Veertigdagentijd

Veertigdagentijd

40 dagen van Aswoensdag tot Witte Donderdag voor Pasen

Elke dinsdag Gericht moment bij de Aandachtswand

Palmpasen

Paaseieren maken

Narcissen corsages maken

Kerkdiensten

Collectes, spaaractie Moldavië

Elke zondag kindernevendienst

Projectkoor Pasen