Thamerkerk

Thamerkerk

De Thamerkerk uit 1834 werd tot september 2017 gebruikt voor kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Uithoorn. Lees meer over onze historie.

Verkocht

Nieuwe Meerbode 2019-07-10

In 2019 werd rijksmonument Thamerkerk verkocht aan Heem Locaties uit Amstelveen. De begraafplaats werd overgedragen aan de gemeente Uithoorn. Daarmee werd een proces afgerond dat al in 2015 begon. Het naastgelegen gemeentemonument De Morgenster werd al eerder verkocht.

De Morgenster

De Morgenster werd in delen verkocht. Eerst het woonhuis op De Visserlaan 2, daarna volgden De Morgenster (nu op nummer 6) aan Ons Tweede Thuis in 2006 en de woning op nummer 4 aan de bewoners, in 2018. Een klein deel van het perceel van De Morgenster was van de diaconie, zij deelde in de opbrengst.

Begraafplaats

Nieuwe Meerbode 2019-06-28

Onze kerk was niet verantwoordelijk voor de begraafplaats, alleen de grond was ons eigendom. In de archieven vonden we een overeenkomst uit 1829 tussen kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Kerk en gemeentebestuur van Uithoorn. Laatstgenoemde had het recht van gebruik van de grond bij de Thamerkerk verkregen. Dit ten behoeve van een Algemene Begraafplaats voor alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel – niet alleen voor de leden van de Hervormde Gemeente. Dat was dus al voor de bouw van de Thamerkerk. Nadien heeft de gemeente altijd de grafrechten uitgegeven, de verschuldigde gelden geïnd en het onderhoud van de begraafplaats verzorgd. Het is ons eind 2018 duidelijk geworden, dat ook het huidige gemeentebestuur niet meer wist hoe de huidige situatie is ontstaan. Pas na een uitgebreide zoektocht in de archieven van de gemeente werd onze zienswijze geaccepteerd. De begraafplaats werd in 1967 buiten gebruik gesteld vanwege de komst van de begraafplaats aan de Noorddammerweg. Na die tijd  is nog er nog enkele malen iemand begraven. De laatste keer was in 1983.

Verhuur en activiteiten

Alle activiteiten voor derden waren gestopt in de Thamerkerk, door verhuur aan de Ethiopisch Orthodoxe Tewahedo Kerk (EOKN). Heem Locaties en Bruist evenementen bieden weer de mogelijkheid van rouw- en trouwdiensten in de Thamerkerk en verhuur voor andere activiteiten.

Onze kerk De Schutse biedt onderdak aan onze kerkdiensten en activiteiten, aan Perki, aan zaalverhuur en aan cultuur van de SCAU.

 

 

De Thamerkerk – Amsteldijk-Noord 3 – 1422 XW Uithoorn