Vrijwilligers

De diaconie heeft hulp nodig! Wie helpt ons?

Het lijkt er op dat we als diaconie ons werk niet meer kunnen doen zoals we gewend zijn. Als er niets verandert, zijn we met veel te weinig mensen om alle taken uit te voeren!

Er resten ons twee mogelijkheden: we laten het zo en dan gebeurt er niets of heel weinig. Of wij vormen teams van diaconale medewerkers. Deze teams  worden dan gecoördineerd door de diaconie. Op de diaconievergadering worden de organisatorische zaken doorgesproken, zodat diaconale medewerkers niet tot nauwelijks hoeven te vergaderen. Diaconale medewerkers zouden een vaste taak op zich kunnen nemen of zich beschikbaar stellen voor incidentele hulp. We zoeken mensen om zo’n team te vormen.

Kleine, regelmatige taken waarbij we uw assistentie vragen

Daarnaast hebben we behoefte aan mensen die we voor incidentele zaken kunnen vragen, daarbij valt te denken aan:

 • autovervoer naar het ziekenhuis,
 • eenmalige huishoudelijke hulp,
 • hulp bij een klus die men zelf niet (meer) kan uitvoeren.

Het scheelt heel veel tijd als we weten wie we waarvoor kunnen vragen. Nu kost het soms tien telefoontjes om iemand te vinden.

We zullen een lijst bij de ingang van de kerkzaal leggen waarop u zich op kunt geven voor een activiteit die u ligt. Als u meer inlichtingen wilt, kunt u ons op zondag aanspreken: Rietje Rustema (224193) of Fred van de Water (566377).

Natuurlijk blijven we zoeken naar mensen die het ambt van diaken willen vervullen en met ons de verantwoordelijkheid voor diaconie in brede zin willen blijven dragen! Voor ons allen geldt: vele handen maken licht werk!

Uw diaconie


Jeugdwerk

Doe mee en leer onze kinderen en jongeren kennen! Er is meer >


Schoonschrijver (v/m) gevraagd

Een leuk klusje dat voldoening biedt voor wie het goed kan! Voor het schrijven van onder andere doopkaarten zoek ik iemand met een mooi handschrift. Echte kalligrafie is nog mooier, maar hoeft niet persé. Het gaat om enkele keren per jaar. Je kunt het doen op het moment dat het je schikt. Ik hoor graag suggesties.

Ds. Joep Dubbink


Meedoen… in de kerk

Met elkaar bouwen we aan de kerk

‘Fijn om je met je eigen mogelijkheden voor de kerk in te zetten.’

Vrijwilligerswerk? Waarom eigenlijk? Omdat het u veel geeft. Of misschien wel heel gewoon omdat de kerk u nodig heeft. Met elkaar bouwen we immers aan de kerk. Hieronder vindt u allerlei redenen om in de kerk mee te gaan doen en wat u kunt doen. Of u doet al actief mee en misschien wilt u iets anders of iets extra’s gaan doen? Lees dan ook verder.

Wat krijgt u als vrijwilliger:

 • gezelligheid en plezier
 • mooie ontmoetingen
 • talenten ontwikkelen
 • Werkervaring
 • iets nieuws leren
 • prettige invulling van de dag
 • nieuwe mensen leren kennen
 • waardering van anderen
 • betrokkenheid bij elkaar en bij de kerk
 • Workshops bijvoorbeeld voor jeugdwerk

 ‘Bij bezoekjes komt het tot verrassende gesprekken.
Heel verrijkend, ook voor mijzelf.’

 

Vertel ons uw talenten

U hebt meer talenten dan u denkt! Hieronder ziet u voor welke taken we mensen zoeken, maar u kunt natuurlijk ook vertellen wat u graag doet. Er is vast wel een plek waar uw talent tot zijn recht kan komen en waar mensen er blij mee zijn. Geef het door!

‘Je bent de schakel tussen mensen en kerk, bij vreugde en verdriet.’

Wat kunt u gaan doen?

U kunt in de kerk op allerlei plekken als vrijwilliger aan de slag. Hieronder ziet u activiteiten waar op dit moment mensen zeer welkom zijn.

 • Jeugdwerk
  Ontdek de leefwereld van kinderen, jongeren en ga met hen de ontdekkingstocht van het geloof aan. Op zondag met crèche, kindernevendienst of jeugdkapel, of in de week met allerlei activiteiten.
 • Penningmeesters voor kerk en diaconie

Wordt u blij van cijfers en bent u nauwkeurig? Wij zoeken penningmeesters… Er zijn administrateurs voor de dagelijks boekhouding.

 • Contactpersonen: u brengt een kerst/paasgroet en kerkbalans bij een aantal mensen en gaat bij sommigen op bezoek. Veel vrijheid om zelf in te vullen qua tijd.
 • Ouderling/pastoraal medewerker

U bent een luisterend oor voor een aantal gemeenteleden, samen met contactpersonen. Ouderlingen doen mee in de kerkenraad.

 • Diakenen: voor praktische en financiële hulp dichtbij of ver weg. Diakenen doen mee in de kerkenraad.
 • Koffie schenken na de viering op zondag

‘De teamgeest maakt het werk fijn:
je doet het samen en je kunt op elkaar bouwen.’

Marianne

Ook tijd en belangstelling voor een ander over? Neem contact op en we kijken samen wat je kan doen.


Informatie nodig als vrijwilliger? Roosters, medelingen, tips, uitwisseling tussen de groepen…
Login op e-mail cloud puco.pkn-uithoorn.nl


Nieuwsgierig?

Job Dienske interviewt vrijwilligers die onze kerk mogelijk maken.

interview met een vrijwilliger van onze kerk

Riet

vluchtelingenwerk

In Zwolle was zij ooit kleuterleidster, helemaal haar vak. Zij studeerde, omdat zij meer wilde weten, ook voor pedagogiek. Helaas moest voor het werk van haar man Dick naar het westen worden verhuisd. Het werd Uithoorn, waar zij niemand kenden. Binnenkort gaat het weer terug, oostwaarts naar Ermelo. Bekend omdat er twee dochters wonen, de caravan er staat en de boot dichtbij ligt.

Je had in Uithoorn niets te zoeken, maar droeg wel je verleden mee?

Met veel respect en liefde spreekt Riet over haar ‘sociale nest’. Ze leerde van huis uit de aandacht voor mensen die kwetsbaar zijn. In haar  jonge jaren in Meppel was daar een kamp van Ambonezen in de buurt. Die stonden daar bij de bushalte te wachten en waren in huize Mensink zeer welkom. Altijd kwamen er wel onbekenden over de vloer. Toen zij later kleuterjuf in Zwolle was waren er al (vanwege haar functie bij de Ziekenomroep) bezoeken aan verzorgingshuizen. Mensen die hulp behoeven; mensen in narigheden: Riet ziet ze, ook als ’t zo maar tijdens een vakantie is.

Een hoe ging het in het voor jou onbekende Uithoorn?

Het begon al gauw met de oudercommissie van Het Kompas, 12 jaar lang. Diverse perioden is zij in Uithoorn nog als kleuterleidster ingevallen. In de kerk waren er de kindernevendiensten. Meer dan 25 jaar deed zij mee. Werken met kinderen: niets is er mooier, dat heeft haar hart. Ze is ook jeugdouderling geweest. Ze heeft sterk de neiging aan dingen te hechten en kan dan moeilijk loslaten. Zo ging het ook alle jaren bij de Wereldwinkel, het vluchtelingenwerk, de voedselbank. Nu ook nog bij de Stichting Bijzonder Pastoraat Kaapstad van Pieter Oberholzer. Allemaal heel lange perioden vanwege die hechting. Riet verzucht: ja, als je ergens mee ophoudt, valt er een gat; altijd weer moeilijk.

De hulp aan vluchtelingen. Fijn als je daarover wat meer wil vertellen.

In 1989 is zij als vrijwilligster gaan meewerken bij de toen al bestaande SOVA, de Stichting Opvang Vluchtelingen Amstelland. Er werden speekuren gedraaid en er was juridische ondersteuning. Ook werd huisvesting geboden. In 2011 is ze, na bijna 23 intensieve jaren, gestopt. Maar heb je die mensen in de ogen gekeken en hun verhalen gehoord, dan schud je die problemen niet zo maar van je af. Op Schiphol was er het detentiecentrum voor vluchtelingen. Riet was intussen al betrokken bij de wakes, samen met Bram en Els. Die wakes waren een protest tegen het onschuldig gevangen zetten. De vluchtelingen zagen de demonstranten staan en dwars door de ramen heen was de solidariteit voelbaar. Toen er bij Schiphol een nieuwe gevangenis kwam, kwamen er een bezoekgroep en kapelgroep bij. Er mocht op de afdeling met de mensen gepraat worden. Hun verhalen werden aangehoord. Als er dingen niet klopten, werd dat de autoriteiten gemeld of werd een advocaat ingeschakeld. En er waren de kerkdiensten.

Zwaar werk? Ja, soms zijn er zeer schrijnende gevallen en lig je wakker. Riet zegt het niet zonder emotie. Het detentiecentrum is inmiddels naar Rotterdam verhuisd. Nu is de werkgroep betrokken bij een bed-bad-brood voorziening in Amsterdam: opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Mensen met een zeer onzekere toekomst. Ook dit werk aangrijpend en boeiend tegelijk.

En nu uit Uithoorn weg en toch van alles loslaten?

Riet zucht, een klein zuchtje. Ja zeker, dat kost moeite. Maar er wordt bewust tijd genomen voor de verhuizing. Veel van het werk is inmiddels verleden tijd, maar de contacten hier in Uithoorn in de kerk en daarbuiten zullen Dick en Riet heel erg missen.

Dankbaar en blij wordt op prachtige jaren teruggezien. Haar centrale thema: in de aandacht voor de medemens het geloof handen en voeten geven. Zo stond het destijds in een interview in het Witte Weekblad. Op de foto haar blijde gezicht zoals wij dat kennen.

Ook tijd en belangstelling voor een ander over? Neem contact op en we kijken samen wat je kan doen.