zwo

Versterk de kleine kerken in Bangladesh

Eerste Pinksterdag 20 mei collecteren we voor de christelijke bevolkingsgroepen, die in het islamitische Bangladesh tot de armste behoren. Zij kunnen nauwelijks lezen en schrijven en hun voorgangers evenmin. De kerk in het district Mymensingh (MCCP), partner van Kerk in Actie biedt hulp in allerlei vormen. De kinderen krijgen wekelijks Bijbelonderwijs en leren lezen schrijven en huiswerkbegeleiding. Veel ouders kunnen ook niet lezen en schrijven, iedere hulp is dus welkom. De volwassenen krijgen taalcursussen en ook Bijbelonderwijs. Maar van de Bijbel lezen, kun je niet eten. Vrouwen wordt naaicursussen aangeboden, zodat ze vanuit huis extra geld kunnen verdienen. Met een microkrediet kunnen ze ook een eigen naaimachine kopen. Verder worden er ook microkredieten verstrekt aan gemeenteleden om trainingen te volgen. Ze leren groente te verbouwen of om dieren te verzorgen. Zo kunnen ze hun inkomen te vergroten en een beetje boven de armoedegrens uitkomen. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk, samen met MCCP, om deze gemeenschappen hoop te geven, niet alleen in Bangladesh, maar ook elders in de wereld.

Bijenhouden biedt jongeren toekomst

Guatemala werd tientallen jaren geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. De bevolking heeft daarna nog veel last van corruptie en geweld. Zoals meestal na zo’n oorlog is er sociale en economische ongelijkheid. Vooral de jongeren die tot de Maya bevolking behoren hebben nauwelijks kans op onderwijs en werk. Vredescentrum Barbara Ford, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen en wil deze jongeren onder andere opleiden tot imker of een opleiding als textielbedrukker. Het Vredescentrum Barbara Ford heeft daartoe een organisatie in het leven geroepen, die op hun beurt jongeren onderbrengt in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Ze leren ook op te komen voor hun rechten, op die manier krijgen ze de kans om inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden te verbeteren. Zo zijn er jongeren die nu een eigen onderneming hebben als imker. Met de opbrengst van de honing zorgen ze voor inkomen voor de familie. Dankzij het Vredescentrum Barbara Ford en Kerk in Actie is hun droom in vervulling gegaan. Het Centrum wil de komende periode doorgaan met dit werk. Vanzelfsprekend met onze steun. De ouderen onder ons hebben misschien vroeger het radiopraatje beluisterd van Dr. F.I. Brouwer, een bioloog die in de jaren ‘50 en ‘60 wekelijks over de natuur vertelde. Hij besloot zijn verhaal altijd met de woorden ‘wat leeft en bloeit en ons altijd weer boeit’. Wij hopen dat voor deze jongeren het leven weer boeit en bloeit. Zondag 10 juni collecteren wij hier voor. Natuurlijk ook warm aanbevolen.

Namens ZWO, Fred van de Water