Veilig in de kerk

Vertrouwenspersonen

In Uithoorn heeft de kerkenraad Jeannette Voskamp aangesteld als vertrouwenspersoon, voor preventie van alle vormen van machtsmisbruik binnen pastorale of andere relaties vanuit de kerk. Iedereen kan bij haar terecht voor een luisterend oor en advies.

Om bewustwording te stimuleren, gaat Jeannette in gesprek met de jeugdleiding en met jongeren en kinderen zelf, met ieder met een pastorale taak (inclusief contactpersonen) en de kerkenraad. Via Bezinning en Verdieping wordt ook met andere gemeenteleden gesproken. In het najaar wordt gestart met het opstellen van gedragscodes.

Je kunt terecht bij vijf vertrouwenspersonen in de Ring Hoofddorp. Zij hebben onderling contact en kunnen naar elkaar verwijzen. Ze worden getraind en gesteund door de landelijke commissie Veilige Kerk (SMPR.nl).


Veiligekerk.nl geeft een overzicht van vijf kerkelijke meldpunten: