zwo

Collectes door de diaconie

De diaconie heeft een begroting waarop diverse doelen staan, ‘algemene’ diaconale collectes zijn daarvoor bestemd. Naast het nieuws is er nog veel meer aan de hand in de wereld. We kunnen niet alles oplossen, maar we kunnen wel een steentje bijdragen. Daarom vraagt de diaconie vaak aandacht voor Kerk in Actie.

Geven met de app

Geef met De Schutse App aan collecte voor diaconie projecten of eredienst. Op te waarderen met iDeal.


25 sept

Vredeswerk van Colombiaanse vrouwen

In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met 220.000 doden, 5 miljoen ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg. Ruim honderd vrouwen van verschillende kerkelijke achtergronden willen zich samen inzetten voor blijvende vrede in hun land, maar ook in hun huis. Vrouwen en kinderen hebben namelijk nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. Ze volgen samen bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt door herkenbare bijbelverhalen waarin geweld voorkomt. Hoe ga je daarna verder? Wat zegt de Bijbel over vrede en verzoening? Hoe pas je dat toe in je eigen huis en woonplaats? Ze verspreiden hun kennis in hun eigen omgeving. Dat geeft vrouwen moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan.
Wij bevelen uw bijdrage voor deze collecte van harte aan. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Colombia. Uw bijdrage is welkom op het bankrekeningnummer van de diaconie NL43 INGB 0006 0650 44 ovv Vrouwen in Colombia.
Voor alle projecten geldt dat u ook kunt geven via De Schutse App.


 

2 okt

Israëlzondag

De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht.
Het magazine Op Weg laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De handreiking Onopgeefbaar Verbonden brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject De Uitdaging.
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk.
Op 2 oktober is de collecte bestemd voor het werk van Kerk & Israël. Maak uw bijdrage over op het bankrekeningnummer van de diaconie onder vermelding van Kerk en Israël.

 


9 okt

Javaanse boeren in Indonesië

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijk kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen.
De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst. De avondmaalscollecte van 9 oktober is bestemd voor hulp aan deze boerengezinnen.
U kunt hieraan bijdragen door een gift over te maken op het bankrekeningnummer van de diaconie onder vermelding van Javaanse boeren Indonesië
Het bankrekeningnummer van de diaconie staat ook achterop Op Weg.

Namens de diaconie, Trudy Joosse-Ridder


Extra collecte voor Pakistan

Op 4 september was er een extra collecte voor noodhulp overstromingen Pakistan


Extra collecte voor Oekraïne

In maart was er een extra collecte voor noodhulp Oekraïne


Praktische hulp Oekraïense vluchtelingen

Gemeente Uithoorn heeft een overzicht over hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne. Ook VluchtelingWerk vraagt onze diaconie om praktische hulp. Kijk in De Schutse app of meld je bij diaken Henk Mathlener


ZWO-er in aantocht! >

Namens de Diaconie, Trudy Joosse-Ridder

ZWO Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Wil je helpen? Graag!
diaconie@pkn-uithoorn.nl