Wijkavond

Sectiebijeenkomsten 2020

 

Moed houden

Wijkavonden gaan NIET door

  • Veel bijeenkomsten namens onze gemeente zijn geschrapt. Dat betreft onder andere: de wijkavonden en de Praktijkschoolmaaltijd.
  • Waar van toepassing (bijvoorbeeld de wijkavonden) zal worden bekeken of deze later alsnog gehouden kunnen worden.
  • Dit om ‘sociale onthouding’ te beoefenen, en zo de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Zeker waar het ouderen betreft gaat voorzichtigheid voor alles, en een aanzienlijk deel van onze gemeenteleden behoort tot deze risicogroep.

Moed houden is dit jaar het thema van onze wijkavonden

Op tal van gebieden van ons leven is er soms aanleiding om de moed juist te verliezen. In kerkelijk verband kun je denken aan de krimp en vergrijzing van onze gemeente, die ons aan het denken zet over onze toekomst en waarin we ook in het nieuwe beleidsplan een antwoord op proberen te zoeken. Maar je kunt ook breder kijken, naar wereldwijde ontwikkelingen (klimaat, migratie) die ons raken, én veel dichter bij jezelf blijven: je eigen leven, gezondheid, ouder worden. Op al die levensterreinen is de vraag: hoe houd je moed, hoe blijf je staande, waar zit de bron voor je hoop richting de toekomst?

Meer of minder betrokken

We denken dat het goed is daar samen over te praten, als mensen die meer of juist wat minder bij onze gemeente betrokken zijn. Daarvoor is een programma samengesteld aan de hand van een Bijbelverhaal, waarvan wij denken dat het helpt om in gesprek te komen en wellicht nieuwe bronnen van moed en hoop aan te boren.

Deze wijkavond zijn GEANNULEERD

Tot horens, tot mails!
contactpersonen, pastorale medewerkers en
ouderlingen
Florisca van Willegen-Kerkvliet en ds. Joep Dubbink