Thamerkerk

Thamerkerk

Verkocht

Nieuwe Meerbode 2019-07-10

Op 25 juli 2019 werd de Thamerkerk samen met de begraafplaats bij notariskantoor Bellaar overgedragen aan de nieuwe eigenaar, Heem Locaties bv in Amstelveen. Een dag later werd de begraafplaats overeenkomstig een bepaling uit het koopcontract overgedragen aan de gemeente Uithoorn. Daarmee werd een proces afgerond dat al in 2015 is begonnen. Na de eerdere verkoop in verschillende stappen van het gebouw De Morgenster, een gemeentemonument, werden nu ook de kerk, een rijksmonument, en de begraafplaats verkocht.

De Morgenster

Het eerste deel van De Morgenster, het woonhuis op De Visserlaan 2, werd al langer geleden verkocht. Daarna volgden De Morgenster (nu op nummer 6) aan Ons Tweede Thuis in 2006 en de woning op nummer 4 aan de bewoners, in 2018. Een klein deel van het perceel van het gebouw De Morgenster was van de diaconie. Zij deelden daarom in de opbrengst van de verkoop.

Begraafplaats

Nieuwe Meerbode 2019-06-28

In tegenstelling tot wat veel mensen dachten, was onze kerk niet verantwoordelijk voor de begraafplaats; alleen de grond was ons eigendom. Ook wij moesten eerst in de archieven op zoek naar informatie. Uiteindelijk bleek dat op basis van een overeenkomst uit 1829 tussen de kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Kerk en het gemeentebestuur van Uithoorn laatstgenoemde het recht van gebruik van de grond bij de Thamerkerk had verkregen. Dit ten behoeve van een Algemene Begraafplaats voor alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel en niet alleen voor de leden van de Hervormde Gemeente. Dat was dus al voor de bouw van de huidige Thamerkerk. Nadien heeft de gemeente altijd de grafrechten uitgegeven, de verschuldigde gelden geïnd en het onderhoud van de begraafplaats verzorgd. Het is ons eind vorig jaar duidelijk geworden, dat ook het huidige gemeentebestuur niet meer wist hoe de huidige situatie is ontstaan. Pas na een uitgebreide zoektocht in de archieven van de gemeente werd onze zienswijze geaccepteerd. De begraafplaats werd in 1967 buiten gebruik gesteld vanwege de komst van de begraafplaats aan de Noorddammerweg. Na die tijd  is nog er nog enkele malen iemand begraven. De laatste keer was in 1983.

Verhuur en activiteiten

Alle activiteiten voor derden waren gestopt, door verhuur aan de Ethiopisch Orthodoxe Tewahedo Kerk (EOKN). Nu biedt de nieuwe eigenaar weer de mogelijkheid van rouw- en trouwdiensten in de Thamerkerk en verhuur voor andere activiteiten. www.heemlocaties.nl

Cultuur

SCAU Nieuwe Meerbode 2019-07-03

De Schutse verleent graag onderdak aan het culturele seizoen 2019-2020 van de SCAU.

De Thamerkerk uit 1834 werd tot september 2017 gebruikt voor kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Uithoorn. Lees meer over de historie >

 

 

De Thamerkerk – Amsteldijk-Noord 3 – 1422 XW Uithoorn