Tien geboden

vanaf 2 juni

Vier keer Tien geboden

Vanaf 2 juni houden we vier themadiensten over de Tien geboden. De eerste keer over Marcus 2:23–3:6, aren plukken op de sabbat. Dan gaat het natuurlijk over het sabbatsgebod en de zondagsheiliging. Maar wellicht ook over niet stelen, en niet begeren wat van een ander is? En zeker ook over waarom we eigenlijk geboden nodig hebben en hoe die op z’n best werken.

9 juni is Marcus 3:20-35 aan de orde, over dat alles vergeven kan worden, maar niet lastering tegen de Geest. Is er kwaad zo erg dat het niet meer verder kan tussen God en mens? Kan dat ooit gebeuren? Een jong en oud dienst, voorbereid met de Provider-jongeren.

16 juni gaat het over Marcus 4:26-34, met de gelijkenis van het zaad, en het mosterdzaadje. Aan welke geboden doet ons dat denken? Suggesties zijn welkom, maar ik denk aan de eerste geboden, die gaan over vertrouwen op God alleen.

Tien woorden

Vroeger was het een vast onderdeel van elke protestantse kerkdienst: de lezing van de wet, vaak in de vorm van de tien geboden. Door liturgische vernieuwing (kyriëgebed, glorialied) verdween die wekelijkse lezing. Niet zo vreemd dus dat de tien geboden door een kerkganger worden gemist.

Op Sibilla’s oproep om een tekst of thema aan te leveren voor een zondagse viering was er één die met de tien geboden kwam. Tien geboden is veel dus het wordt een serie van vier zondagen en dat mag ook best. Want ze zijn belangrijk geweest, buiten de kerk zijn ze bekend (denk aan de interviews in Trouw) en ze hebben nog steeds hun waarde. Ze goed lezen en overdenken levert wellicht ook nieuwe en verrassende inzichten op of we kunnen wat oude inzichten afstoffen. Tien woorden om mee op weg te gaan, als richtlijn om het goede leven te zoeken.

In de eerste vier kerkdiensten in juni lezen en zingen we de Tien Woorden in verschillende versies. Steeds staan enkele van de geboden centraal, niet in volgorde van één tot tien en we behandelen ze ook niet allemaal, maar we verbinden er telkens één of enkele met de evangelielezing van die zondag.

Sibilla en Joep

Eerdere diensten zijn terug te kijken via Kerkomroep en de preken zijn nog te lezen