Waar geleefd wordt, wordt geleden

Waar geleefd wordt, wordt geleden…

Woensdag 2 maart 2022

Heeft het lijden zin of is het op zichzelf zinloos en kan je het alleen betekenis geven? Moeten we leren leven met het lijden of misschien wel het leven leren door het lijden? En waar komt het lijden vandaan? Is het toeval of lotsbestemming?

In de jaren tachtig schreef een Amerikaanse rabbijn Harold Kushner het boek Als het kwaad goede mensen treft. Kushner beweerde dat de Eeuwige het lijden niet wil maar mee-lijdt. Toen was dat een revolutionaire gedachte. Het boek werd een bestseller. Sindsdien houden meer psychiaters dan theologen zich bezig met de vraag naar de zin van het lijden. Zo zegt de Belgische psychiater Dirk de Wachter dat onze westerse samenleving de illusie creëert dat er geen lijden is. En dat is niet goed, want mensen verdragen daardoor de ongemakken van het leven niet meer. Victor Frankl, ook psychiater en daarnaast overlevende van Auschwitz was nog stelliger: ‘Indien het leven zinvol is, dan moet ook lijden, per definitie, zinvol zijn. Lijden vormt een onuitwisbaar deel van het leven, evenals het noodlot en de dood…’

Het is geen makkelijk onderwerp. Maar moeten we niet juist in de kerk en vanuit het geloof weer een bijdrage proberen te leveren aan de discussie over de zin van het lijden?

ds. Caro Houtkoop

Bezinning en Verdieping