Wij de kerk

Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT’er (lesbisch, homo, bi, transgender) of nauw bij hen betrokken. Zij vinden dat iedereen, ongeacht geaardheid, zichzelf moet kunnen zijn binnen zijn of haar kerk/gemeente. Zij willen op Wijdekerk.nl laten zien hoe LHBT-ers en andere betrokkenen hun gemeente ervaren. Om te laten zien wat het met mensen doet als ze, omdat ze homo/bi of transgender zijn, anders behandeld worden.

Wij hebben het meer over onze dromen,
dan over wat we verder in bed doen.

De Protestantse Gemeente Uithoorn staat op Wijdekerk.nl om te laten zien dat LHBT’ers bij ons welkom zijn, lid kunnen worden, gedoopt kunnen worden, belijdenis kunnen doen, Heilig Avondmaal kunnen vieren, vrijwilliger kunnen zijn, een kerkelijk ambt kunnen bekleden en zegen over hun relatie/huwelijk kunnen ontvangen. De acceptatie van LHBT’ers in onze gemeente schatten we op 95 procent.

www.wijdekerk.nl/over-wijdekerk