Uit de Kerkenraad

Stand van zaken Thamerkerk

Er gaan geruchten dat de Thamerkerk verkocht is. Dat is niet het geval. De kerkrentmeesters zijn druk bezig met verkoop maar deze is nog niet definitief. Wel is het zo dat er een zeer geïnteresseer-de partij is gevonden. Dat is de Ethiopisch Orthodoxe Kerk in Nederland, die op dit moment nog ge-bruik maakt van de Handwegkerk in Amstelveen. Deze gemeenschap gaat vanaf 1 juni aanstaande wel alvast haar erediensten vieren in de Thamerkerk. Zij worden daarmee tot de onderhandelingen zijn afgerond, met vooralsnog onbekende uitkomst, huurder/gebruiker van de Thamerkerk.

Nieuwe penningmeester

De kerkenraad heeft in de laatste vergadering besloten Willem Biesheuvel te benoemen als penning-meester van het College van Kerkrentmeesters. We zijn erg blij dat hij deze taak na de zomer op zich wil nemen. U als gemeenteleden hebt de gelegenheid om hiertegen bezwaar in te brengen. U kunt dat doen tot 30 mei via de scriba: scriba@pkn-uithoorn.nl. Als er geen bezwaren binnen ko-men, zal Willem in oktober bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester met de taak van pen-ningmeester.

Meer weten? Vraag het Marianne Mak