Vrijwilligersavond

Vrijwilligersavond
voor iedereen die iets in onze gemeente …
doet …
ooit heeft gedaan … 
(misschien) van plan is te gaan doen!

Kees Posthumus, theatermaker
op 8 juni in De Schutse

Onze gemeente zou niet kunnen bestaan zonder al die mensen die zich, ieder op zijn/haar eigen manier, inzetten om met elkaar deze levende en levendige gemeenschap van Christus te zijn. De kerkenraad is zich dat zeer bewust en wil haar waardering uitspreken door iedereen die zich op wat voor manier dan ook voor de gemeente inzet, uit te nodigen op 8 juni.

Kees Posthumus komt dan samen met Henk van Glabbeek een muzikale en actuele hervertelling presenteren van het Bijbelboek Esther. Het verhaal over Esther speelt in het huidige Iran. Kees vertelt, Henk speelt Perzische instrumenten, zoals de tar, de sitar en de duduk. We zijn heel blij dat we deze druk bezette professionele artiesten naar Uithoorn hebben weten te halen.

Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:

  • vanaf 19.45 uur is de inloop met koffie/thee en iets lekkers in de ontmoetingsruimte.
  • Om 20.15 uur verhuizen we naar de kerkzaal en is er een welkomstwoord.
  • Om 20.30 uur begint de voorstelling ‘Esther’, duur ongeveer een uur.
  • Om 21.30 uur is er gelegenheid voor ontmoeting en een hapje en een drankje.

Om in te kunnen schatten hoeveel mensen wij kunnen verwachten, stellen wij het op prijs als u zich aanmeldt via een van de inschrijflijsten die bij de ingang van de kerkzaal op de tafels liggen. Als u vervoer nodig hebt kunt u dat hierop aangeven. ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd’, dan wordt het vast een ware uitsmijter van het seizoen!

Het organisatiecomité,
Johan Burger, Tymen van der Ploeg, Rietje Rustema, Gerie van Schaik