Thamerkerk

Verhuur Thamerkerk 

De Thamerkerk wordt vanaf 1 juni verhuurd aan de Ethiopisch Orthodoxe Kerk in Nederland, tot voor kort kerkend in de Handwegkerk Amstelveen. Met deze kerk zijn de kerkrentmeesters in gesprek over verkoop van de Thamerkerk. De EOKN beschouwd hun kerk als een gewijde plek. Door verhuur of eventuele verkoop aan de EOKN is de Thamerkerk niet meer beschikbaar voor andere activiteiten.

  • In december 2016 heeft de kerkenraad een brief gestuurd aan het college van B&W. Daarin deelden we mee dat de vieringen in de Thamerkerk zouden stoppen en dat we ons zouden beraden op de toekomst van de Thamerkerk, mogelijk verkoop.
  • In juli 2017 is er een gesprek geweest met een ambtenaar van de gemeente waarin gevraagd is of de gemeente de kerk zou willen kopen. Daar werd ontkennend op geantwoord. Wel kon de gemeente meedenken over mogelijke bestemmingen en faciliteren met vergunningen.
  • Vrij snel nadat de kerkenraad had besloten tot verkoop kwam de EOKN als belangstellende naar voren. Omdat de kerkenraad verheugd was dat de kerk een religieuze bestemming zou houden, zijn we met de EOKN in gesprek.
  • Op moment van schrijven is de uitkomst nog niet bekend.

De Thamerkerk uit 1834 werd tot september 2017 gebruikt voor kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Uithoorn.

De Thamerkerk – Amsteldijk-Noord 3 – 1422 XW Uithoorn