Veilig in de kerk

Veilige gemeente

Grensoverschrijdend gedrag (al dan niet seksueel), misbruik van macht en vertrouwen… Helaas in alle lagen van de samenleving en in vele sectoren actueel. Ook in de kerk. Er lijkt wel meer bewustzijn te komen van het belang van een veilige (werk)omgeving. Daarbij hoort een laagdrempelige mogelijkheid om over dit onderwerp te praten.

De Protestantse Kerk in Nederland is hiermee al jaren bezig. Ds. Sophie Bloemert richt zich voor de landelijke kerk op het thema veilige gemeente. Zij heeft regelmatig contact met gemeenten die sociale veiligheid op de agenda willen zetten, zoals ook de PG Uithoorn. Daarnaast is ze coördinator van het meldpunt SMPR.nl (Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties), een samenwerkingsverband van negen kerkgemeen-schappen waaronder de PKN.

Sophie leidt dit kwetsbare onderwerp in, geeft praktische handreikingen en gaat met ons in gesprek over vragen als:

  • Waaraan moeten we denken bij grensoverschrijdend gedrag?
  • Hoe zit het eigenlijk met macht in de kerk?
  • Wat kun je doen als het je overkomt of als anderen je erover vertellen?
  • Hoe kunnen we in de gemeente werken aan bewustwording en preventie?

Deze avond is een goede gelegenheid om meer over dit onderwerp te weten te komen. Het gaat nu niet specifiek om het delen van mogelijke eigen verdrietige ervaringen. Er samen over in gesprek zijn is belangrijk. Want zo kan worden gewerkt aan een sfeer die voldoende veilig en open is om ervaringen te delen als het nodig is.

Dinsdag 7 maart 2023 kwam Sophie hierover spreken bij Bezinning en Verdieping

Sophie Bloemert
s.bloemert@protestantsekerk.nl