Veertigdagentijd

Veertigdagentijd

Zondag

In de Veertigdagentijd naar Pasen trekken we op met Mozes. We volgen hem en het volk Israël op hun weg naar vrijheid. We lezen in Exodus – boek van uittocht, woestijn, gaan met God

Op weg naar vrijheid

Deze weken gaan we samen met Mozes mee op weg naar het land van belofte. In het geloof dat het anders kan en dat leven in vrijheid kan bestaan. Ga je met ons mee?

In de Veertigdagentijd naar Pasen lezen we in de kerk en in de kindernevendienst over Mozes, uit het boek Exodus. Het verhaal over de bevrijdende uittocht uit Egypte, op weg naar het beloofde land.

In het verhaal van Mozes bij de brandende braamstruik vertelt God hoe hij heet, zijn naam ‘Ik ben er’. Een naam die ook voor ons geldt, want nog altijd ervaren mensen God als degene die bij ons is, ook in moeilijke situaties. God is degene die je moed geeft om op te staan tegen onderdrukking en onvrijheid, in welke vorm dan ook.

 

GEANNULEERD

Geen stiltemomenten

Beleef stilte.

Net als afgelopen jaren organiseert Kijk de Kerk in De Schutse wekelijks een stiltemoment, gedurende de zes weken van de 40-dagen-tijd. Dit stiltemoment vindt steeds plaats in de stiltehoek achter in de kerkzaal, op dinsdagavond, van 19.15 tot 19.45 uur. Gepland op dinsdag 3, 10, 17, 24 en 31 maart en 7 april. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Incidenteel of regelmatig?

Alles is goed.

Kijk de Kerk, Liesbeth Geudeke en Henriëtte Wezelman

Sobere maaltijd

Meditatie uit kerkblad Op Weg