zwo

collecte 17 mrt

Uit de gevangenis. En dan?

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Want hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Samen met Gevangenenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Gevangenen bereiden zich al tijdens hun gevangenschap via gesprekken en cursussen voor op het nemen van verantwoordelijkheid, op het zoeken naar werk en op het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de reintegratie, bijvoorbeeld in een van de elf Exodus-huizen. Jaarlijks krijgen zo 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden ondersteuning. Vandaag collecteren we voor dit werk. We bevelen deze 40 dagentijd collecte van harte bij u aan.

Namens de ZWO, Mieneke Schotanus.

 

Een nieuw begin

Op aswoensdag 6 maart start de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en inkeer. In deze veertigdagentijd collecteert de diaconie voor Kerk in Actie, het landelijke orgaan van de diaconieën. Kerk in Actie steunt projecten in binnen en buitenland. Ze steunen organisaties en medewerkers ter plaatse waarvan ze zeker weten dat het geld goed terecht komt. De organisaties moeten zich ook verantwoorden aan Kerk in Actie.

Het thema van de veertigdagentijdcampagne 2019 is ‘een nieuw begin’. Iedere zondag collecteren we voor een ander project dat onze steun hard nodig heeft.

De zes wereldwijde projecten voor dit jaar zijn:

10 mrt
Met je kinderen op de vlucht
Voor levensreddende moeder- en kindzorg in Libanese vluchtelingenkampen

17 mrt
Een nieuw begin voor (ex-) gedetineerden
Hoe krijg je je leven weer op de rails als je uit de gevangenis komt?

24 mrt
Een nieuw begin voor Kinderen in de knel in India
Help de kinderen in Nassapur aan nieuwe kansen als ze naar school gaan

31 mrt
Vluchtelingenhulp Europa
Ook binnen Europa zijn er nog veel vluchtelingen die onze hulp hard nodig hebben

7 apr
Steun Rwanda, 25 jaar na de genocide
Een nieuw begin voor een land in ontwikkeling na een vreselijke oorlog

14 apr
Hulp aan de Rohingya vluchtelingen uit Myanmar
Steun voor mensen die zo smadelijk uit hun land verdreven worden

U krijgt op enkele zondagen een folder uitgereikt waarin het doel van de collecte uitgebreid wordt toegelicht. Helpt u ons al deze projecten te steunen?

Mieneke Schotanus
namens diaconie en ZWO
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

40 dagentijd voor Pasen

Kerkdiensten >

Meditatieve momenten >

Collecte >

Kindernevendienst >

Hongerdoek >