TVG

Theologie Voor Geïnteresseerden

Een cursus die verrast, boeit en verdiept

  • Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende vrouw?
  • Waarom is 1 Corinthiërs 13 niet bedoeld als huwelijkstekst?
  • Hoe beleven andere volken hun geloof?
  • Wat was Paulus voor een man?
  • Hoe kijken we als 21-ste eeuwers aan tegen de wonderen van Jezus?
  • Welke invloed heeft Augustinus gehad op de huidige theologische inzichten?

Dit soort kwesties komt aan de orde in de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG) in Amstelveen. Cursisten geven regelmatig aan dat ze verrast zijn en geboeid worden door wat ze in de lessen te horen krijgen. Het verbreedt en verdiept hun kijk op dingen die deels al bekend waren, maar het biedt ook veel nieuwe inzichten. Kortom – een ervaring! Een evaluatie van de cursus in 2022 leverde met 27 cursisten een beoordeling ‘zeer goed’ op.

Zelfstandig

De cursus is in de jaren ’80 gestart in Amsterdam onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) onder de naam Theologische Vorming voor Gemeenteleden. Aangezien enkele jaren geleden de PKN de landelijke coördinatie van deze cursus niet meer op zich kon nemen, is in Amsterdam besloten om zelfstandig verder te gaan. We hanteren nog altijd de afkorting TVG, maar de kring van cursisten is met de nieuwe betekenis van de afkorting breder geworden dan alleen leden van de PKN.

Voor iedereen

De cursus is voor iedereen toegankelijk. Vooropleiding of lidmaatschap van een kerk is niet vereist, wel interesse en motivatie. De cursus kent een cyclus van drie jaar. Per jaar worden van eind augustus tot eind april op elke dinsdagochtend van 10.00-13.00 uur gedurende 34 weken in totaal 66 lessen (van 5 kwartier) gegeven door enthousiaste, deskundige en ervaren docenten in de Paaskerk, Augustinuspark 1, Amstelveen. Het is ook mogelijk om de cursus voor één jaar te volgen of om een aantal vakken te volgen uit het aanbod van 12 vakken. Een beperkt aantal cursisten kan de cursus ook online volgen. De kosten bedragen € 350 per jaar.

Informatie en aanmelding

www.tvg-amsterdam.nl

secretaris Pieter Licht, 06 83995520
tvg.amsterdam@outlook.com