Product van de maand
mei broodbeleg

Collectes door de diaconie

28 mei Pinksteren

Bijbelcompetitie in Egypte

Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch Bijbelverhalen. Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar een ander bijbelboek wordt behandeld. Bij elk hoofdstuk moeten ze een aantal vragen beantwoorden en daarbij helpen hun ouder(s), broer of zus mee. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe voor een quiz over wat de kinderen thuis hebben geleerd.

NL43INGB0006065044
tnv PGU Diaconie en Zending Uithoorn
ovv Bijbel in Egypte

‘Diaconie algemeen’

Naast het nieuws is er meer aan de hand in de wereld. We kunnen niet alles oplossen, maar willen wel bijdragen. Daarom vraagt de diaconie vaak aandacht voor Kerk in Actie.

Als er geen actuele collectedoelen zijn gepland, collecteren we voor onze begroting. Naast de jaarlijkse financiële bijdragen bij Kerkbalans krijgt de diaconie ook inkomsten uit de ‘algemene’ diaconale collectes. Dit geld gebruiken we voor ‘stille hulp’ aan gemeenteleden die daar op dat moment behoefte aan hebben. En voor ons ‘rampenfonds’, waar we in geval van bijvoorbeeld de aardbevingen in Turkije en Syrië een bedrag uit over maken. Maar ook een bloemetje voor lief en leed in de wijken wordt hieruit betaald. Ook voor deze ‘algemene’ diaconale collectes is uw bijdrage van harte welkom via De Schutse App of via het bankrekeningnummer van de diaconie.

NL43INGB0006065044
tnv PGU Diaconie en Zending Uithoorn
ovv Diaconie algemeen

Namens de Diaconie, Trudy Joosse, Klazien Veldhuis
ZWO Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking