Tien woorden

2 juni

Vier diensten over de Tien Woorden

Vroeger was het een vast onderdeel van elke protestantse kerkdienst: de lezing van de wet, vaak in de vorm van de tien geboden. Door liturgische vernieuwing (kyriëgebed, glorialied) verdween die wekelijkse lezing. Niet zo vreemd dus dat de tien geboden door een kerkganger worden gemist.

Op Sibilla’s oproep om een tekst of thema aan te leveren voor een zondagse viering was er één die met de tien geboden kwam. Tien geboden is veel dus het wordt een serie van vier zondagen en dat mag ook best. Want ze zijn belangrijk geweest, buiten de kerk zijn ze bekend (denk aan de interviewserie in Trouw) en ze hebben nog steeds hun waarde. Ze goed lezen en overdenken levert wellicht ook nieuwe en verrassende inzichten op of we kunnen wat oude inzichten afstoffen. Tien woorden om mee op weg te gaan, als richtlijn om het goede leven te zoeken.

In de eerste vier kerkdiensten in juni lezen en zingen we de Tien Woorden in verschillende versies. Steeds staan enkele van de geboden centraal, niet in volgorde van één tot tien en we behandelen ze ook niet allemaal, maar we verbinden er telkens één of enkele met de evangelielezing van die zondag.

Sibilla en Joep