Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden

(eind augustus 2018 – eind april 2019)

Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende vrouw? Waarom is 1 Corinthiërs 13 niet bedoeld als huwelijkstekst, hoe beleven andere volken hun geloof, wat was Paulus voor een man, hoe kijken we als 21-ste eeuwers aan tegen de wonderen van Jezus en welke invloed heeft Augustinus  op de huidige theologische inzichten gehad?

Dit soort kwesties komt aan de orde in de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG). Cursisten zeggen voortdurend dat ze verrast zijn en geboeid worden door wat ze in de lessen te horen krijgen. Het verbreedt en verdiept de kijk op dingen die (soms) allang bekend waren vanwege achtergrond maar het biedt ook heel veel nieuwe inzichten. Kortom: een ervaring!

De cursus, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is voor iedereen toegankelijk; vooropleiding of lidmaatschap van een kerk is niet vereist. In totaal duurt de cursus drie jaar. Per jaar worden er op de dinsdagochtend gedurende 34 weken bijeenkomsten belegd (locatie: Arie Biemondstraat 103, Amsterdam). Per jaar bedragen de kosten     € 235,- (gespreide betaling is mogelijk). Het is ook mogelijk om niet de gehele cursus maar slechts een aantal uit het aanbod van 12 vakken te volgen. Meer informatie en aanmelding kan bij de secretaris:  Pieter Licht, tel. 06 83995520, e-mail pieter.licht@gmail.com of via de website www.tvg-amsterdam.nl

Op verzoek kan een informatieboekje of een uitgebreide studiegids worden toegezonden.

TVG Amsterdam Informatieboekje 2018