Uit de Kerkenraad

Zomergroet

Namens de kerkenraad wil ik iedereen van harte danken voor alles wat we met elkaar en voor elkaar hebben kunnen doen als gemeente. Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar, met de vacature die nu gelukkig is vervuld en met alles wat (opeens) niet door kon gaan door corona. We zijn er creatief door geworden en blij met alles wat wel kon. We leven mee met iedereen die geleden heeft onder corona, of dat nog steeds doet. Met iedereen die beducht is voor een nieuwe golf. Laten we op elkaar blijven letten!

We zijn in gedachten en deels ook in daden betrokken bij iedereen die geen veilig thuis of helemaal geen thuis meer heeft. We bidden om vrede in al die landen waar oorlog woedt en om veiligheid voor iedereen die lijdt onder geweld in eigen kring.

De kerk blijft uiteraard gewoon open de hele zomer, maar we vergaderen even zo min mogelijk. We wensen jullie graag een goede zomer toe, tijd om bij te komen, de zinnen te verzetten, en met extra tijd voor elkaar, voor een bezoekje aan wie alleen is. Wat u ook gaat doen, weg of juist niet, we wensen u Gods zegen op uw pad!

Liesbeth Geudeke

Nieuw Kerkelijk peil

Gemeentezondag 11 september 2022

We hebben het al vaker benoemd: we zijn een bloeiende gemeente, we doen en organiseren veel en we prijzen ons gelukkig met veel vrijwilligers. Maar we weten ook dat onze gemeente krimpt en dat het de vraag is of we alles over 5 tot 10 jaar nog steeds zo kunnen blijven doen. Hoe willen we in de toekomst gemeente zijn?

Om daarover met elkaar in gesprek te gaan, willen we gebruik gaan maken van ‘Nieuw Kerkelijk Peil’. Nieuw Kerkelijk Peil (NKP) laat, door middel van het houden van een enquête, zien wat de sterke punten van onze gemeente zijn en welke verlangens er leven. Met de uitkomsten van die enquête kan de gemeente aan de slag, om deze sterke punten nog sterker te maken of een andere insteek te kiezen.

NKP heeft als doel om bloei bevorderende factoren naar boven te halen. Dit is dus een andere insteek dan ons richten op het vinden van een oplossing voor wat er niet meer lukt, wat we tot nu toe meestal doen. De ervaring leert namelijk dat het beter is om te beginnen met dat wat ons energie geeft en inspireert. Wat heeft onze gemeente al in huis, waar ze mee aan de slag kan en wil?

NKP helpt om te ontdekken wat ons al is gegeven om voluit kerk te kunnen zijn. Vanuit die ontdekking kunnen er nieuwe dingen groeien en ontstaat er ruimte voor verandering. Met deze benadering worden problemen niet genegeerd, maar gaat de focus naar het verlangen naar leven dat onder elk probleem te ontdekken is.

We willen deze enquête daarvoor inzetten en daarbij gaat het om meer dan alleen het invullen van het vragenformulier. We gaan de antwoorden namelijk samen, twee aan twee invullen, om zo naar elkaar te luisteren en zo het gesprek te beginnen over wat we samen belangrijk vinden.

Met dat invullen starten we op de gemeentezondag van 11 september, tijdens de kerkdienst, als moment van geestelijke reflectie. Iedereen vanaf 15 jaar kan meedoen!

In de volgende Op Weg vertellen we daar graag nog wat meer over. Ook over de manier waarop u kunt meedoen als u op 11 september niet aanwezig kunt zijn.

Namens de voorbereidingsgroep,
Jaap van Dijk en Liesbeth Geudeke