ThamerThuis

Ondersteunen in de laatste levensfase

Stichting ThamerThuis zoekt vrijwilligers die mensen in hun laatste levensfase en hun naasten ondersteunen. Is dat iets voor u?

ThamerThuis levert met een groep van ruim zeventig Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) de dagelijkse zorg. Mannen en vrouwen, oud en jong en uit alle hoeken van de samenleving. Allemaal zijn zij betrokken bij de mensen die, juist in de vaak moeilijke periode van loslaten en afscheid nemen, behoefte hebben aan steun. Deze vrijwilligers beschikken over een groot inlevingsvermogen en een flexibele instelling om te kunnen omgaan met alle intense en emotionele gebeurtenissen.

Wilt u die steun ook bieden?

Als vrijwilliger biedt u ondersteuning in het hospice, bij mensen thuis of in een zorginstelling. U ondersteunt of vervangt tijdelijk de mantelzorger. Denk hierbij aan praktische hulp zoals het in- en uit bed helpen, begeleiden naar toilet en andere verzorgende en huishoudelijke taken. Net zo belangrijk is de emotionele hulp, zoals een gesprek of er zijn in stilte.

Geen vooropleiding nodig

Wij stellen geen eisen aan vooropleiding of werkkring. Wel moet u wekelijks een paar uur beschikbaar zijn en enkele dagdelen cursus volgen voordat u ingezet kunt worden. Daarnaast bieden de coördinatoren persoonlijke begeleiding en regelmatig een bijscholingsavond aan.

ThamerThuis biedt vrijwillige palliatieve terminale zorg in een hospice, in de thuissituatie en in zorginstellingen. Voor uitgebreidere informatie zie thamerthuis.nl/vrijwilligers