TVG

Theologie Voor Geïnteresseerden

Een cursus die verrast, boeit en verdiept

Een cursus die open staat voor iedereen met belangstelling voor theologie. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden en je hoeft geen lid te zijn van een kerk. De cursus bestaat al sinds 1989, eerst georganiseerd door de Protestantse Kerk in Nederland, later als zelfstandige cursus in Amsterdam. Er wordt uitgegaan van het willen leren vanuit eigen interesse, samen met anderen. De belangstelling voor theologie kan voortkomen uit bijvoorbeeld:

  • Meer willen weten van de Bijbel
  • Zoeken naar verruiming en verdieping van het eigen geloof
  • Vinden van een nieuwe zingeving
  • Andere geloofsdimensies willen ontdekken
  • Oriëntatie op ontwikkelingen in kerk en samenleving
  • Meer willen weten van andere wereldreligies
  • Toegerust willen worden voor activiteiten in de kerk.

De volledige cursus TVG bestaat uit drie leerjaren (inschrijving voor één of enkele vakken of voor één jaar is ook mogelijk). Wie de drie jaar doorlopen heeft, ontvangt een certificaat. De cursisten van het eerste, tweede en derde jaar volgen de lessen gezamenlijk, dus na een cyclus van drie jaar heeft iedereen alle lesstof doorgenomen.

Wilt u zich opgeven als cursist? Meldt u aan via tvg-amsterdam.nl. Een week voordat de cursus start, ontvangt u een e-mail met een uitnodiging voor de eerste cursusbijeenkomst.

Dinsdagmorgen 10.00-13.00 van 30 aug 2022 t/m 18 apr 2023
Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG)
De Bron
Hugo de Vrieslaan 2
1097 ED Amsterdam
tvg-amsterdam.nl