Uit de Kerkenraad

Nog te lezen · ANBI · Privacy · Beleid · Kerkmuziek · Schuldbelijdenis PKN ·

Uit de kerkenraadsvergadering van 24 maart

Ook deze kerkenraadsvergadering werd online gehouden. Dat gaat ons gelukkig steeds beter af, al kijken we erg uit naar een ‘gewone’ vergadering, samen met elkaar in De Schutse.

Kerk in coronatijd

Hoe gaat het nu met ons gemeentewerk en met onszelf, nu we alweer een jaar grotendeels online kerk zijn? Allereerst hebben we besproken hoe de Paasdiensten online vorm konden krijgen. Gelukkig allemaal goed gegaan, dankzij de inzet van iedereen die op de ene of de andere manier betrokken was bij de diensten. Met veel dank aan ds. Joep Dubbink die drie diensten van de paascyclus heeft geleid.

Bijeenkomsten

Daarna passeerde het andere kerkenwerk de revue: Bezinning en Verdieping heeft, als het corona-proof kan, nog enkele bijeenkomsten op de agenda staan in mei; de rest is uitgesteld. Gelukkig konden enkele avonden online doorgaan. Voor het KerkCafé geldt dat er veel plannen zijn, die hopelijk na de zomer uitgevoerd kunnen worden. Ook Preek van de Leek heeft alle bijeenkomsten van dit seizoen moeten afblazen en uitstellen naar komend seizoen. De commissie heeft overigens dringend nieuwe mensen nodig om door te kunnen blijven gaan.

Kijk de Kerk

In de veertigdagentijd was Kijk de kerk in de weer om de kerk ook letterlijk in beeld te houden. Via het veertigdagenboekje, een nieuw dakzeil op De Schutse, versieringen op de ramen en het zakje met paaseitjes bij de paasgroet. De eerste ideeën op weg naar Pinksteren borrelen alweer boven!

Jeugd

Blij waren we ook met de activiteiten voor de kinderen en de jongeren: de PaasChallenge, de narcissenactie en de online jeugd activiteiten.

Samenzijn gemist

Daarna vertelden alle kerkenraadsleden hoe ze zelf omgaan met corona, in hun kerkenwerk en persoonlijk. Men heeft in wisselende mate last van de maatregelen. Vooral het samenzijn wordt gemist. Er wordt veel gewandeld. Diegenen die nog af en toe iets in de kerk te doen hebben, ervaren dat als zeer prettig. Richt je vooral op wat er wel mogelijk is! Kijk niet te veel naar wat er niet lukt, zo klonk het terecht.

Beroepingscommissie

Tymen van der Ploeg heeft ons kort bijgepraat over het beroepingswerk. Vanuit de mobiliteitspool (voor jonge predikanten) zijn geen kandidaten gekomen, vanuit de pool met ambulante predikanten (voor ervaren predikanten die beschikbaar zijn voor een beperktere periode) heeft één kandidaat gesolliciteerd met wie gesprekken zijn gevoerd, maar waarmee het contact niet is voortgezet. Via de vacature op onze website en in Woord en Weg is inmiddels met een sollicitant gesproken. De predikanten die vanuit de gemeente waren voorgedragen, hebben aangegeven niet bereid te zijn om te solliciteren. De commissie zal op 12 april weer vergaderen.

Toekomst pastoraat

Vanuit de clusters is een werkgroep bezig met de vorm die het pastoraat in de toekomst zou kunnen krijgen, nu de vacatures steeds moeilijker te vervullen zijn. Jesse de Bruin zal, namens de werkgroep, op de komende kerkenraadsvergadering van 21 april hier meer over vertellen. De invulling van het pastoraat hangt tevens samen met de vraag hoe we kerk willen zijn. Dat is dan ook het thema van de bezinnende kerkenraadsvergadering van 29 mei.

Stage

Op verzoek van de kerkenraad vertelde Jesse aansluitend hoe het is om in onze gemeente stage te lopen. Ondanks de gevolgen van Corona is Jesse tevreden over wat er wel mogelijk is om te doen. In het najaar was het gelukkig nog mogelijk fysiek in Uithoorn aanwezig te zijn. De planning is om nog een missionaire activiteit te gaan doen: gedacht wordt aan het organiseren van een Emmaüswandeling met Kijk de Kerk. Daarnaast, indien mogelijk, iets met jeugdwerk. Een kerkdienst in samenwerking met Wiebelief staat al gepland voor 16 mei. De stage van Jesse loopt tot Pinksteren. Liesbeth spreekt namens de gemeente haar waardering uit voor de manier waarop Jesse zijn stage invulling geeft. Gemeenteleden reageren positief op het contact met Jesse.

Liesbeth Geudeke, voorzitter