Vervanging

uit kerkblad Op Weg

Een late roeping …

‘De jonge Samuël diende dus de HEER, onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien.’

Zo begint één van mijn lievelingsverhalen uit de Bijbel. ‘De roeping van Samuël’ staat er boven in de NBG vertaling. En zo zou je het verhaal kunnen lezen. Als een verslag over hoe het allemaal begon met de hoofdpersoon uit dit boek. Maar ik denk dat je het verhaal daarmee tekort doet. Het gaat niet alleen over de jonge Samuël. De oude Eli is minstens zo belangrijk. Ook hij wordt geroepen. Er wordt een beroep op hem gedaan om zijn rol (weer) op te pakken. Zelf bijna blind, moet hij de nieuwe generatie leren kijken of ‘ergens al een nieuwe wereld daagt’…  Wat ik er mooi aan vind, is dat zij elkaar nodig hebben om de Eeuwige te horen.

De Kerkenraad vroeg mij of ik Florisca wilde vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. De vraag kwam op het moment dat ik net mijn dienstverband bij Amstelring had opgezegd. Ik heb van harte ‘ja’ gezegd. Meer dan dertig jaar was ik dominee in zorginstellingen. Verbonden aan uw gemeente heb ik de laatste acht jaar in Het Hoge Heem, Floriande (in Hoofddorp) en Rozenholm (Aalsmeer) geestelijke zorg geboden. Nog nooit echter heb ik ervaren hoe het is om binnen de kerk te werken. Een nieuwe uitdaging dus. Of een late roeping … Ik verheug me op deze nieuwe rol, maar nog meer op ontmoetingen waarbij wij elkaar kunnen helpen het Woord te verstaan.

Van 25 januari tot en met 19 mei ben ik anderhalve dag per week voor uw gemeente beschikbaar. Florisca heeft mij wegwijs gemaakt en een aantal van haar taken overgedragen. In samenspraak met Joep zal het verdere werk worden verdeeld. U kunt mij per email (c.houtkoop@pkn-uithoorn.nl) of telefonisch (06-28120617) bereiken.

Op zondag 10 februari mag ik voorgaan in De Schutse. Tijdens die dienst zal ik officieel afscheid van u nemen als beroepende gemeente voor mijn werk bij Amstelring. Tegelijkertijd kunnen we op deze zondag de start van onze nieuwe verbintenis met elkaar markeren.

Alle lezingen die zondag, gaan over mensen die zich geroepen weten. De profeet Jesaja vertelt dat hij allesbehalve geschikt was om het woord, namens de Eeuwige, te voeren.  En als je hoort wát hij moet gaan zeggen, dan benijd je hem niet. Datzelfde geldt voor Esther. Het beroep dat op haar gedaan wordt, is letterlijk levensgevaarlijk. En vissers van mensen worden, zoals Jezus tegen Simon Petrus zegt, klinkt best mooi, maar hoe doe je dat? Is dat een niet veel te grote opdracht voor een mens?

ds Caro Houtkoop  

ds. Florisca van Willegen

ds. Florisca van Willegen bevallen van een zoon

Vanwege mijn zwangerschapsverlof ben ik afwezig tot en met eind mei – begin juni. Tijdens deze periode zal ik vervangen worden door ds. Caro Houtkoop. Voor een aantal van u is zij al zeer bekend en anders zult u haar vast leren kennen. Voor pastorale zaken kunt u contact met haar opnemen via: c.houtkoop@pkn-uithoorn.nl, tel. 06-28120617. Ik wens u alle goeds en hoop u in juni weer te zien.

ds Florisca van Willegen