Wijkavond

terugblik

Wijkbijeenkomsten

Dit voorjaar deden ongeveer honderd gemeenteleden mee aan vier ‘sectie’bijeen­komsten. Niet alleen daarom zijn ze succesvol! In de kerk doen we niet alles voor de aantallen, maar vooral vanwege de inhoud. Ik zie jou was het thema. Opnieuw nadenken over wat pastoraat eigenlijk is. Niet beleidsmatig, dat komt later, maar inhoudelijk. Wat is er nodig om een ander goed te ‘zien’? Hoe laat je mensen beseffen dat ze gezien worden. Hoe geef je ruimte voor hun verhaal?

Het gesprek werd gevoerd aan de hand van het naspelen van het Bijbelverhaal ‘de werkers van het elfde uur’ (Matteüs 20:1-16). Vooral het eerste deel. Waarom worden sommigen meteen uitgekozen? Waarom worden anderen over het hoofd gezien? Wat doet dat met je? Wie ‘ziet’ de ander wel? Met welke vragen toon je werkelijke belangstelling? Voelt die ander de vrijheid en de ruimte zich te laten zien?

In interactie met de toeschouwers kwam naar voren hoe lastig dat is. Hoe je je door een eerste indruk of een uiterlijke houding laat bepalen. Zou je daarvan zou leren in het pastoraat? Want we noemen alle werkelijke contacten tussen gemeenteleden pastoraat. Niet alleen het georganiseerde huisbezoek door een daarvoor aangestelde of zelfs opgeleide vrijwilliger.

Deze oefening werkte ook ter plekke. We zagen elkaar beter! De spelers zagen we een prachtige bijdrage leveren. Je zag(!) sommigen ineens op een verrassend nieuwe manier. Ze bleken onvermoede talenten te hebben. Door die oefening in kijken en luisteren liepen de tweegesprekken erna zonder moeite. Men was nauwelijks te stoppen toen het tijd was voor de afsluiting. Of was het eigenlijk wel een afsluiting? Tijdens het hapje en drankje achteraf gingen de gesprekken vaak gewoon door. Een mooie ervaring, zo hoorden we uit verschillende reacties.

Veel dank aan de spelers, die hier creatief en met inzet werk van maakten, aan de sectie-coördinatoren, de contactpersonen én de koster die de catering verzorgden, en uiteraard aan ds Caro Houtkoop voor het idee en de leiding van de bijeenkomsten.

ds Joep Dubbink

Zie je mij?!

De toekomst van pastorale zorg

Onze gemeente wordt kleiner, vrijwilligers worden ouder. Secties met contactpersonen en een coördinator werkt nu nog, maar steeds vaker komen er vacatures. Hoe moet dat verder? Hoe krijgt pastorale zorg in de komende jaren het best vorm? Misschien anders dan nu, met behoud van het goede.

Je kunt over pastoraat lezen in ABCD van pastoraat – Aandacht, Betrokkenheid, in Christus, en Duurzaam. Het is goed na te denken over wat pastorale zorg eigenlijk is. De woorden ‘omzien naar elkaar’ helpen ons in de goede richting, maar er is nog veel meer over te zeggen. ‘Elkaar zien, echt zien.

Elkaar zien, hoe doe je dat precies?

En wie doet dat? Wat heb je nodig? Wat kun je een ander bieden? Kun je dat zomaar vanzelf of valt er ook iets aan te leren? Zijn er dingen waar je bij moet denken? Is het eenrichtingverkeer of ook wederkerig? Praat erover, oefen die aandacht voor elkaar. Doe mee. Dat is verrijkend voor de hele gemeente en ook voor jezelf.

Wijkbijeenkomst – meedoen of kijken

‘Elkaar zien’ – daarvoor is een verrassende werkvorm bedacht, heel interactief. Je mag zelf meedoen – mag, niks hoeft. Je mag ook toeschouwer zijn en blijven. Het gaat óók om ontmoeting en het goed hebben met elkaar. Er is koffie en thee. Een hapje en drankje na afloop. Wie heeft daar geen twee uurtjes voor over?