Uit de Kerkenraad

Nog te lezen jaarrekeningen, privacywetgevingThamerkerkavondmaal

De groene kerk, herhaalde oproep

In de vorige Op Weg heb ik een oproep geplaatst voor mensen die met de kerkenraad (en het College van Kerkrentmeesters) willen meedenken over stappen die we als kerk kunnen maken om ‘meer groen’ te worden. Helaas heeft dit niet tot een positieve reactie geleid, terwijl er volgens mij wel degelijk gemeenteleden zijn die enthousiast met milieuzaken bezig zijn. Graag roep ik je nogmaals op om je aan te melden. Grote deskundigheid is niet vereist. Ook niet heel veel tijd.

Meld je aan bij de scriba (scriba@pkn-uithoorn.nl).

Tymen van der Ploeg

Uit de kerkenraadsvergadering

van 24 april

De jaarrekening van de diaconie laat iets lagere inkomsten zien, maar er komt relatief veel geld binnen. De uitgaven aan de verschillende doelen waren globaal gelijk aan het jaar ervoor.
De jaarrekening van het college van kerkrentmeesters zag er ook niet zorgwekkend uit. Weliswaar zijn er wat minder inkomsten uit vrijwillige bijdragen door het teruglopend aantal gemeenteleden, daar staan extra inkomsten door twee legaten en de verkoop van de woning aan de De Visserlaan.
De kerkenraad is akkoord met beide jaarrekeningen. De jaarrekeningen zullen in de gemeentevergadering op zondag 16 juni aan de gemeenteleden worden gepresenteerd.

Op de eerste kerkenraadsvergadering na Pasen wordt op de kerkenraad ook altijd de paascyclus geëvalueerd. In het algemeen werden het waardevolle en inspirerende diensten gevonden die de betekenis van de verschillende dagen goed lieten uitkomen. Er zijn wat verbeterpunten genoemd, waarmee volgend jaar rekening kan worden gehouden. Ook de Commissie Eredienst zal zich daarover buigen.

Op ons verzoek kwam een drietal vertegenwoordigers van de Preek van de Leek-werkgroep bij ons op bezoek om wederzijds kennis te maken en om te kijken of alles naar wens liep. Het was een plezierige en nuttige ontmoeting. Het loopt goed bij Preek van de Leek; wel is meer coördinatie bij de planning van de data wenselijk. Ook kan men nog enkele vrijwilligers gebruiken.

Door de werkgroep inrichting is een plan gemaakt voor de eerste stappen voor de verbetering van de inrichting van De Schutse. Het gaat voorlopig om beperkte stappen (betreffende kamerschermen, aandachtswand, verlichting met behoud van de bestaande frames). De uitgaven blijven binnen het begrote budget van € 15.000. De werkgroep doet zoveel mogelijk zaken zelf, waar nodig geadviseerd door de binnenhuisarchitecte Daphne van der Knijff. Zodra er voorstellen komen voor grotere uitgaven in dit verband wordt contact gezocht met de kerkrentmeesters en met de kerkenraad. De kerkenraad gaat graag akkoord met deze voorzichtige aanpak.

De kerkenraad bespreekt een brief van een gemeentelid. Ondanks haar waardering van de diensten in hun algemeenheid, had zij moeite met bepaalde aspecten van de liturgie. De kerkenraad is blij met de brief die heel evenwichtig is. Vrijwel alle kerkenraadsleden kunnen meevoelen met de door haar genoemde punten. Wij zullen er met de commissie eredienst over spreken.

Besloten wordt op verzoek van een kerkenraadslid om voortaan aan de biddag van gewas en arbeid (dit is altijd de tweede woensdag van maart) op de zondag erna meer aandacht te besteden dan op dit moment gebeurt. Hetzelfde geldt voor de dankdag voor gewas en arbeid op de zondag na de eerste woensdag van november.

We worden geïnformeerd door de kerkrentmeesters dat het besluit van de burgerlijke gemeente Uithoorn inzake de Thamerkerk pas eind juni zal worden genomen. Wanneer dit positief is, kan de overdracht aan de beoogde koper plaatsvinden.

Tymen van der Ploeg