Veertigdagentijd

40 dagen van Aswoensdag tot Witte Donderdag voor Pasen

Lees meer bij Pasen