Product van de maand
november soep 

Collectes door de diaconie

‘Diaconie algemeen’

Naast het nieuws is er meer aan de hand in de wereld. We kunnen niet alles oplossen, maar willen wel bijdragen. Daarom vraagt de diaconie vaak aandacht voor Kerk in Actie.

Als er geen actuele collectedoelen zijn gepland, collecteren we voor onze begroting. Naast de jaarlijkse financiële bijdragen bij Kerkbalans krijgt de diaconie ook inkomsten uit de ‘algemene’ diaconale collectes. Dit geld gebruiken we voor ‘stille hulp’ aan gemeenteleden die daar op dat moment behoefte aan hebben. En voor ons ‘rampenfonds’, waar we in geval van bijvoorbeeld de aardbevingen in Turkije en Syrië een bedrag uit over maken. Maar ook een bloemetje voor lief en leed in de wijken wordt hieruit betaald. Ook voor deze ‘algemene’ diaconale collectes is je bijdrage van harte welkom via De Schutse App of via het bankrekeningnummer van de diaconie.

NL43INGB0006065044
tnv PGU Diaconie en Zending Uithoorn
ovv Diaconie algemeen

10 dec

Amnesty International

Zondag 10 december is de opbrengst van de collecte bestemd voor Amnesty International. Op 10 december is het de Dag van de Rechten van de Mens. Op deze dag vragen de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties aandacht voor de mensenrechten en mensen die zich daarvoor inzetten. Daarom vragen wij op deze zondag uw aandacht voor het werk van Amnesty International. Geef via De Schutse App of via het bankrekeningnummer van de diaconie.

NL43INGB0006065044
tnv PGU Diaconie en Zending Uithoorn
ovv Amnesty International

17 dec

Kinderen in de knel in Oeganda

Zondag 17 december richten we ons op een project van Kinderen in de knel in Oeganda.
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school maar worden op straat neergezet door volwassen om te bedelen. Ze worden uitgebuit en mishandeld.
Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken door gezinnen te leren hoe zij genoeg geld kunnen verdienen en voedsel verbouwen. Geef via De Schutse App of via het bankrekeningnummer van de diaconie.

NL43INGB0006065044
tnv PGU Diaconie en Zending Uithoorn
ovv Kinderen in de knel Oeganda

Dank voor je aandacht en bijdrage!
Namens de Diaconie, Trudy Joosse, Klazien Veldhuis
ZWO Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking