Veertigdagentijd

Veertigdagentijd

40 dagen van Aswoensdag tot Pasen

Collectes

Liturgisch bloemschikken

Elke zondag kindernevendienst

Palmpasen

Kerkdiensten

Kijk de kerkMeditatief moment

 Dinsdag 12 april 19.15-19.45 uur ben je van harte welkom bij de aandachtswand voor een meditatief moment. (Laatste alweer!) We zijn met elkaar stil, maar zingen ook enkele liederen. We overpeinzen een bijbeltekst. Elke week één van de zogenaamde Ik ben-woorden van Jezus, uit het Johannesevangelie. Iedereen is welkom, opgave is niet nodig. Sluit gewoon in stilte aan, achterin de kerkzaal. KijkdeKerk

Paasprojectkoor

We kunnen weer vrijuit zingen. Voor het Paasfeest is er een projectkoortje en om wat liederen instuderen voor in de Paasdienst. De laatste repetitie is op woensdagavond 13 april. We repeteren van 19.00 tot 20.00 uur in De Schutse. Nooit eerder meegezongen? Aarzel niet, zing mee! Graag even een mailtje naar guustastoll@gmail.com
Guusta Mathlener-Stoll

Vlaggenlijn vullen

In Op Weg stond een stukje voor de jeugd over de komende veertigdagentijd. Het onderste stukje was echter bedoeld voor iedereen! We gaan tijdens de veertigdagentijd een vlaggenlijn ophangen in de kerk. Elke week komt er een vlag bij waarop het verhaal uit Kind op Zondag staat. Het zou heel leuk zijn als de vlaggenlijn ook gevuld wordt door de hele gemeente. Je kan een spreuk, een foto, een tekening of iets dergelijks op een vlag schrijven of plakken met wat je belangrijk vindt om te delen op weg naar Pasen. Wat inspireert je? Wat zijn voor jou tekenen van hoop en verwachting? We hopen van harte dat je meedoet! Mieke van Amerom