Veertigdagentijd

40 dagen van Aswoensdag tot Witte Donderdag voor Pasen

Wat goed dat jij er bent!

zondagmorgen in de kindernevendienst

Gezamenlijk stil
dinsdagavond

Palmpasen
23-24 mrt

Pasen - het lege grafStille Zaterdag paasevangelie

Kerkdiensten in de Goede Week voor Pasen

Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Eerste Paasdag
28-31 maart informatie volgt bij Kerkdienst