Uit de kerkenraad van januari

Op de eerste vergadering van 2024 hebben we met verschillende groepen uit de gemeente gesproken om zo met hen terug te blikken en vooruit te blikken op nieuwe plannen. We doen dit met enige regelmaat met alle commissies die direct onder de kerkenraad vallen, ook om zo onze dank te kunnen uitspreken voor al hun werk! In januari waren Marja Lyklema en Ineke Ribberink van de kerststallen tentoonstelling en Henriëtte Wezelman en Ton Kodde van Kijk de Kerk bij ons te gast.

Kerststallen tentoonstelling

We kijken terug op een zeer geslaagde kerststallen tentoonstelling, die door ruim 850 mensen is bezocht. Er is actief contact gelegd met de scholen, het Hoge Heem en de Bilderdijkhof en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Zo zijn alle klassen van de basisschool Het Startnest langs geweest (tien groepen in twee dagen). Genoten hebben we ook van het maken van onze eigen Santon. Er kunnen er nog veel meer bij, dus dit komt volgend jaar zeker terug. Marja en Ineke gaven aan dat de commissie nog wel wat extra handen kan gebruiken én dat er volgend jaar weer een tentoonstelling zal komen.

Kijk de Kerk

Kijk de kerkDe missionaire doelstelling van Kijk de Kerk is om via alle activiteiten de kerk zichtbaarder te maken voor de samenleving. Inspiratie wordt onder meer gehaald uit het boekje Kijk de Kerk, over activiteiten van andere kerken. Eens per jaar is er een inspiratiemaaltijd met sprekers van buiten de gemeente. Kijk de Kerk probeert dingen aan te jagen, zonder alles zelf te gaan doen. Voorbeelden van de initiatieven zijn: de Groene Kerk, samen eten (elke maand, om te brainstormen, iedereen van harte welkom!), de jaarlijkse kaarsjesmiddag (rond 2 november) en de eieren die met Pasen zijn geschilderd om aan een ander te geven. Regelmatig raken hierdoor mensen (al dan niet gemeenteleden) meer betrokken bij onze kerkgemeenschap. Het is ook belangrijk dat aan de buitenkant van de kerk en via posters te zien is dat er activiteiten zijn en wat er in het kerkgebouw gebeurt.

Gedachtenisstenen

Initiatiefnemers Eva Roozendaal en Henriëtte Wezelman waren bij dit agendapunt te gast. We hebben nu een jaar gedachtenisstenen. Doel is om de namen van de overledenen nog een tijd in onze kerk te bewaren, als gebaar vanuit de gemeente. Na wat organisatorische onduidelijkheden loopt dit nu goed. De betekenis voor nabestaanden is wisselend. Sommigen vroegen om een steen voor hun dierbaren, die nog vóór instelling van het ritueel al overleden waren. Anderzijds zijn niet alle stenen opgehaald door de nabestaanden op de Gedachteniszondag. Deze stenen worden nog een paar maanden bewaard en daarna onherkenbaar gemaakt en weg gedaan. Het komt ook voor dat er gemeenteleden overlijden, waarvan de nabestaanden de kerk niet inlichten. Als we dit via de landelijke ledenregistratie te horen krijgen, wordt er zonder ceremonie, wel een steen toegevoegd.
Al met al een waardevol ritueel waar we graag mee doorgaan.

Andere kleur liturgisch meubilair

In september heeft de werkgroep Inrichting, aan de kerkenraad gevraagd of zij advies mag uitbrengen voor een andere kleur voor het liturgisch meubilair, nu dit geverfd moet worden. De kerkenraad heeft hiermee ingestemd en als aandachtspunt mee gegeven dat kleur een zekere uitgesprokenheid moet hebben, zodat het meubilair niet tegen de achtergrond wegvalt. Ook is van belang om bij de kleurkeuze met de verschillende liturgische kleuren rekening te houden.

De werkgroep heeft grondig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en vervolgens is een zuiltje als proefmonster geschilderd in de gekozen kleur: herfstsbruin. Eigenlijk was de voorkeur blank hout, maar dat is erg duur en viel daarom buiten de opdracht. Het schriftelijke advies werd tijdens de vergadering nader toegelicht door Joke Bos en Corry Eeltink.

Ook na uitvoerige discussie bleef de kerkenraad verdeeld over de voorgestelde kleur, maar gaat in meerderheid akkoord met het advies. Wel is nog de suggestie gedaan om op termijn te kijken naar ander (tweedehands) meubilair (bijvoorbeeld van blank hout), maar tot die tijd dus akkoord met het nieuwe herfstsbruin.

Wordt vervolgd

Tot zover kernpunten uit de kerkenraad. Andere punten zijn nog niet voldoende afgerond om al over de uitkomsten te kunnen rapporteren. Zo zijn de kerkrentmeesters bezig met de vraag hoe de kosterstaken het beste kunnen worden ingevuld als onze koster Marten Renaud in oktober met pensioen gaat.
Verder vindt er overleg plaats tussen jeugdraad en kerkrentmeesters over de herinrichting van zaal 4, zodat de jeugd daar voortaan van harte welkom is. De huidige jeugdruimte (zaal 5) wordt zo intensief gebruikt door Ons Tweede Thuis dat deze zaal overvol is.

Namens de kerkenraad,
Liesbeth Geudeke