zwo

 

Collecte Noodhulp corona

Hoe zit dat met de opbrengsten van de diaconale collectes?

In andere tijden schreef de diaconie (ZWO) iedere keer een stukje in het kerkblad met het doel van de komende collecte. Voor welk doel is de avondmaalscollecte deze keer bestemd? Nu er geen collectes en avondmaal in de kerk gehouden worden, heeft de diaconie besloten één algemeen doel te noemen: Noodhulp Corona.

Je hoort en leest alleen maar: Noodhulp Corona. Maak je niet ongerust: jouw bijdrage, gestort op de rekening van de diaconie NL43 INGB 0006 0650 44 gaat NIET ALLEEN naar wereldwijde lediging van de nood door corona. Maar ook voor een deel naar de projecten waar anders voor gecollecteerd zou worden. Het zou niet fair zijn om andere projecten in de kou te laten staan, zoals bijvoorbeeld

Het deel wat wel bestemd is voor Noodhulp Corona gaat, via Kerk in Actie, naar kerken en mensen in onder andere Zuid Afrika, Moldavië en Indonesië. Door de lockdown in verschillende landen hebben mensen geen inkomen, voedsel en medische zorg.

U kunt uw bijdrage overmaken voor Noodhulp Corona, daarna zien we verder. Kerk in Actie, wij, u dus, helpen waar we kunnen. Blijf geven!

Namens de diaconie, Mieneke Schotanus


Hulp voor getroffenen explosie Libanon

Op twee zondagen deed de diaconale collecte mee met giro555.nl
Geef aan Kerk in Actie ovv Slachtoffers explosie Beiroet, op iban NL89 ABNA 0457 457 457
Lees meer op protestantsekerk.nl

 

Diaconie diaconie@pkn-uithoorn.nl
Mieneke Schotanus en Fred van de Water.
ZWO Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking