Uit de Kerkenraad

Veel gelezen jaarrekeningen, privacywetgeving, Thamerkerk


Nieuwe voorzitter

Bedankt Marianne, succes Tymen!

Marianne Mak moest helaas na twee jaren haar ambt als voorzitter van de kerkenraad vanwege persoonlijke omstandigheden neerleggen.

De kerkenraad heeft uit haar midden een nieuwe voorzitter gekozen, namelijk Tymen van der Ploeg. Tymen is ouderling en als zodanig lid van de kerkenraad. Hij neemt het voorzitterschap over gedurende de resterende twee jaar van zijn ambtstermijn.

De kerkenraad is verheugd dat Tymen bereid is het voorzitterschap op zich te nemen en kijkt uit naar de samenwerking. We wensen hem een mooie tijd toe.

Namens de kerkenraad, Joke Bos, scriba