Bezinning en Verdieping

Blokhuis over Een seculiere tijd

Op 12 december 2023 was de tweede bijeenkomst met Peter Blokhuis over de seculiere tijd (Charles Taylor) en ‘wat geloven moeilijk maakt’. Op 7 november hadden we een bijzonder boeiende bijeenkomst met Peter Blokhuis over de visie van Charles Taylor op de –ontwikkeling naar de seculiere tijd waarin we leven. Het was echter nog niet af. Met name het gesprek over ‘wat geloven moeilijk maakt’ was nog niet op gang gekomen. Op verzoek van de deelnemers staat daarom een tweede avond met Peter Blokhuis gepland, waarin vooral dit gesprek de nadruk krijgt.

Wat geloven moeilijk maakt

Peter Blokhuis over Een seculiere tijd

Een verkenning aan de hand van het boek Een seculiere tijd van de Canadese filosoof Charles Taylor. Hoewel dit boek al meer dan 15 jaar oud is, is het nog steeds een goede basis voor een gesprek over christelijk geloof in de hedendaagse samenleving. Volgens Taylor was het in 1500 ondenkbaar om niet in God te geloven, terwijl het nu bijzonder is om wel in God te geloven. Daarom noemt hij onze tijd een seculiere tijd, een tijd waarin mensen meer op de wereld zijn gericht dan op het transcendente, dat wat boven onze wereld uitgaat. Hoe is deze verandering ontstaan?
Taylor gaat dat na door de veranderingen in het overheersende denkpatroon in de westerse wereld te bestuderen. Ook gelovigen kunnen zich moeilijk aan dat denkpatroon onttrekken. Taylor ziet als rooms-katholiek gelovige nog wel ruimte voor het transcendente. Deelt hij die ruimte met andere christenen of is die ruimte voor anderen groter dan wel kleiner?
In de lezing en de discussie gaan we na welke stappen Taylor zet in zijn betoog met als kern de vraag in hoeverre we ons herkennen in wat volgens hem geloven moeilijk maakt.

Dr. Peter Blokhuis studeerde filosofie en kunstgeschiedenis. Hij promoveerde op een filosofisch proefschrift. Een aantal jaren was hij werkzaam als boer. Daarna werkte hij dertig jaar in het HBO als docent en opleidingsdirecteur. In zijn onderwijs besteedde hij veel aandacht aan de betekenis van het christelijk geloof voor beroepspraktijken. 

Johan Burger en Tymen van der Ploeg