Uit de Kerkenraad

Kerkenraad bijwonen

Kerkenraadsvergaderingen zijn openbaar. Deels, omdat sommige onderwerpen (privacy)gevoelig zijn en zich niet lenen voor openbaarheid. Voor het openbare gedeelte zijn gemeenteleden van harte welkom als toehoorder. We streven ernaar te starten met de openbare agendapunten.

scriba@pkn-uithoorn.nl


Hoofdpunten uit eerdere kerkenraadsvergaderingen

Bezinnende kerkenraadsvergadering

Aan de hand van de enquête Nieuw Kerkelijk Peil, hebben we in november in groepjes intensief gesproken over

  • geloven (wat is een levend geloof, moet het blijven groeien, welke rol speelt het geloof in ons dagelijks leven)
  • pastoraat/diaconaat (wat is jouw beeld/visioen voor vernieuwde pastorale/diaconale zorg)
  • de toekomst (wat voor kerk willen wij aan de generatie van onze (klein)kinderen geven)

Dit leverde hele open en inspirerende gesprekken op. Soortgelijke thema’s willen we ook graag in de gemeente bespreken, bijvoorbeeld op de voorjaarsbijeenkomsten in maart. De uitkomsten van de enquête komen binnenkort hier als download beschikbaar. Het rapport is niet op alle punten even duidelijk, maar het geeft wel inzicht in de zaken die wij als gemeente belangrijk vinden, hoe we ons verbinden met God en met de samenleving en in onze gaven en talenten als gemeenteleden. Van harte aanbevolen.

Januarivergadering

Openbaarheid van de kerkenraadsvergaderingen

In coronatijd niet mogelijk, maar vanaf de eerst komende vergadering weer ingevoerd. Belangstellenden zijn welkom als toehoorder, behalve bij onderwerpen die zich daar niet voor lenen, bijvoorbeeld omdat ze over personen gaan. Via de app en de website zullen we u tijdig informeren over de datum en de agendapunten.

Gebedenboek

Er ligt vanaf 20 februari een gebedenboek bij de aandachtswand, waar ieder die dat wil gebedsintenties kan opschrijven.

Nieuwe kaarsenstandaard

Op voorstel van de commissie inrichting, komt er een nieuwe standaard voor de paaskaars. De kunstenaar die de kaarsenstandaards voor de twee kaarsen op de tafel heeft gemaakt, wordt gevraagd een soortgelijke standaard (maar dan ongeveer 60 cm hoog) te maken voor de paaskaars. Hopelijk is de nieuwe standaard klaar als we met Pasen de nieuwe paaskaars de kerkzaal in dragen.

Verlichting van de kerkzaal

Ook op voorstel van de commissie inrichting, komen er aan de kant van Het Hoge Heem, bij de drie ramen aan de kopse kant van de kerkzaal uplighters. Deze zullen in de avonduren de kerk sfeervol verlichten, zodat we ook in de donkere avonduren een zichtbare kerk hebben.

Terugblik kerststallen

We kijken terug op een zeer geslaagde kerststallen tentoonstelling. Er zijn ruim 320 bezoekers geweest en vier schoolklassen van een van de basisscholen. Met hen heeft ds. Sibilla via Godly Play het kerstverhaal besproken. De commissie zit al weer vol plannen voor de komende kerstperiode, daar zijn we blij mee!

En meer

We hebben de gemeentevergadering van 11 december besproken, zijn we bezig met het thema sociale veiligheid en we willen we met Kijk de Kerk meer gaan doen met duurzaamheid. We hebben afscheid genomen van Joke Bos en haar bedankt voor al haar inzet (die was enorm!) als scriba gedurende ruim 5 jaar.

Namens de kerkenraad
Liesbeth Geudeke