Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen in de Ring Hoofddorp 

Een veilige kerk

Een veilige omgeving, je veilig voelen… het zijn veelgehoorde opmerkingen, in relatie tot grensoverschrijdend gedrag, die ons de laatste jaren via diverse mediakanalen bereiken. Maar, is het een onderwerp dat alleen elders en buiten onze (directe) omgeving plaatsvindt of ligt dit toch iets genuanceerder? Want hoe zorg je ervoor dat ook de kerk een plek is waar iedereen zich veilig voelt? Natuurlijk wil je iedereen vertrouwen, zeker binnen een kerk, maar we weten dat het soms ook niet goed kan gaan. Dat er soms misbruik gemaakt wordt van dat vertrouwen, dat bejegening naar elkaar beter of anders had gekund. Of dat niet iedereen, ongeacht etniciteit, seksuele geaardheid, geloofsachtergrond, zich welkom voelt. Belangrijk is dat je óók binnen de kerk, je grens mag aangeven wat voor jou goed of niet goed voelt.  

Ook de Protestantse kerk in Uithoorn neemt haar verantwoordelijkheid en heeft door het aanstellen van een vertrouwenspersoon gezorgd voor een vangnet waar gemeenteleden terecht kunnen met hun vragen, vermoedens en meldingen aangaande grensoverschrijdend gedrag. Met zaken waarvoor ze niet naar een ambtsdrager willen gaan en waar, in alle vertrouwelijkheid, het gemeentelid zijn/haar casus bespreekbaar kan maken. 

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor aan degene die met verhalen, vragen of meldingen bij hem of haar komt, adviseert over eventueel te nemen stappen en ondersteunt de persoon daarbij. 

Binnen de Ring Hoofddorp (gebied Haarlemmermeer, Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn) zijn vijf vertrouwenspersonen actief. Het gemeentelid dat contact wenst met een vertrouwenspersoon is vrij om zelf te bepalen wie hij/zij benadert. Het kan de vertrouwenspersoon uit eigen of omliggende gemeente zijn maar het kan ook een vertrouwenspersoon zijn ‘met meer afstand’ tot de eigen gemeente. 

Voor alle kerken is het belangrijk dat, wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, er een plek wordt geboden om dit vertrouwelijk bespreekbaar te maken. 

Vertrouwenspersonen Ring Hoofddorp

Uithoorn
Jeannette Voskamp-Salomons 06-12135317 
vertrouwenspersoon@pkn-uithoorn.nl 

Aalsmeer Oost en Aalsmeer Dorp
Cora van Dillewijn 06-81153743
Henk Boor 06-81153744

Hoofddorp
Annet Bootsman 06-46806972 
vertrouwenspersoon@pghoofddorp.nl 

Badhoevedorp
Epie Boven 020-6592685