Uithoorn voor Elkaar

Financieel Café

Zoals u in de wekelijkse huis-aan huis bladen hebt kunnen lezen zijn er in Uithoorn de laatste tijd verschillende initiatieven ontplooid ten behoeve van bewoners van Uithoorn, met name onder de vlag ‘Uithoorn voor Elkaar’.
Als diaconie willen we u graag wijzen op een onlangs gestart initiatief: Het Financieel Café.
Onze ervaring is dat het heel moeilijk is om op dit gebied iemand te vinden die je verder kan helpen. Het gaat ook vaak over problemen waar je niet zo makkelijk over praat.
Voor alle vragen over geldzaken en administratie kun je gratis in het Financieel Café terecht, enkele voorbeelden:

  • Budgetadvies
  • Het invullen van formulieren
  • Het bellen met een instantie
  • Informatie, advies en aanvraag inkomensvoorzieningen
  • Het ordenen van je administratie
  • Informatie en advies bij schulden
  • Doorverwijzen naar de juiste instantie

Er worden geen gegevens vastgelegd; je privacy is dus gewaarborgd.
Elke dinsdag van 8.30 tot 11.00 uur, Gezondheidscentrum Waterlinie, Koningin Maximalaan 30. Melden bij loket van Uithoorn voor Elkaar, daar helpen ze u verder.
De folder van het Financieel Café en de krant van Uithoorn voor Elkaar kunt u vinden op de standaard in de hal van de kerk.
Namens de diaconie,
Rietje Rustema