Voorlezers

Voorlezers gevraagd

In sommige kerken wordt wekelijks een schriftlezing niet door de voorganger maar door anderen gedaan. Dat heeft een aantal voordelen:

  • De kerkdienst wordt minder een zaak van één vrouw of man.
  • Wisseling van stemmen kan prettig zijn voor de luisteraar.
  • Zo wordt duidelijker dat de Bijbel een boek voor iedereen is, niet alleen te openen door ‘bevoegden’.

In onze kerkdiensten gebeurt dat lezen door gemeenteleden ook wel, maar een beetje willekeurig: bij bijzondere diensten of als het zo uitkomt. De Commissie Eredienst wil dat graag iets serieuzer aanpakken en een groepje ‘lectoren’, voorlezers, vormen.

Verstaanbaarheid en een prettige stem zijn daarvoor natuurlijk een vereiste. Sommige mensen zijn wat dat betreft natuurtalenten, anderen kunnen het leren met wat tips en sommige stemmen zijn wat minder geschikt. Het idee is om eerst een groepje te vormen en eens samen een avond te oefenen, naar elkaar te luisteren en elkaars voordracht te verbeteren. Uiteindelijk komt daar dan een lijstje vaste lectoren uit. Afhankelijk van aantal en wensen kijken we of er elke week of bijvoorbeeld om de week een lezing door een lector kan worden gedaan.

Het gaat om een lichte taak: geen vergaderingen, maar een paar keer per jaar een Bijbelgedeelte voorbereiden en voorlezen. Als dit u iets lijkt, meldt u aan bij ondergetekende. Het kan ook zijn dat u wordt benaderd om mee te doen, omdat u het wel vaker deed of omdat uw stem veelbelovend is. Het is allemaal nog in een beginstadium, we gaan zien hoe het loopt.

Ds. Joep Dubbink