Collectes door de diaconie

19 mei

Mwana Ukundwa in Rwanda

Collecte Pinksterzondag

Op 19 mei is de collecte weer bestemd voor Rwanda, ditmaal voor het project Kwetsbare ouders nemen weer initiatieven!

Mwana Ukundwa betekent ‘Geliefd Kind’ in het Rwandees. Het is de naam van een partnerorganisatie van Kerk in Actie, die zich inzet voor 1300 kwetsbare kinderen en hun ouders. Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994, is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie die ouders en kinderen ondersteunt.

Want de beste hulp die je een kind kan bieden, is een stabiele ouder!

Hun moeders kunnen allerlei problemen hebben: te weinig eten, slechte huisvesting, huiselijk geweld, drank, drugs of prostitutie. Via de zelfhulpgroepen worden deze ouders versterkt op drie pijlers:

  • Geestelijk: verandering van denken en hoop geven voor de toekomst,
  • Sociaal: vanuit Gods liefde krijgen ze de kracht om elkaar te helpen,
  • Economisch: ze leren samen sparen. Dit gespaarde geld kunnen ze investeren in verschillende doelen.

Via het project van Kerk in Actie steunt u het werk voor deze kwetsbare ouders en kinderen in Rwanda. Je bijdrage kunt je geven via de Schutse App of overmaken op het rekeningnummer van de diaconie. Help je mee?

College van diakenen

NL43INGB0006065044
tnv PGU Diaconie en Zending Uithoorn
ovv Kinderen Rwanda

‘Diaconie algemeen’

Naast het nieuws is er meer aan de hand in de wereld. We kunnen niet alles oplossen, maar willen wel bijdragen. Daarom vraagt de diaconie vaak aandacht voor Kerk in Actie.

Als er geen actuele collectedoelen zijn gepland, collecteren we voor onze begroting. Naast de jaarlijkse financiële bijdragen bij Kerkbalans krijgt de diaconie ook inkomsten uit de ‘algemene’ diaconale collectes. Dit geld gebruiken we voor ‘stille hulp’ aan gemeenteleden die daar op dat moment behoefte aan hebben. En voor ons ‘rampenfonds’, waar we in geval van bijvoorbeeld de aardbevingen in Turkije en Syrië een bedrag uit over maken. Maar ook een bloemetje voor lief en leed in de wijken wordt hieruit betaald. Ook voor deze ‘algemene’ diaconale collectes is je bijdrage van harte welkom via De Schutse App of via het bankrekeningnummer van de diaconie.

NL43INGB0006065044
tnv PGU Diaconie en Zending Uithoorn
ovv Diaconie algemeen

Aandacht voor Rwanda

Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening in Rwanda >

Wij hebben in ieder geval één jaar onze steun toegezegd voor Rwanda, een van de zeven landen waar Kerk in Actie extra aandacht voor vraagt. We reikten al iets tastbaars uit, zodat je er het hele jaar aan herinnerd kunt worden.

Rwanda is een klein land in Oost-Afrika met een heftige geschiedenis. Het knokt zich omhoog om de wonden te helen van de genocide, die in 1994 plaatsvond. Honderd lange bange dagen stonden Hutu’s op tegen de meer welvarende Tutsi’s en werden bijna 1 miljoen mensen vermoord. Sindsdien doen Rwandezen met man en macht hun best om één volk te worden zonder etnische verschillen. Er kwam een nieuwe vlag en een nieuw volkslied.

Rwanda heeft een jonge bevolking: twee derde is jonger dan 30 jaar. Zij hebben de genocide niet meegemaakt en zijn trots op hun mooie groene land van duizend heuvels. Maar met zo’n bevolkingsgroei is het voor jongeren lastig om werk te vinden. Ook zijn de verschillen tussen stad en platteland nog groot. Veertig procent leeft onder de armoedegrens, vooral in de landelijke gebieden. Via Kerk in Actie willen we daarom diverse projecten van Rwandese kerken steunen. Samen zijn we kerk.

Namens de diaconie, Klazien Veldhuis en Trudy Joosse

NL43INGB0006065044
tnv PGU Diaconie en Zending Uithoorn
ovv Rwanda

Alle collectes bevelen wij van harte aan. Dank voor je aandacht en bijdrage!
Namens de Diaconie, Trudy Joosse, Klazien Veldhuis
ZWO Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking