zwo

11 apr

Coronahulp – we gaan door

Vanaf 11 april wordt voorlopig overgegaan op het diaconale collecte doel voor coronahulp. Ook nu, in de nog alom heersende periode met corona, is uw bijdrage nog steeds zeer welkom. Die kunt u overmaken op NLINGB0006065044 ovv Coronahulp.

De diverse coronasteunpakketten hebben ervoor gezorgd dat veel persoonlijk leed is voorkomen. Veel mensen konden toch hun baan en inkomen behouden. Maar er blijken toch ook veel bedrijven tussen wal en schip te vallen. Algemene regels maken snel reageren mogelijk, maar bemoeilijken het leveren van maatwerk. Nu de crisis zo lang duurt, krijgt onze regering, naast alle lof voor wat er goed is gegaan, toenemende kritiek op haar beleid. Maar als we een beetje uitzoomen met ons perspectief dan zien we dat wij hier in Nederland veel beter af zijn dan in landen met slechtere sociaaleconomische omstandigheden. Via de partnerorganisaties van KerkinActie krijgen we alarmerende berichten over de situatie van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen op heel veel plekken in de wereld. Ook daar moet vaak snel worden ingegrepen, soms ook met onvoorziene maatregelen. Als diakenen vragen we u daarom soms om een heel concreet doel te steunen, maar vaak juist om een gift met een ruime bestemming zoals ‘diaconie algemeen’ of ‘coronahulp’.

Met Pasen deelden we gedicht:

Ik geloof

Ik geloof dat ik op aarde ben
om iets moois, iets goeds
van mijn leven te maken.

Ik geloof dat ik de verplichting heb
iets moois van deze aarde te maken,
speciaal ook voor anderen.

Ik geloof dat ik met volle teugen mag genieten
van alles wat deze aarde te bieden heeft,
maar nooit ten koste van een ander.

Ik geloof dat ik naar de geest van Christus
moet leven en mijn medemens
de hand moet reiken,
door met hem mee te leven
en hem begrip en liefde te tonen.

Ik geloof, dat door zo te leven
ik mijn leven zin geef, en dan
is het leven waard geleefd te worden.

Amen

Uit Woorden van geloof, hoop en liefde,
uitgave Protestantse Kerk 2011

Collectes voor ZWO in de veertigdagentijd

De veertigdagentijd is toeleven naar Pasen, een periode van bezinning, ook wel vastentijd of lijdenstijd genoemd. In de Bijbel komt het getal veertig regelmatig terug. Dit vinden we bij Noach en Mozes en bij Elia, die veertig dagen in de woestijn zwerft en dan God ontmoet. Jezus zelf trekt zich terug in een woestijn. Daar worstelt hij enorm met zijn roeping, maar uiteindelijk staat hem alles helder voor de geest en begint hij aan zijn publieke optreden. Veel christenen vasten in die periode op de een of andere wijze: ze minderen of stoppen zelfs helemaal met een of andere luxe, zoals alcohol of vlees. Kerk in Actie droeg voor deze Veertigdagentijd het thema ‘Ik ben er voor jou’ aan, gebaseerd op ‘de zeven werken van barmhartigheid’.

In het kort

De ‘werken van barmhartigheid’ en collectedoelen

 • 18 feb ‘de gevangenen bezoeken’
  De paasgroetenactie is succesvol verlopen. 28 feb waren alle zeventig kaarten aan gedetineerden beschreven!
 • 21 feb ‘de zieken bezoeken’
  In Moldavië verbinden kerken oud en jong met elkaar. Jongeren bezoeken de zieke ouderen die op hun beurt de jongeren tot steun zijn. Het onderlinge contact is voor beiden van grote waarde.
 • 28 feb ‘de dorstigen laven’
  Wanneer mensen een tekort aan zingeving ervaren, zou je dat ook als dorst kunnen zien, dorst naar zin. De PKN speelt hierop in door pioniersplekken te steunen: plekken waar mensen zingeving en saamhorigheid kunnen vinden.
 • 7 mrt ‘de vreemdelingen onderdak bieden’
  In Libanon is inmiddels één op de vier inwoners vluchteling, vooral vanuit Syrië. Dit zet de samenleving onder druk. Huur- en voedselprijzen zijn gestegen, de werkloosheid is verdubbeld. Kerk in Actie steunt zowel vluchtelingen als de arme bevolking van Libanon.
 • 14 mrt ‘de naakten kleden’
  Armoede in Nederland is een groeiend probleem. Kerk in Actie ondersteunt kwetsbare gezinnen in Nederland met initiatieven als kledingbanken en kleding-inzamelingsacties.
 • 21 mrt ‘de hongerigen eten geven’
  Een beter inkomen voor Javaanse boeren door hulp van Kerk in Actie
 • 28 mrt ‘de doden begraven’
  Inspireren van onze jongeren door Jong Protestant, zoals met onze PaasChallenge.
 • 4 apr ‘Ik ben er voor jou’
  In 2021 jaar is de paascollecte bestemd voor jongeren in Zuid-Afrika.

We hopen natuurlijk op je ruimhartige bijdrage op de rekening van de diaconie. Het altijd staat op achterzijde van Op Weg en bij Kerkdienst


Diaconie diaconie@pkn-uithoorn.nl
Namens de ZWO
Dick Faber en Trudy Joosse

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking