zwo

Product van de maand februari groente in grote of kleine potjes of blikjes


Klusjes VluchtelingWerk


Help je bij avondmaal?


Collectes door de diaconie

15 jan Dorothygemeenschap

22 jan Diaconie algemeen


5 feb

Werkgelegenheid Pakistan

Op 5 februari schenken we aandacht aan een project in Pakistan, waar jongeren ondersteund worden met vakopleidingen en leningen.

Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met een collecte voor Pakistan kunnen wij nu iets doen voor mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze hulp nodig hebben.

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat.

Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Pakistan en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee? Geef via de Schutse app of
PGU Diaconie en Zending
NL43INGB0006065044
ovv werkgelegenheid Pakistan


12 feb

Noodhulp en preventie in Ethiopië

Op 12 februari is de collecte bestemd voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië

Recent dreigt voor 23 miljoen (!) mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië hongersnood. Door aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zó nijpend geweest. Via het internationale kerkelijke netwerk van Kerk in Actie kan met onze bijdrage water en voedsel uitgedeeld worden, vooral aan de meest kwetsbaren. Daarnaast steunen we daarmee ook rampenpreventie: boeren en boerinnen leren vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook leren ze andere bronnen van inkomsten (een eigen bedrijf) zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. Bedankt voor uw gift via de Schutse-app of via het bankrekeningnummer van de diaconie ovv Ethiopië


‘Diaconie algemeen’

De diaconie heeft een begroting met diverse doelen, ‘algemene’ diaconale collectes zijn daarvoor bestemd. Naast het nieuws is er meer aan de hand in de wereld. We kunnen niet alles oplossen, maar willen wel een steentje bijdragen. Daarom vraagt de diaconie vaak aandacht voor Kerk in Actie. Geven gaat makkelijk in De Schutse App

Of op bankrekening
NL43INGB0006065044
ten name van
PGU Diaconie en Zending Uithoorn,
(onder vermelding van Diaconie algemeen, of het beoogde doel).

Namens de Diaconie, Trudy Joosse-Ridder

ZWO Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking