zwo

Collecte Noodhulp Corona

Hoe zit dat met de opbrengsten van de diaconale collectes?

In andere tijden schreef de diaconie (ZWO) iedere keer een stukje in het kerkblad met het doel van de komende collecte. Voor welk doel is de collecte deze keer bestemd? Nu er geen collectes in de kerk gehouden worden, heeft de diaconie besloten één algemeen doel te noemen: Noodhulp Corona.

Je hoort en leest alleen maar: Noodhulp Corona. Maak je niet ongerust: jouw bijdrage, gestort op de rekening van de diaconie NL43 INGB 0006 0650 44 gaat NIET ALLEEN naar wereldwijde verlichting van de nood door corona. Maar ook voor een deel naar de projecten waar anders voor gecollecteerd zou worden. Het zou niet fair zijn om andere projecten in de kou te laten staan, zoals bijvoorbeeld

Het deel wat wel bestemd is voor Noodhulp Corona gaat, via Kerk in Actie, naar kerken en mensen in onder andere Zuid Afrika, Moldavië en Indonesië. Door de lockdown in verschillende landen hebben mensen geen inkomen, voedsel en medische zorg.

U kunt uw bijdrage overmaken voor Noodhulp Corona, daarna zien we verder. Kerk in Actie, wij, u dus, helpen waar we kunnen. Blijf geven!


Jullie hebben je hart laten spreken

Dat is mijn eerste indruk bij het zien van de opbrengst voor de corona collecte en het meest de collecte vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Veel mensen willen hiermee duidelijk kenbaar maken dat wij omzien naar onze naaste in nood, maar ook ver weg en in erbarmelijke omstandigheden van met name kinderen, die eigenlijk klem zitten en niet in de steek gelaten mogen worden. Hopelijk klinkt dit gebaar door bij het kabinet in Den Haag, waar een ongeloofwaardige zigzagkoers gevaren wordt. Desondanks moeten we als kerkelijke gemeente een duidelijk standpunt in blijven nemen!

Dick Faber, Diaconie

 


Diaconie diaconie@pkn-uithoorn.nl
Dick Faber
ZWO Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking