Van God gesproken

Van God gesproken

Opstellen over bijbelse theologie aangeboden aan Joep Dubbink

ACEBT.SS 19, Amsterdam: SHA 2023
Het boek (385 pagina’s) is voor € 34,50 (incl. verzendkosten) te verkrijgen op societashebraica.nl

Lees het Woord vooraf als PDF
Nico Riemersma, Klaas Spronk, Gerben Westra, Piet van Midden

Deze feestbundel is uitgegeven in de Supplement Series van de serie Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities in opdracht van de Societas Hebraica Amstelodamensis.


Ds. Joep Dubbink in het zonnetje gezet

In juni is ds. Joep Dubbink 65 geworden. Gelukkig is dat tegenwoordig niet meer de leeftijd waarop je op pensioen gaat. We kunnen nog twee jaar van hem genieten als onze voorganger. Joep is niet alleen predikant, maar ook bijzonder hoogleraar Bijbelse theologie aan de VU, namens de Dirk Monshouwerstichting. Deze leerstoel bekleedt hij al zeventien jaar. Eigenlijk zou die aanstelling aflopen, maar deze is met twee jaar verlengd.

Toch wilde de stichting Joep graag feliciteren met zijn 65ste verjaardag en als blijk van vriendschap en gebaar van dank hem een feestbundel aanbieden. Tweeëndertig collega’s uit kerk en academie, waaronder oud-studenten (zoals Jesse de Bruin), hebben een bijdrage geschreven voor deze feestbundel met als titel Van God gesproken: Opstellen over Bijbelse theologie, aangeboden aan Joep Dubbink. De auteurs was gevraagd om naar de rol van God te kijken in een Bijbelboek of Bijbelverhaal dat hen dierbaar is.

In een feestelijke bijeenkomst in De Schutse werd Joep toegesproken door ds. Sibilla Verhagen en door drie samenstellers van de bundel. Dit waren prof.dr. Klaas Spronk, hoogleraar Oude Testament aan de PthU in Amsterdam, ds. Gerben Westra, voorzitter van de Dirk Monshouwerstichting en dr. Nico Riemersma, lid van het bestuur van de Stichting. Een fijne, bijzondere middag. Ook vanuit onze gemeente feliciteren wij Joep van harte met deze feestbundel en met zijn verjaardag!
Liesbeth Geudeke