ThamerThuis

Ondersteunen in de laatste levensfase

Stichting ThamerThuis zoekt vrijwilligers die mensen in hun laatste levensfase en hun naasten ondersteunen. Is dat iets voor u?

ThamerThuis levert met een groep van ruim zeventig vrijwilligers palliatieve (terminale) zorg. Mannen en vrouwen, oud en jong en uit alle hoeken van de samenleving. Allemaal zijn zij betrokken bij mensen die, juist in de vaak moeilijke periode van loslaten en afscheid nemen, behoefte hebben aan steun. Deze vrijwilligers beschikken over een groot inlevingsvermogen en een flexibele instelling om te kunnen omgaan met alle intense en emotionele gebeurtenissen.

Herkent u zich hierin en wilt u die steun ook bieden?

Wij zoeken vrijwilligers specifiek voor de thuisinzet, die het geen bezwaar vinden om ingezet te worden in Amstelveen. U ondersteunt tijdelijk de mantelzorger. Daarnaast zijn ook vrijwilligers die de inzet in ThamerThuis en de thuisinzet willen combineren welkom.

U kunt in afstemming met de patiënt en naasten verschillende soorten hulp bieden zoals lichte persoonlijke verzorging, wandelen of voorlezen. Net zo belangrijk is de emotionele steun, zoals een gesprek of er zijn in stilte. Zo krijgen de naasten de gelegenheid even rust te nemen, een boodschap te doen of rustig te slapen.

Wij stellen geen eisen aan vooropleiding of werkkring. Wel moet u wekelijks een paar uur beschikbaar zijn en enkele dagdelen cursus volgen voordat u ingezet kunt worden. Eind februari 2020 start de volgende introductie cursus, er zijn nog plekken beschikbaar. Daarnaast bieden de coördinatoren persoonlijke begeleiding en regelmatig een bijscholingsavond aan. U kunt een onkostenvergoeding krijgen voor eventuele reiskosten.

Wilt u meer weten?

U kunt bellen naar 0297-540536 en vragen naar de coördinator. Mailen kan ook: info@thamerthuis.nl

ThamerThuis biedt vrijwillige palliatieve terminale zorg in een hospice, in de thuissituatie en in zorginstellingen. Voor uitgebreidere informatie zie thamerthuis.nl/vrijwilligers