Er is meer – volg onze links


Kerk in Uithoorn

Protestantse Gemeente te Uithoorn
www.pkn-uithoorn.nl

KerkCafé
pkn-uithoorn.nl/kerkcafe

Preek van de Leek
pkn-uithoorn.nl/preekvandeleek

Zaalverhuur De Schutse
(De Thamerkerk is verkocht)

R.K. Parochie St. Jans Geboorte – De Kwakel
rkparochiedekwakel.nl

R.K. Parochie Emmaüs, De Burght
emmaus-uithoorn.nl

Evangelische Christen Gemeenschap
ecguithoorn.nl


Actief in Uithoorn

Gemeente Uithoorn
uithoorn.nl met Hulp aan Oekraïners

Vluchtelingenwerk – Uithoorn
vluchtelingenwerk.nl

Voedselbank Uithoorn en De Kwakel
voedselbankuithoorn.nl

Uithoorn voor elkaar
uithoornvoorelkaar.nu

Help ons Helpen 0297
helponshelpen0297.nl

Urgente Noden Uithoorn
urgentenodenuithoorn.nl

Buurtgezinnen – Uithoorn
buurtgezinnen.nl

Amnesty International – Uithoorn
uithoorn.amnesty.nl

Dorothy gemeenschap
dorothygemeenschap.nl

Ons Tweede Thuis – JIJ&IK
onstweedethuis.nl

ThamerThuis hospice in De Kwakel
thamerthuis.nl

Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn – SCAU
scau.nl

C.O.V. Amicitia Uithoorn
amicitia-uithoorn.nl

Koor United
koor-United.nl

Bibliotheek Amstelland
debibliotheekamstelland.nl

Ceres Kringloopcentrum
ceres-kringloop.nl

Repair Cafe Uithoorn
sites.google.com/site/repairuithoorn

Radio Rick FM
rickfm.nl


Kerk in Nederland

Protestantse Kerk in Nederland
protestantsekerk.nl

Kerk in Actie
kerkinactie.nl

Wij de kerk
wijdekerk.nl

Wij staan vermeld op wijdekerk.nl

Knooppunt Kerken en Armoede
knooppuntkerkenenarmoede.nl

Micha Nederland
michanederland.nl

Protestantse Gemeente PERKI Nederland
jemaatprotestanperki.nl

Charismatische Werkgemeenschap Nederland
cwn-cwj.nl

Veiligekerk.nl geeft een overzicht van vijf kerkelijke meldpunten:


Verder

PAX van Interkerkelijk Vredesberaad en Pax Christi
paxvoorvrede.nl

I AM Inclusive & Affirming Ministries
iam.org.za

Stichting Bijzonder Pastoraat Kaapstad
ANBI gegevens


Bijbel lezen

Nieuwe Bijbel Vertaling 2021
debijbel.nl/bijbel/NBV21

Bijbel in Gewone Taal
debijbel.nl/bijbel/BGT

Nieuwe Bijbel Vertaling 2004
bijbel.eo.nl

Meer Bijbelvertalingen
debijbel.nl bijbelvertalingen


Verder lezen

Elisbethbode
elisabethmagazine.nl

Open deur
open-deur.nl

Theologie Voor Geïnteresseerden
tvg-amsterdam.nl

website en huisstijl ontwerp door Dickhoff Design

www.dickhoffdesign.com

Leuk als je reageert op onze website!
webmaster Co Walinga
c.walinga@pkn-uithoorn.nl