Uitvaart

Kosten uitvaart vanuit kerk De Schutse

Kerkenraad en kerkrentmeesters hebben het moeilijke besluit genomen, om voor een uitvaart vanuit De Schutse een bijdrage te vragen. Dit om een deel van de onkosten te dekken. Kosten voor de predikant worden principieel niet doorberekend aan onze kerkleden.

Financiën kunnen nooit reden zijn om geen kerkelijke uitvaart te krijgen. Als de kosten een probleem zijn, dan wordt dat opgelost. Afgesproken wordt om het besluit over een jaar te evalueren.

Vragen? Mail ze gerust.

w.biesheuvel@pkn-uithoorn.nl

 

Lees de tarieven in Uitvaartkosten-DeSchutse2023.pdf


Dood… en dan?

Twee gespreksavonden en excursie