zwo

collecte 5 mei

Voor veiligheid en vrede in Zuid-Soedan

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema ‘Op zoek naar veiligheid’. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie willen we hulp bieden aan mensen in die in gevaar zijn door natuurrampen of oorlogsgeweld. Noodhulp in vluchtelingenkampen
In het noorden verblijven veel vrouwen en kinderen in vluchtelingenkampen. De Lutherse Wereldfederatie zet hier speciale centra op voor kinderen, waar ze les krijgen, veilig kunnen spelen en trauma’s leren verwerken. Nile Hope bouwt waterputten en wc’s voor 11.000 mensen. Ze leren mensen hoe ze die moeten onderhouden en gebruiken.
Vrouwen staan er vaak alleen voor met hun gezin. Faith Line Ministries traint vrouwen en jongeren om een eigen inkomen te verdienen, bijvoorbeeld als imker of naaister. Ook leren ze hoe ze meer voedsel kunnen verbouwen in dit droge land.
Veel vrouwen en jongeren willen zich graag inzetten voor vrede en democratie in hun land. Omdat ze nooit geleerd hebben hoe ze dat moeten aanpakken, krijgen ze daar voorlichting over. De mensen in Zuid-Soedan snakken naar vrede. Wilt u hen daarbij steunen? Op zondag 26 mei en zondag 30 juni is de avondmaalscollecte bestemd voor dit doel.
Namens de ZWO, Mieneke Schotanus

 

Diaconie ZWO Mieneke Schotanus en Fred van de Water.
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking