Dit voorjaar was het thema Groene Kerk.

We begonnen met de vraag: Waar denk je aan bij Groene Kerk? Daarna keken we naar onze voetafdruk. Benieuwd? Wij deden de test op voetafdruktest.wwf.nl

In kleine groepjes volgde een intensief gesprek over wat je zelf al doet, wat je nog meer kunt doen of laten en wat kunnen we doen als kerk.
We sloten de bijeenkomst af met het Godly Play verhaal De Schepping door Sibilla. Het waren waardevolle bijeenkomsten!

Ontdekken hoe onze impact als mens op natuur en aarde is. Nadenken over wat we al doen en nog zouden kunnen doen, en bezinnen ons op de geloofsachtergrond. Waarom eigenlijk ook alweer, die zorg voor onze Schepping?

Natuurlijk was ook ontmoeting een belangrijk onderdeel van deze bijeenkomsten, die werden afgesloten met een drankje en een hapje.