Veertigdagentijd

Meditatieve momenten in de veertigdagentijd

Net als voorgaande jaren worden er in de 40-dagentijd meditatieve momenten georganiseerd. Korte bijeenkomsten waarin we vooral stil hopen te worden, waar we de hectiek van alledag wat achter ons kunnen laten en ons op deze manier bezinnen op wat ons gaande houdt, of juist wat ons staande houdt. Tot aan Pasen zijn er nog 2, te weten op 9 en 16 april.

Wat kunt u verwachten? Een tekst, muziek, natuurlijk stilte, een gebed. De bijeenkomsten worden gehouden op de dinsdagen in de veertigdagentijd van 19.15 tot 19.45 uur in de kerkzaal van De Schutse.

Liesbeth Geudeke en Trudy Joosse

40 dagentijd voor Pasen

Hongerdoek >