Uit de Kerkenraad

Nog te lezen jaarrekeningen, privacywetgeving

Uit de kerkenraad van 30 januari

Dit was de eerste kerkenraadsvergadering van het nieuwe jaar. Aan het begin van de vergadering stonden we stil bij het overlijden van Rob Voskamp, lid en oud-voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Wij missen zijn onmiskenbare en betrokken inbreng.

Een aantal onderwerpen die behandeld zijn:

  • Evaluatie van de gemeentevergadering. Het verslag hiervan stond in het kerkblad. Op de vergadering in december stonden achteraf gezien teveel principeonderwerpen (inrichting De Schutse, verkoop Thamerkerk) op de agenda. Bij de planning moeten we er voortaan van uit gaan dat de gemeentevergadering niet meer dan een uur moet duren.
  • De evaluatie van de kerstdiensten. Er was een ruim aanbod, met twee kerstavonddiensten, waarvan de eerste gericht op kinderen, een kerstmorgendienst en een Kerk-op-Schoot dienst om 12 uur op eerste kerstdag. De diensten waren goed bezet; er kwamen – zoals vanouds – ook veel mensen die we op andere tijden zelden of nooit in de diensten zien. Bij de vroege kerstavonddienst was het kinderkoor een succes en hielden onze jongerenwerker Cathérine Verviers en jeugdouderling Natasja Bos de aandacht goed vast. Ook de late kerstavonddienst en de kerstmorgendienst waren feestelijk. De optredens van een saxofoonkwartet in de avond en van het projectkoor in de morgendienst droegen bij aan deze sfeer. Het was bijzonder om te zien dat de Kerk-op-Schoot meer jonge kinderen (twintig) met hun (groot)ouders trok dan anders. Deze diensten voorzien duidelijk in een behoefte.
  • Ook de kerststallententoonstelling werd geëvalueerd. De kerkenraad besloot op verzoek van Henriëtte Wezelman tot het instellen van een (tijdelijke) werkgroep voor de organisatie van de kerststallen-tentoonstelling en de versiering van de kerk rond de komende kerst, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
  • De viering van het avondmaal. Er zijn vorig jaar een aantal kringvieringen geweest, die voor De Schutse nieuw waren. Vrij algemeen werd de kringviering van het avondmaal op 9 december als rommelig ervaren. Bij een grote groep bezoekers lijkt een viering met een (grote) kring minder geschikt. Toch leeft in de gemeente ook de wens naar kringvieringen. Ter vergadering kwamen alternatieve oplossingen op tafel. Enkele leden uit de commissie eredienst en uit de diaconie zullen zich de komende tijd beraden op de meest geschikte oplossing. Ook zal de gemeente worden geraadpleegd. Tot de zomer zal voorshands alleen een lopend avondmaal worden gehouden; in de zomer zal dit een kringviering zijn.

Tymen van der Ploeg