zwo

Collecte Werelddiaconaat

19 jan

Collecte Jeanette Noëlhuis

Het Jeanette Noëlhuis is een onderdeel van de wereldwijde Catholic Worker beweging, ontstaan in de jaren dertig in Amerika. Een beweging met veel huizen van gastvrijheid waar de allerarmste en gemarginaliseerde een onderdak kunnen vinden. Jeanette Noël (1916-2006) was één van de initiatiefneemsters. Het Jeanette Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost. Hun levensstijl is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere samenleving. De leefgemeenschap bestaat uit ongeveer tien vaste leden en hebben een opvang gerealiseerd voor ongeveer veertien niet-gedocumenteerde vluchtelingen, die in een warme veilige plek kunnen leven. Het geeft de vluchtelingen ook de mogelijkheid kennis te nemen van de Nederlandse samenleving en niet onbelangrijk, de taal sneller te leren. Er zijn in Nederland veel mensen zonder papieren die geen aanspraak kunnen maken op officiële opvang en of verzorging. Binnen die vaste leefgemeenschap is een aantal leden die samen met de vluchtelingen een plan opstellen om verder te gaan hun toekomst vorm te geven. Hetzij verkrijgen van documenten of als dat niet kan doorreizen naar een andere bestemming of teruggaan naar het land waar zij vandaan komen. In de dienst van 19 januari zal er iemand van het Jeanette Noëlhuis een korte toelichting geven over het goede werk wat zij doen. Uw diaconie geeft jaarlijks een donatie aan het Jeanette Noëlhuis, daarom ook een diaconale collecte die wij graag voor dit doel bestemmen.

2 feb

Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden?

Warm  aanbevolen!

Diaconie ZWO Mieneke Schotanus en Fred van de Water.
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking