Uit de Kerkenraad

Nog te lezen jaarrekeningen, privacywetgevingThamerkerkavondmaal

Gemeentevergadering – Geen Diaconie meer?! >

Groene kerk?

Wie wil meedenken over stappen die we als kerk kunnen maken om ‘meer groen’ te worden? Er zijn gemeenteleden die enthousiast met milieuzaken bezig zijn. Graag roep ik je nogmaals op om je aan te melden. Grote deskundigheid is niet vereist. Ook niet heel veel tijd. Meld je aan bij de scriba (scriba@pkn-uithoorn.nl).

Tymen van der Ploeg