zwo

Doe mee met de Diaconie!


Diaconale collectedoelen in de adventstijd

Vluchtelingenkinderen in Griekenland

Geniet u ook zo van het Sinterklaasfeest, met alles wat erbij hoort? Met een intocht die dit jaar anders dan anders is, maar stiekem vond ik het defilé van kinderen en burgemeesters een erg geslaagd alternatief. In Nederland vieren veel kinderen sinterklaas, compleet met cadeaus en snoepgoed. Er vallen kinderen buiten de boot; eigenlijk zou dat niet moeten kunnen in een land als Nederland. Maar wat echt helemaal niet kan, is dat er kinderen zijn die leven in een tentenkamp op een Grieks eiland. Waar helemaal niets is, geen cadeaus, geen lekkers, maar ook geen goed onderdak, geen plek om je kleren te laten drogen, geen goed onderwijs, geen veilige omgeving. Juist voor deze kinderen worden in de adventstijd de collectes bestemd.

KerkinActie werkt samen met drie partnerorganisaties om vluchtelingen-kinderen te helpen. U kunt ook helpen, met een bijdrage. KerkinActie kan deze goed gebruiken. Voor € 17,00 krijgt een gezin een voedselpakket voor een maand; een maaltijd voor 122 daklozen en vluchtelingen in Athene kost € 160,00 (dat is iets meer dan € 1,31 per maaltijd). Ik zou zeggen: geef ruimhartig!

Voor de oplettende lezer: dit is de kopij die vorig jaar in Op Weg stond, en dit jaar nog steeds actueel is. Er is dus niets veranderd! Eigenlijk is het te erg voor woorden. Helaas is doneren aan de collecte het enige dat wij kunnen doen, dus laten we dat dan ruimhartig doen! De collectes van 28 november, 5 en 19 december zijn bestemd voor hulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.

U kunt uw bijdrage storten op NL43 INGB 0006 0650 44, t.n.v. Diaconie Uithoorn
o.v.v. vluchtelingenkinderen in Griekenland

Dag van de Rechten van de Mens

Op 12 december wijken we af: dan is de collecte bestemd voor Amnesty International. Zeker ook een doel dat onze aandacht vraagt. 10 december is de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Mensenrechten worden nog steeds in veel landen met voeten getreden, maar ook Nederland krijgt weleens commentaar. Het is goed dat een beweging als Amnesty International de vinger aan de pols houdt, ook in landen waar het ogenschijnlijk vrij goed gaat. Helpt u hier een handje aan mee, door een bijdrage over te maken op het bankrekeningnummer van de diaconie?

U kunt uw bijdrage storten op NL43 INGB 0006 0650 44, t.n.v. Diaconie Uithoorn
o.v.v. Amnesty International

Namens de diaconie, Trudy Joosse-Ridder (ZWO)


Naaimachines voor Congo

‘De kracht van de vrouwen’ van dr. Dennis Mukwege. Wie heeft er de afgelopen weken niet over gehoord of gelezen? Vreselijke en heftige verhalen over de gebeurtenissen en het lot van vrouwen in Congo: verkrachting, verstoting, het verlies van eigenwaarde. ‘Niet alleen er over praten maar asjeblieft kom in actie!’, aldus dr. Dennis Mukwege. Roselyne Kiswanda was een van die vrouwen. Zij woont nu in Nederland en is voorzitter van de ANBI-stichting Mwasi Makasi, www.mwasimakasi.org.

Zij vraagt onze hulp om deze vrouwen in Congo hun eigenwaarde terug te geven.

Deze stichting zoekt oud-gebruikte naai-(lock)machines en naaigaren. Deze worden naar Congo gezonden voor de verstoten vrouwen die tot naaisters opgeleid worden. Na drie maanden opleiding kunnen ze in hun eigen atelier beginnen en daarmee in hun eigen onderhoud voorzien: zelfstandig en duurzaam. Denk aan de Duurzame Ontwikkelings Doelen: 1 (geen armoede), 2 (geen honger) en 5 (gendergelijkheid). ‘Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for a lifetime.

Heeft u geschikte spullen? Mwasi Makasi komt deze graag bij u ophalen. Ook een geldelijke donatie ten goede van Mwasi Makasi (als bijdrage aan transport van de goederen naar Congo) zal erg op prijs gesteld worden.

Henk Mathlener


Diaconie diaconie@pkn-uithoorn.nl
Dick Faber en Trudy Joosse
Namens de ZWO
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking