Wie wil je zijn?

Bezinning en Verdieping

Wie wil je zijn?

Ds. Caro Houtkoop gaf in 2020 een inleiding in de levensvisie van Victor Frankl.

Is het mogelijk om elkaar ‘van aangezicht tot aangezicht’ te ontmoeten? We weten dat niet. Zal de mondiale gezondheidscrisis iets veranderen aan onze kijk op het leven of onszelf?

Veranderingen in ons denken beginnen vaak klein. We zien iets dat ons raakt of verbaast. Iemand stapt uit de rol die hem of haar is toebedeeld en geeft ons opeens een ander perspectief op de werkelijkheid.

Een prachtig voorbeeld daarvan is het verhaal van captain Tom. Hij woont in Engeland en is bijna honderd jaar oud als de coronacrisis toeslaat. Natuurlijk wordt ook hij geacht thuis te blijven. Hij behoort immers tot een kwetsbare groep. Een groep waar de samenleving voor zorgt. Captain Tom kiest er alleen voor om (ook) een andere rol te vervullen. Hij kan en wil iets doen en begint een sponsoractie om zorgverleners een hart onder de riem te steken.

Victor Frankl, een joodse psychiater die Auschwitz overleefde, ervoer aan den lijve wat hij nodig had om het onvoorstelbare, onmenselijke kampleven te overleven. Hij kwam tot de conclusie dat de grootste kracht van een mens zijn ‘wil tot betekenis’ is. Het gevoel dat je bent wie je wil zijn, ongeacht de omstandigheden, is van levensbelang. Op 19 november wil ik u laten kennismaken met zijn werk en hoop ik met u in gesprek te gaan over hoe het gedachtegoed van Frankl ons kan helpen in de huidige tijd.

Ds. Caro Houtkoop

Donderdag 19 november 2020 20.00 uur in De Schutse