie huis in Meerwijk West. Joke is gepensioneerd; Willem werkt nog.

Jij werd zo maar ineens onze scriba nadat Gerie van Schaik dat bijna 25 jaar was?

In Amstelveen was Joke als diaken kerkelijk actief. Ze heeft door ervaring geleerd goed te organiseren en te plannen. In Amstelveen gaf het SOW-proces veel problemen. Uithoorn was meteen een warm bad. In de kerk een goede sfeer en veel hartelijkheid. Van Tymen van der Ploeg, bijna buurman, heeft ze nog college gehad. Die kwam al snel langs; zo ook dominee Joep. Nee, een ambt wilde ze niet; wel kluswerk. Dus bezorgde ze Op Weg en bereidde een keer bij een kerkelijke maaltijd de pasta. Toen kwam ineens Tymen met het verzoek: Zou jij geen scriba willen worden?

Dan zeg je dus nee?

Ze had daarvoor een goed argument; de kerkenraad vergaderde op dinsdag, zij is op die dag beslist verhinderd. Maar de spontane reactie was: we vergaderen dan voortaan op woensdag. Toen kon zij geen nee meer zeggen. Ze wilde dat ook niet, want ‘Je wilt graag iets terugdoen’. En bovendien: ‘als Tymen met zijn trouwe hondenogen mij iets vraagt, kan ik geen nee zeggen’. Desgevraagd kreeg zij ook (van Marianne Mak) de verzekering: ’t is echt niet alleen secretarieel werk en vergaderen, maar vooral inhoudelijk bezig zijn. Er valt de term sparren: met elkaar in discussie gaan over inhoud.

Zo deed Joke spontaan wat op haar weg kwam en werd scriba en officieel ambtsdrager. Zij vindt: alleen maar zitten in de kerk, alleen maar consumeren, is niet oké.

 

Hoe ervaar je nu het werk? Valt het tegen?

In het begin kostte het veel moeite en tijd om te wennen aan het PUCO-computersysteem van onze kerk. Veilige digitale opslag van gegevens. Als scriba ben je sinds kort ook coördinator AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Jeroen Borgman was en is voor advies op PUCO-gebied onmisbaar; manlief Willem moet ook regelmatig te hulp schieten. Zeker is nu: de ervaring met het werk is positief en het valt echt niet tegen. ’t Vergt zo’n anderhalve dag per week.

Het aantal vergaderingen van kerkenraad en moderamen is beperkt. Met de voorzitter bespreek je de agenda. Moeten er over moeilijke zaken beslissingen vallen, dan maak je als scriba een notitie met de beslismogelijkheden. Als scriba ben je op de hoogte van tal van zaken en leer je heel veel mensen kennen. Erg leuk! Belangrijk ook: zijn er vragen van gemeenteleden of is er kritiek? Daarover wordt in de kerkenraad serieus gesproken. Rituelen als het aansteken van de kaarsen, ervaringen met de paasdiensten, inhoud van de preken, of de inrichting van De Schutse… ’t Krijgt allemaal serieuze aandacht in de kerkenraad of commissies. Steeds is er bij alles het luisteren en de goede sfeer.

 

Je noemt een paar zaken, maar in de portefeuille van een scriba zit toch heel veel meer?

Er is een volledige taakomschrijving, meer dan anderhalve pagina groot. Joke noemt slechts een paar dingen, voor haar wezenlijk. Vergaderingen moeten goed worden voorbereid, de beslissingen uitgevoerd. Veel gaat met de computer, maar er blijft ook de schriftelijke correspondentie. Condoleance brieven, convocaties bij bijzondere gebeurtenissen. Er is de Wegwijzer, het handboek voor de ambtsdragers. Wat zijn hun taken, hoe gaat bijvoorbeeld het avondmaal. De adressenlijst moet bijgehouden. Er moet een overzicht zijn van alle commissies en werkgroepen. Ook moet duidelijk zijn welk college verantwoordelijk is voor welke activiteiten. Niet om te controleren maar om de goede zorg en begeleiding. Voor bijvoorbeeld werkgroepen/commissies Bezinning en Verdieping, Kijk de Kerk, Kerkcafé en Preek van de Leek is de kerkenraad direct verantwoordelijk. Belangrijk is dat allen die zich op enigerlei wijze als vrijwilliger inzetten daaraan plezier beleven en dat problemen worden opgelost.

Als scriba ben je ambtsdrager en dus ook regelmatig ouderling van dienst. Moeilijk?

Nee, ook die verantwoordelijkheid is fijn. Een gebed vooraf in de kerkenraadskamer. De verwelkoming en de kaarsen. Soms een al te spontane opmerking tijdens de dienst, maar ook dat mag gelukkig in een gemeente die liever lacht dan zeurt.

Ook tijd en belangstelling voor een ander over? Neem contact op en we kijken samen wat je kan doen.