Veertigdagentijd

Veertigdagentijd

40 dagen van Aswoensdag tot Witte Donderdag voor Pasen

 

Pasen - het lege grafStille Zaterdag paasevangelieKerkdiensten in de Goede Week voor Pasen

Narcissen corsages maken

Collectes spaaractie Moldavië

Projectkoor voor de Paaswake

Paastuintje

Palmpasen