Vakantiebureau

Vakantie, ook voor u!

Sinds een paar jaar ga ik als vrijwilliger mee met het Vakantiebureau. Het Vakantiebureau organiseert jaarlijks 70 vakantieweken voor mensen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen, omdat ze zorg nodig hebben, maar ook voor senioren die geen of weinig zorg nodig hebben! Aparte weken worden georganiseerd voor mensen die een thuiswonende partner met dementie hebben.

Alle vakantieweken worden geleid door vrijwilligers met diverse achtergronden, zo zijn er in elke week altijd gediplomeerde verpleegkundigen aanwezig. Wanneer u zich aanmeldt, worden er allerlei gegevens van u gevraagd en bij onduidelijkheden wordt u gebeld. Op deze manier kan goed worden ingeschat welke zorg in een bepaalde week geboden moet worden. Als dat goed is geregeld, dat is het altijd, kunnen gasten een heerlijke vakantieweek tegemoet zien.

Mijn ervaring is dat het gezellige weken zijn; er wordt volop gepraat, gelachen, ook weleens gehuild, gezongen, gepuzzeld. Er kunnen spelletjes gedaan worden. Er is een aantal keer een optreden, bijvoorbeeld een koffieconcert, er worden uitjes georganiseerd. In de meeste huizen zijn zogenaamde duofietsen, zodat er gefietst kan worden. Kortom, het is echt vakantie! U kunt ook een week varen op hospitaalschip Prins Willem Alexander.

Op zondagochtend is er altijd een kerkdienst, de pastor verzorgt ook maaltijdopeningen en/of -sluitingen. Ook is zij of hij beschikbaar als u ergens over wilt praten.

Mocht u belangstelling hebben of u afvragen of dit wel iets voor u is: u kunt het mij altijd vragen. Ook is het handig om op de website van www.hetvakantiebureau.nl te kijken. Achterin de kerk liggen enkele brochures met alle vakantieweken voor 2019. Hierin zitten ook aanmeldingsformulieren.

Als de kosten of het vervoer voor u een probleem zijn, denk dan niet: ‘dan ga ik maar niet’, maar neem contact op met diaken Mieneke Schotanus (523336). Er kan altijd gezocht worden naar een oplossing.

Hartelijke groet, Trudy Joosse-Ridder (564519)