zwo

Op zoek naar veiligheid

Bovenstaande aanhef is het thema waar uw diaconie komend jaar zich mee bezig zal gaan houden. Afgelopen twee jaar is er gecollecteerd voor Kinderen in de Knel. Deze geldinzamelingen zijn succesvol geweest en hebben ruim € 3000,00 opgebracht. Inclusief een donatie van de atletiek vereniging AKU die wandeltochten afgelopen jaar heeft uitgezet, ten bate van Kinderen in de Knel. Vanzelfsprekend alle gevers hartelijk dank. OP ZOEK NAAR VEILIGHEID is een jaarthema wat veel omvattend is. Er zijn talloze groeperingen in de wereld die veiligheid zoeken. Vluchtelingen in kampen, mensen die geconfronteerd worden met natuurrampen, oorlogssituaties en ziektes, de dagelijkse beelden spreken voor zichzelf. Kerk in Actie is samen met partners in de wereld, die zich vaak in de haarvaten van de samenleving ophouden, de organisatie om direct adequate hulp te bieden. Wij op onze beurt willen daar gaarne enthousiast aan meewerken. In Op Weg en de Zondagsbrief informeren wij u over de collectes die wij hier voor houden.

Water staat Bengalen aan de lippen

Bijna jaarlijks tijdens de moesson treden de rivieren buiten hun oevers. Je ziet de beelden, mensen die vaak tot hun middel door het water waden en vaak huis en have kwijtraken. Ondanks dat wij onder de zeespiegel wonen, hebben wij de mogelijkheden en middelen om droge voeten te houden. In Bangladesh is het een ramp, maar ook wel een zegen. Het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land, wat op zijn beurt weer belangrijk is voor het agrarische leven.

Door de klimaatverandering zijn de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar. Om dan toch noch enigszins droge voeten te houden is een goede voorbereiding noodzakelijk, door bijvoorbeeld het huis verder van de rivier of hogerop te bouwen. Om mensen en vee tijdig in veiligheid te brengen is een goed waarschuwingssysteem noodzakelijk.

Kerk in Actie heeft programma’s die hierop gericht zijn. Medewerkers van lokale partnerorganisatie worden getraind in rampenpreventie. Zoals u zult begrijpen, kost dit natuurlijk het een en ander. Kerk in Actie heeft zich hiervoor garant gesteld. Enorme natuurrampen zijn niet te voorkomen, maar doen wij niets dan gebeurt er ook niets. Zondag 3 februari collecteren wij voor dit doel.

Van harte aanbevolen, Fred van de Water

Namens diaconie en ZWO
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking