Vakantiebureau

22 mrt

Collecte voor Hetvakantiebureau.nl

Persoonlijk vind ik het nog steeds een rare naam, maar bovenstaande klopt. Hetvakantiebureau.nl organiseert per jaar ruim 70 vakantieweken voor senioren. Mensen die om wat voor reden dan ook niet meer zelfstandig op vakantie kunnen of willen, kunnen er terecht. De vakantieweken worden begeleid door getrainde vrijwilligers en door gekwalificeerde zorgmedewerkers. Vanwege de protestants-christelijke signatuur is er in alle weken ook een pastor aanwezig, die op zondagochtend een kerkdienst leidt, maaltijdopeningen en – sluitingen verzorgt, en beschikbaar is voor persoonlijke gesprekken. Naast deze ‘reguliere’ weken zijn er in samenwerking met RCN-vakanties bungalows beschikbaar voor gezinnen die leven van een minimuminkomen. In december is er sinds een aantal jaren een gratis midweek voor senioren.

Zelf ga ik al een aantal jaren als pastor mee, ik beleef deze weken altijd als bijzonder. Er heerst een goede sfeer, mensen hebben echt een week vakantie. Eerder heb ik al wat uitgebreider in Op Weg geschreven, deze keer houd ik het kort. Op 22 maart wordt er in het hele land gecollecteerd voor het werk van Hetvakantiebureau.nl. U begrijpt dat die van harte bij u wordt aanbevolen. Mocht u nog iets meer informatie willen hebben: op de lectuurstandaard in de hal liggen nog enkele vakantiegidsen, u kunt op de website van Hetvakantiebureau.nl kijken en ik ben ook altijd bereid om meer te vertellen.

Het kan best

Als kosten of vervoer een probleem zijn, denk dan niet: ‘ik ga maar niet.’ Neem contact op met diaken Mieneke Schotanus (523336). Er kan altijd gezocht worden naar een oplossing.

Hartelijke groet,
Trudy Joosse-Ridder
tel 564519